نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی جامعه‌شناسی فرهنگی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.30465/ismc.2021.6078

چکیده

در سالهای اخیر، در شبکه های صدا و سیمای ج. ا.ا، تحولاتی را شاهد بوده ایم، که متآثر از عوامل متعددی است که توانسته است با راهکارهای متعدد، مخاطب را به گونه ای دیگر جذب رسانه کند؛ یکی از رایج ترین این شبکه های پر مخاطب در چند سال اخیر، مسابقات و نرم افزار و اپلیکیشن هایی است که تبلیغات بخت آزمایی را ترویج می کند؛ از این رو آنچه مشاهده می شود آن است که شانس و اقبال در رسانه ها، چنان افزایش یافته است که می توان آن را به فرهنگ شانس و اقبال نسبت داد. از این رو با توجه به فراوانی این فرهنگ در رسانه ملی و ترویج آن در رسانه ملی و جذب مخاطب و نیز افزایش پیامدهای اقتصادی، سیاسی و روانی این مسئله؛ لازم دیده شد پژوهشی با هدف واکاوی رویکرد رسانه ملی در ترویج فرهنگ شانس و اقبال در جامعه و نیز بررسی پیامدهای این سیاست رسانه برای مردم از جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار گیرد؛ پژوهش حاضر به روش کیفی و در سطح کاربردی انجام شده است. گردآوری اطلاعات این تحقیق به صورت مصاحبه و به صورت حضوری صورت گرفته است. روش تحلیل این پژوهش به شیوه داده بنیاد می باشد؛

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Analysis of the National Media Approach in Promoting the Culture of Luck"

نویسندگان [English]

  • mohamad reza firozi 1
  • seyfollah farzaneh 2
  • abolghasem heidarabadi 3

1 Student of Cultural Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

چکیده [English]

In recent years, we have witnessed changes in the radio and television networks of the Islamic Republic of Iran, developments that are influenced by various factors that have been able to attract the audience in a different way with various solutions; ; Hence, what can be seen is that luck in the media has increased so much that it can be attributed to the culture of luck. Therefore, considering the abundance of this culture in the national media and its promotion in the national radio and television and attracting the audience, as well as increasing the economic, political and psychological consequences of this issue; It was necessary to study a study with the aim of analyzing the approach of the national media in promoting the culture of luck in society and also to examine the consequences of this media policy for the people from different aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • media policy
  • media commodification
  • culture industry