نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (نویسنده مسؤل)

10.30465/ismc.2020.5107

چکیده

کتاب‌خانه‌ها با حضور محققان، پژوهشگران و سایر علاقه‌مندان علم و دانش، مکانی برای تبادل آرا و افکار و تأمین منابع مورد نیاز کاربران و مراجعه‌کنندگان است. کتاب‌خانه‌های نوین، علاوه بر اینکه در تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضای خود مرجع هستند، زمینه‌ای را فراهم می‌آورند که کاربران بتوانند به سهولت از امکانات رایانه‌ای و دسترسی سریع به فضای مجازی بهره بگیرند. از جهت اخیر، کتابخانه نوعی فضای رسانه‌ای و ارتباطی به نظر می‌رسد که می‌توان برخی از نظریات ارتباطی را در آن جاری و ساری دانست. یکی از این نظریه‌های ارتباطی، اقناع است. اقناع یا ارتباط متعالی، از مهم‌ترین مباحث ارتباطات رسانه‌ای و انسانی محسوب می‌شود که در کل، هدف اساسی و غایی همه نوع رفتارهای ارتباطی است. این مقاله در پی آن است که مولفه‌های کتاب‌خانه را از این دریچه دنبال کند و به این سوال کلیدی پاسخ دهد که ارتباط میان اقناع رسانه‌ای و کتابخانه چگونه میسر می‌شود و چگونه می‌توان از مباحث اقناع در حوزه رسانه پلی به مباحث کتابخانه در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی زد. در این پژوهش که با روش توصیف، تبیین و تحلیل اطلاعات به انجام رسیده است، مشخص می‌شود که اقناع رسانه‌ای، هم در بهره گرفتن از نظریه معناشناختی اطلاعات، هم در مرحله شکل‌دهی و رمز‌گذاری و هم در مرحله دریافت پیام مطرح است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media persuasion theory And its representation in the library's information performance

نویسندگان [English]

  • Soraya ziaei 1
  • hamidreza radfar 2
  • solmaz noori 3

1 Assistant Professor, Department of Information Science and Epistemology, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, of Asian Center for cultural documents, institute for humanities and cultural studies.

3 PhD student in Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran. Expert in charge of the Central Library of the Institute of Humanities and Cultural Studies. (Responsible author)

چکیده [English]

In addition to providing many of the cultural and social needs of its members, new libraries provide a platform for users to take advantage of computer facilities and quick access to cyberspace. Recently, the library seems to be a kind of media and communication space in which some communication theories can be considered current and current. One of these communication theories is persuasion. Persuasion or transcendental communication is one of the most important topics in media and human communication, which in general is the basic and ultimate goal of all types of communication behaviors. This article seeks to trace the components of the library from this perspective and answer the key question of how the relationship between media persuasion and the library is made possible and how one can persuade the media in the field of information science and the field of information science. He studied science. In this research, which has been done by the method of describing, explaining and analyzing information, it is determined that media persuasion is used both in using the semantic theory of information, in the stage of formation and encryption, and in the stage of receiving messages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persuasion theory
  • communication
  • Media
  • library
  • users
  • Information