مطالعه جامعه‌شناختی تاثیر رسانه بر قوم‌گرایی سیاسی قوم تالش

علی اصغر قاسمی سیانی؛ علی احترامی؛ حسین حیدری

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.30465/ismc.2024.47264.2808

چکیده
  تحولات رسانه‌ها و گسترشرسانه‌های اجتماعی منجر به شکست انحصار دولت‌ها در این عرصه شده است. رسانه‌ها در کنار ارتقا سطح آگاهی‌های عمومی، کمک به درک مناسبات اجتماعی و آشکار کردن تبعیض‌های موجود، باعث افزایش سطح انتظارات شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر رسانه اعم از رسانه‌های سنتی و نوین بر قوم‌گرایی سیاسی قوم تالش است. روش پژوهش ...  بیشتر

فراتحلیل مطالعات رابطه ای رسانه و مصرف گرایی در ایران (با تاکید بر متغیر تعدیل گر گروه های اجتماعی)

عادل سجودی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.30465/ismc.2024.45452.2739

چکیده
  امروزه با پیشرفت در حوزه فناوری و ارتباطات در حیات زیست فرهنگی و اجتماعی جوامع، تغییرات شگرفی رخ داده است. براین اساس مطالعات و تحقیقات گوناگونی پیرامون رسانه و مصرف گرایی در ایران انجام شده است. هدف این تحقیق مطالعه رابطه بین رسانه و مصرف گرایی در ایران است. این پژوهش با رویکرد فراتحلیل و نرم افزار CMA2به بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه ...  بیشتر

راهکارهای اقناع رسانه‌ای مخاطبان به منظور مدیریت مصرف آب

مسعود جلیلوند خسروی؛ مرضیه کریمی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 33-63

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.43702.2661

چکیده
  آب به عنوان مهم‌ترین عنصر حیات از دیرباز در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه و ارزشمندی دارد. این مهم با توجه به بحران‌های زیست محیطی ایجاد شده در جهان اهمیتی مضاعف پیدا کرده است. همچنین شناخت دقیق رسانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای کمک به بحران‌های آبی مفید فایده است. این پژوهش با هدف معرفی راهکارهای رسانه‌ای اقناع مخاطبان در پی تسهیل ...  بیشتر

ارائه مدل رسانه خبری اعتمادساز در شرایط بحران با استفاده از نظریه داده بنیاد و مدل یابی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: بحران کووید 19 )

سودابه حسنی دخت؛ سیدمحمد زرگر؛ داوود نعمتی انارکی؛ احتشام رشیدی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 89-113

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.44194.2687

چکیده
  رسانه‌های خبری نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری افکار عمومی در جوامع دارند. اهمیت این نقش نه در مراجعه تعداد زیاد مخاطبان به این رسانه‌ها، بلکه در میزان اعتماد اجتماعی است که مخاطبان به رسانه خبری پیدا می‌کنند. لذا هدف کلی تحقیق حاضر، ارائه مدل رسانه خبری اعتمادساز در شرایط بحران کووید 19 است. در تحقیق حاضر با توجه به سؤالات تحقیق و ماهیت ...  بیشتر

تاثیر رسانه‌های جمعی بر احساس امنیت در استان سیستان و بلوچستان

محمد مهدی دانشی کهن؛ عبدالرسول حسنی فر؛ محمدرضا حسنی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 131-165

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.41826.2580

چکیده
  امنیت همیشه بعنوان بستر و زیربنای توسعه جوامع مطرح شده است. باعنایت به اهمیت این امر، در این تحقیق با توجه به شرایط استان سیستان و بلوچستان به بررسی نقش رسانه ها بر احساس امنیت در این استان پرداخته شده است. سوال این است که رسانه‌های جمعی چه تاثیری در احساس امنیت در استان سیستان و بلوچستان داشته است؟ در پاسخ به این سوال رسانه‌های جمعی ...  بیشتر

بررسی اثرسیاست‌‌گذاری‌ها و مصرف رسانه‌ای بر سرمایه فرهنگی و سبک زندگی: نقش تعدیل‌گر سواد رسانه‌ای

فراز صادق وزیری؛ الهام ابراهیمی؛ سعید شادمان

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 259-289

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.42084.2594

چکیده
  امروزه می‌توان کنترل و هدایت افکار عمومی را یکی از مأموریت‌های اصلی رسانه‌ها دانست. در این پژوهش الگویی از استفاده صاحبان قدرت از رسانه‌ها با هدف تأثیرگذاری بر سرمایه فرهنگی و سبک زندگی افراد جامعه ارائه و آزمون شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان یکی از دانشگاه‌های دولتی کشور بودند که 280 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

آینده پژوهی شبکه های اجتماعی برخط در مواجهه با رسانه های سنتی ایران از منظر روابط قدرت

هژیر فتحی؛ فائزه تقی پور؛ نفیسه واعظ

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 291-338

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.41736.2576

چکیده
  پژوهش حاضر به مطالعه آینده شبکه های اجتماعی برخط در مواجهه با رسانه های سنتی ایران از منظر روابط قدرت پرداخت. این پژوهش با روش آینده پژوهی با استفاده از تکنیک سناریونویسی انجام شد. برای دستیابی به عدم قطعیت ها از روش مدل‌سازی تفسیری-ساختاری(ISM) با بهره مندی از نرم افزار میک مک و برای کشف سناریوها نیز از روش بالانس اثرات متقابل با بهره ...  بیشتر

نظام رسانه ای تصویرساز، الزام تمدن سازی اسلامی – ایرانی (با تاکید بر گفتمان های سینمایی موجود در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی)

مهدی مختارپور

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 339-375

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.42390.2606

چکیده
  روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق روش تحلیل گفتمان و نشانه شناسی گفتمانی است و گفتمان های سینمای دینی پس از شناسایی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به تحلیل گفتمان ها و نشانه شناسی آثار سینمایی مورد بررسی پنج گفتمان اصلی شامل گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقّدس، گفتمان شهرگریزی و روستاگرایی، گفتمان ...  بیشتر

پدیدارشناسی ابعاد آزادی بیان در رسانه‌های ایران از دیدگاه اساتید علوم ارتباطات

عباس زمانی؛ حمید رشادی؛ فائزه تقی پور؛ سیامک کورنگ بهشتی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 139-158

https://doi.org/10.30465/ismc.2021.29289.2137

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجارب اساتید علوم ارتباطات از آزادی بیان در رسانه‌های ایران انجام شد. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدار شناسی و تعداد مشارکت کنندگان 12 نفر از اساتید رشته علوم ارتباطات بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه‌‌ساختارمند مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین جمع آوری یافته‌ها تا اشباع ...  بیشتر

دیپلماسی توییتری ایران در سال خروج امریکا از برجام ؛یک گام به پیش

زهرا نژادبهرام؛ نازنین ملکیان؛ سروناز تربتی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 301-337

https://doi.org/10.30465/ismc.2021.35018.2346

چکیده
  دیپلماسی توییتری ایران در سال خروج امریکا از برجام از نگاه کارشناسان چکیده هزاره سوم عصر رسانه هاست . توییتر که رسانه‌ای اجتماعی و جهانی است با داشتن 280 کاراکتر رسانه مورد علاقه سیاستمدران شده است. درسال 2018 ترامپ با اعلام خروج از برجام مقطع جدیدی را در روابط با ایران اغاز کرد . دراین دوره، که فصل تازه‌ای از رد و بدل کردن توییتها میان ...  بیشتر

" واکاوی رویکرد رسانه ملی در ترویج فرهنگ شانس و اقبال"

محمدرضا فیروزی؛ سیف الله فرزانه؛ ابوالقاسم حیدرآبادی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 189-210

https://doi.org/10.30465/ismc.2021.6078

چکیده
  در سالهای اخیر، در شبکه های صدا و سیمای ج. ا.ا، تحولاتی را شاهد بوده ایم، که متآثر از عوامل متعددی است که توانسته است با راهکارهای متعدد، مخاطب را به گونه ای دیگر جذب رسانه کند؛ یکی از رایج ترین این شبکه های پر مخاطب در چند سال اخیر، مسابقات و نرم افزار و اپلیکیشن هایی است که تبلیغات بخت آزمایی را ترویج می کند؛ از این رو آنچه مشاهده می ...  بیشتر

بازنمایی نقش رسانه در تمد‌ن‌سازی پس از انقلاب اسلامی ایران

موسی نجفی؛ سمیه سرافراز

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 281-297

https://doi.org/10.30465/ismc.2021.6076

چکیده
  بررسی تاثیرگذاری رسانه‌ها در فعالیت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همواره مطرح بوده است، اما این‌که چگونه رسانه‌ها باتوجه به ابعاد وجودی و کارکردی خود می‌توانند بر فرآیند تمدن‌سازی به‌خصوص پس از انقلاب اسلامی ایران تأثیر داشته باشند به‌عنوان هدف اصلی این پژوهش مدنظر است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی؛ از حیث روش، توصیفی ...  بیشتر

نظریه اقناع رسانه‌ای و بازنمایی آن در عملکرد اطلاعاتی کتابخانه‌ها

ثریا ضیایی؛ حمید رضا رادفر؛ سولماز نوری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 79-100

https://doi.org/10.30465/ismc.2020.5107

چکیده
  کتاب‌خانه‌ها با حضور محققان، پژوهشگران و سایر علاقه‌مندان علم و دانش، مکانی برای تبادل آرا و افکار و تأمین منابع مورد نیاز کاربران و مراجعه‌کنندگان است. کتاب‌خانه‌های نوین، علاوه بر اینکه در تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضای خود مرجع هستند، زمینه‌ای را فراهم می‌آورند که کاربران بتوانند به سهولت از امکانات رایانه‌ای ...  بیشتر

تحلیل مقایسه‌ای بازنمایی مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌های ایرانی و غیرایرانی

علیرضا خسروی فسایی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ سرو ناز تربتی؛ لیلا نیرومند

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 37-54

https://doi.org/10.30465/ismc.2020.5074

چکیده
  فیلم‌های پویانمایی (انیمیشن) در همه جای دنیا و از جمله جامعه ایران بسیار دیده می‌شوند و مخاطبان زیادی دارد. کودکان، مهارت‌های زندگی و ارتباطی را از مجراهای مختلف فراوانی فرا می‌گیرند. باتوجه به اهمیت مهارت‌های زندگی کسب شده از محیط که انیمیشن‌ها نقش موثرتری دارند، سوال اینست که نحوه نمایش مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌ چگونه ...  بیشتر

واکاوی نقش رسانه‌های غربی در اسلام‌هراسی معاصر

عباس عیسی زاده؛ سید حسین شرف الدین

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 149-172

چکیده
  اسلام­هراسی طبق مصطلح رایج، ایجاد هراس و نفرت برنامه­ریزی­شده از اسلام و مظاهر اسلامی و در نتیجه روا شمردن گونه­های مختلف تبعیض، خشونت و اعمال محرومیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ارتباطی علیه مسلمانان و نهادها و سازمان­های ذی­ربط است. رسانه­های جمعی به­ویژه مطبوعات، شبکه­های رادیو- تلویزیونی و فیلم­های سینمایی همواره ...  بیشتر

آسیب‌شناسی اشاعه حقوق شهروندی از طریق رسانه‌های جمعی

سید علی رحمان زاده؛ مهرداد توکلی؛ منوچهر صابر

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 87-104

چکیده
  رسانه های گروهی بدلایل مختلف ازجمله ضعف در جلب رضایت و اعتماد مخاطبان، سهم اندکی در آموزش حقوق شهروندی به شهروندان دارند، لذا منبع آموزشی افراد در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی در شهر تهران، رسانه‌های داخلی نیستند و آن را باید در جای دیگری مانند مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌های خارجی و رسانه‌های محیطی (مثل بیلبوردها، دیوارنوشته‌ها ...  بیشتر

اولویت اخلاق وظیفه‌گرا بر اخلاق فضیلت‌محور در عرصه رسانه

شروین مقیمی زنجانی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 205-226

چکیده
  دو جریان اصلی حاکم بر حوزه فلسفه اخلاق عبارت‌اند از: اخلاق فضیلت (virtue ethics) و اخلاق وظیفه‌گرا (deontological ethics). دریافت فضیلت‌محور از اخلاق دریافتی است که اغلب دانشوران حوزه فلسفه اخلاق آن را بارزترین ویژگی تفکر اخلاقی کلاسیک قلمداد می‌کنند. درواقع فلسفه اخلاق مورد نظر افلاطون و ارسطو و به تبعِ آنها فیلسوفان اسلامی و مسیحی، فلسفه اخلاقی ...  بیشتر

نقش رسانه‌ها در تحولات سیاسی ایران؛ دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری

کیامرث جهانگیر؛ حسین دیوسالار

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 1-19

چکیده
  موضوع اصلی این مقاله این است که رسانه چه نقشی در فرآیند توزیع قدرت وتحول سیاسی دارد؟ این نوشته در تلاش است تا بتواند ارتباط منطقی و دقیقی میان تحول سیاسی و نقش رسانه ها را در آن بررسی نماید و البته با رویکرد انتخاب شده، نگاهی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران و نقشی که رسانه ها در آن اعمال نموده اند، داشته باشد. رسانه ها توانسته اند ...  بیشتر

فیلم های مستند میراث فرهنگی و نحوه اثرگذاری بر هویت فرهنگی ایرانیان مدلی برآمده از نظریه مبنایی(GT

سهیلا بورقانی فراهانی؛ نفیسه آقاجانی

دوره 6، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 1-22

چکیده
  در جهان امروز هویت فرهنگی در مقایسه با دیگر ابعاد هویت، از اهمیت فزاینده­ای برخوردار است. مقاله، حاصل پژوهشی کیفی با هدف ارائه الگویی در خصوص تبیین نقش نمایش فیلم­های مستند میراث فرهنگی در سیمای جمهوری اسلامی ایران، بر تقویت هویت فرهنگی ایرانیان می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه مبنایی یا گراندد تئوریGrounded theory method) ...  بیشتر

نقش فضای سایبری در پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن

سید فضل اله قاضوی؛ صادق زیبا کلام؛ سید وحید عقیلی

دوره 6، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 101-118

چکیده
  در این پژوهش به بررسی نقش فضای سایبری در پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن می پردازیم. این تحقیق بر حسب دستاوردها و نتایج از نوع کاربردی و با توجه به اهداف از نوع توصیفی-پیمایشی می­باشد. جامعه آماری، اساتید مرتبط در حوزه علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و ارتباطات از دانشگاه های معتبر شهر تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ...  بیشتر

رسانه‌ و کنش‌گریِ دموکراتیک (امکان‌ها و محدودیت‌های دموکراسیِ رسانه‌محور)

محسن عباس زاده

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1395، ، صفحه 45-68

چکیده
  اگر هدف از سیاست دموکراتیک مشارکت آگاهانة افراد در تعیین سرنوشت عمومی باشد، طبعاً رسانه به‌‌مثابة واسطة ارتباط حکومت و شهروندان اهمیت محوری می‌‌یابد. هم‌زمان، با توجه به تکثیر رسانه‌ای فزایندة اطلاعات در عصر مجازی شدن فرهنگ این مشکل اساسی برجسته می‌شود که آیا رسانه‌‌ای‌‌ شدن فزایندة «جهان‌‌ ـ زیستِ» معاصر به کنشی سیاسی ...  بیشتر

الگویی پارادایمی از رابطة جوان و رسانه در شیراز

محمد تقی ایمان؛ احمد کلاته ساداتی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف از نگارش مقالة حاضر کشف و ارائة الگوی پارادایمیِ رابطة جوانان شیرازی با رسانه است. روش تحقیق بر اساس روش گروه کانونی و تحلیل آن بر اساس مدل‌های نظریة زمینه‌ای است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جوانان از نظر هویتی خود را افرادی با خلاقیت بالا و عقلانیت پایین تعریف می‌کنند؛ از نظر عقیده الگوپذیر و در عین حال منتقدند، نگاهشان نسبت ...  بیشتر

تأثیر رسانه بر شبکه‌های اجتماعی و کنش اجتماعی در ایران

ناصر پوررضا کریم‎سرا

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 55-72

چکیده
  در عصر کنونی، با توسعۀ ارتباطات جمعی، به‎خصوص ارتباطات رسانه‌ای، تأثیر و توسعۀ هویت شخصی و نظام اجتماعی، تا حد موازین و معیارهای جهانی و عام صورت‎گرفته‎است. بنابراین، هم بر اولویت‌های ارزشی جامعه و هم بر درجۀ وفاق ارزشی جامعه در سامان‎دهی نظام رفتاری جامعه مؤثر خواهدبود. به تعبیر دیگر، شکل‌گیری فرآیند «خاصیت‎زدایی» ...  بیشتر

نقش رسانه‌ها در هدایت فرهنگ عمومی (بررسی موردی: جریان مد در جامعه)

رائیکا خورشیدیان؛ هدایت سوخکیان؛ وحید چوپانکاره؛ علیرضا اژدری؛ جمشید امامی

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 73-89

چکیده
  این پژوهش تاریخی ـ تفسیری از طریق جمع‌آوری و طبقه‎بندی نمونه‌های تصویری مربوط به دهه‌های 60، 70 و 80 سعی دارد به این پرسش پژوهش پاسخ گوید که «آیا بین رسانه‌ها و الگوی فرهنگی پوشاک جامعه در هر مقطع زمانی ارتباط معناداری وجوددارد؟» اگر مد را به عنوان ابزاری قدرتمند برای انتشار فرهنگ به‎خصوص در بین جوانان قلمداد کنیم، در جامعه، ...  بیشتر

رسانه و مصرف‌گرایی

معصومه طالبی دلیر؛ حسین اکبری

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 123-150

چکیده
  مطالعۀ حاضر به بررسی رابطۀ استفاده از انواع رسانه‌ها با مصرف‌گرایی پرداخته‎است و با استفاده از روش پیمایش، 358 نفر از افراد بالای 18 سال شهر تهران را مورد بررسی قرارداده‎است. در این تحقیق، تأثیر استفاده از انواع رسانه، استفاده از انواع برنامه‌ها، دنباله‌روی از گروه مرجع رسانه‌ای ایرانی و دنباله‌روی از گروه مرجع رسانه‌ای خارجی ...  بیشتر