فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان رشته­ ای در رسانه و فرهنگ با یاری خداوند و با همکاری جمعی از اعضاء هیات علمی پژوهشگاه­ها و دانشگاه­های کشور و استقبال نویسندگان گرامی در معرض دید و قضاوت جامعه علمی کشور است.

گسترش رسانه­ ها و در هم تنیدگی زندگی انسان­ها از بدو تولد با رسانه­ ها و رشد انسان­ها در بستر تعاملات و ارتباطات انسانی حکایت از اهمیت دقت، به پرسش کشیدن، نقد و تحلیل رابطه انسان در سنین مختلف با انواع محیط­های رسانه­ای را دارد. علاوه بر این، حضور سیاست، فرهنگ، دین، فلسفه، علم و غیره در محتوای رسانه­ ها بر شناخت، نگرش، فهم و درک انسان­ها از موضوعات و نحوه رفتار آنها در واقعیت اثر می­گذارد. بدون شک، مطالعات و پژوهش­های مساله ­مند فراوانی در هر یک از موارد ذکر شده در بافتار جامعه ایرانی وجود دارد که می­تواند توجه پژوهشگران را به خود جلب سازد. انتشار این مجله، تلاشی است برای دعوت از تولیدات دانشی چنین پژوهشگران و نویسندگانی. همچنین سیاست­گذاری و مدیریت در عرصه­ رسانه و فرهنگ نیازمند شناخت و درک دقیق محیط رسانه­ای و اتمسفر فرهنگی است، امید است این مجله زمینه آشنایی سیاستگذاران و تصمیم­گیران را با محیط رسانه­ای ـ فرهنگی کشور فراهم سازد. از نظر فنی و فرمی نیز نشریه پیش رو درصدد است تا به اهداف زیر دست یابد:

تقلیل در زمان انتظار نویسندگان با تسریع در فرایند داوری

تدقیق داوری­ها برای انتشار مقالات روشمند علمی و فرمی

انتشار به­روز و بدون تاخیر مجله

رعایت اصول نگارش ادبی برای حفظ و ارتقاء زبان فارسی

انتخاب و انتشار مقالات مساله مند