خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید

اطلاعات تماس:

سردبیر: دکتر سید بیوک محمدی

 

مدیر اجرایی: مهدی محمدی

تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64 شرقی، کوچه اول، بن‌بست احداثی، پلاک 6، طبقه 3، کد پستی 74681-14377، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفتر مجله رسانه و فرهنگ

Email: mediastudies1392@gmail.com

لطفاً برای ارسال مقاله، مشاهده شماره های چاپ شده و دریافت شیوه نامه تألیف مقاله به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://mediastudy.ihcs.ac.ir


فقط چهار کاراکتر ابتدایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image