نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علوم سیاسی،دانشکدة علوم فنون فارابی

2 کارشناس ارشدعلوم سیاسی دانشکدۀ علوم فنون فارابی

3 کارشناس مدیریت امور فرهنگی، دانشگاه علمی کاربردی

چکیده

شناخت دقیق و درست تهدیدهای شبکه‌های رسانه‌ای متخاصمِ حریف و تدوین راهبرد‌های مناسب برای مقابله با آنها، نقشی مؤثر و مهم در خنثی‌سازی فعالیت‌های رسانه‌ای دشمنان جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت که تعلل در آن، ضمن به هدردادن وقت، انرژی و منابع مالی، می‌تواند آثار زیانبار و خطرناکی را به‎‌همراه داشته ‌‌باشد. این پژوهش به بررسی نقش شبکۀ ماهواره‌ای صدای امریکا در پیشبرد اهداف امریکا در جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 2009-2011 می‌پردازد.
هدف این مقاله، بررسی شبکۀ صدای امریکا و نقش آن در پیشبرد اهداف امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و پرسش اصلی که نویسندگان در این پژوهش درصدد پاسخ‎گویی به آن بوده این است که شبکۀ رسانه‌‌ای صدای امریکا در پیشبرد اهداف امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران چه نقشی دارد.
بر این اساس، به ابعاد گوناگون آن و نقش‌‌هایی که این شبکۀ رسانه‌ای برای پیشبرد اهداف امریکا در کشورمان ایفا می‌کند، اشاره می‌شود، با این فرضیه که شبکۀ رسانه‌‌ای صدای امریکا با برجسته‌سازی اختلافات و مسائل داخلی، مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی، مسئلۀ هسته‎ای، حقوق بشر و تروریسم، زمینۀ مساعدی را برای پیشبرد اهداف ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Persian-Language Satellite Networks in Advancing the Goals of the USA in the Islamic Republic of Iran: A Case Study of the Voice of America

نویسندگان [English]

  • Mehdi Baqeri Hashi 1
  • Morteza Javidkar 2
  • Mohsen Aghamohammad 3

1 Instructor in Department of Political Science, Farabi Faculty of Science and Technology

2 M.A. in Political Science, Farabi Faculty of Science and Technology

3 B.A. in Cultural Affairs Management, University of Applied Sciences and Technology

چکیده [English]

Accurate and correct identification of the threats of the enemy's hostile media networks and development of appropriatestrategies to deal with them play an affective and important roleinneutralizing the activities of Iran's enemies. Beside swasting time, energy and human resources, any delay in taking actions in this regard will have dangerous and detrimental effects. This study investigates the role of the Voice of America satellite network in advancing the goals of the USA in the Islamic Republic of Iran during 2009 – 2011.
The main question in this study is about the role of the Voice of America satellite network in advancing the US goals in the Islamic Republic of Iran. Accordingly, different dimensions and the roles which the network plays in advancing the US goals in our country are referred to. The hypothesis is that the Voice of America media network provides the grounds for advancing the US goals against Iran by highlighting the conflicts concerning the nuclear program, human right sandterrorism and problems caused by sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • media network
  • Media diplomacy
  • Voice of America
  • US Agoals
امینی، محمد (1383). رسانه و فرهنگ، تهران: دانشکدۀ علوم و فنون فارابی.
بخت‌ور، محمدرضا (1381، 18 خرداد). «دیپلماسی رسانه‌ای (قسمت اول)»، روزنامۀ همشهری، ش 2743.
برگر، پیترال (1380). افول سکولاریسم، ترجمۀ افشار امیری، تهران: پنگان.
حاذق نیکرو، حمید (1385). «جنگ رسانه‎ای»، فصلنامۀ عملیات روانی، ش 14.
حسینی، حسین (1388). تهدیدات رسانه‌‌ای و راهبردهای مقابله‌‌ای، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
زینوند لرستانی، خیرالله (1388). بررسی بازتاب اخبار انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 امریکا در وبسایتهای خبری ایرنا و بخش فارسی صدای امریکا، تهران: دانشکدۀ صداوسیما.
ساوه‌درودی، مصطفی (1381). مدیریت بحران‌‌های امنیتی، تهران: مرکز مطالعات فارابی.
سبیلان اردستانی، حسن (1383). «عملیات روانی و دیپلماسی رسانه‌ای»، فصلنامۀ عملیات روانی، ش 7.
سورین و تانکارد (1381). نظریههای ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران: دانشگاه تهران.
قانع‎بصیری، محمدحسین (1372). عملیات روانی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز مطالعات کاربردی فارابی.
گالبرایت‌، جان (1371). آناتومی قدرت، ترجمۀ محبوبه مهاجر‌، تهران: سروش.
گروه مطالعات تهدید (1389). مدیریت بحران‌های داخلی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
مهرداد، هرمز (1380). مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی پژوهشی فاران.
مولانا، حمید (1375). «رسانه‎ها و انگاره‎سازی»، فصلنامۀ رسانه، س ۷، ش ۱.
هانتینگتون، ساموئل (1380). تمدن‌ها و بازسازی نظام جهانی، ترجمۀ مینو احمدی سرتیب، تهران: کتاب‌سرا.
http://www.rasekhoon.net/article/show-84048.aspx
http://boltan.iribnews.ir/Archive.aspx
http://www.psir.ir/modules/article/view.article.php/24
http://najaf.parsiblog.com/Posts/136
http://abooozar.blogfa.com/post-1723.aspx
http://www.sokhane-ashena.com/maghaleh/89/8/magh38.php
http://iranbazgoo.persianblog.ir/post/79
http://newdic.mart.ir/persian_sats.html
http://najaf.parsiblog.com/Posts/136
http://www.gseis/ucla.edu/courses