نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

10.30465/ismc.2021.6076

چکیده

بررسی تاثیرگذاری رسانه‌ها در فعالیت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همواره مطرح بوده است، اما این‌که چگونه رسانه‌ها باتوجه به ابعاد وجودی و کارکردی خود می‌توانند بر فرآیند تمدن‌سازی به‌خصوص پس از انقلاب اسلامی ایران تأثیر داشته باشند به‌عنوان هدف اصلی این پژوهش مدنظر است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی؛ از حیث روش، توصیفی است و گردآوری اطلاعات به طریق کتابخانه‌ای با ابزار فیش‌برداری انجام شده است.
نتایج و یافته‌ها نشان می‌دهد باتوجه به ماهیت غنی تمدن اسلامی، رسانه‌ها به دلیل کارکردهای سیاسی و ارزشی، اطلاعاتی، فرهنگی و هنری، و ...، که دارند می‌توانند از نظر کنش و واکنش فردی و جمعی در عرصه اجتماعی و از طریق گفتمان‌سازی رسانه‌ای و پویش رسانه‌ای منسجم و فراگیر در سه سطح فروملّی، ملّی و فراملّی، نقش مهمی در تمدن‌سازی اسلامی به‌خصوص پس از ظهور انقلاب اسلامی ایران داشته باشند.
در نهایت از آن‌جا که پیام دین اسلام به‌عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک با فطرت و عقلانیت بشر هم‌سو است، می‌تواند با کمک رسانه‌های مختلف از طریق ایجاد نظام مکتبی ارزشی در سیری درست از مسیر دولت اسلامی به جامعه اسلامی و سپس تمدن نوین اسلامی برسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of the role of the media in civilization After the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • Mousa Najafi 1
  • Smoye Sarafraz 2

1 Professor of Political Science, Institute of Humanities and Cultural Studies

2 PhD student in Political Sociology, Islamic Azad University

چکیده [English]

Marshall McLuhan considers the media to be equivalent to a message; Thus, since mankind began transmitting the message to all its species, the media has existed and in its evolutionary path has influenced and reciprocally influenced cultures as the foundations of civilizations. The most important feature of mass media is that they are "institutional." This means that the message is prepared and sent within a coherent communication system with the aim of influencing the audience's awareness.
Civilizations are also the product of external conditions and environmental, cultural, political, sociological, and economic factors that affect the thought and within individuals of society. Thinking becomes a society, so it seems necessary to examine the role of the media in the post-Islamic Revolution with the unique components of belief, politics, culture, and sociology; So the question is, what has been the role of the media in the process of civilization after the Islamic Revolution in Iran?
Given that the media have a great influence on public awareness and the establishment of social relations and the deepening of moral values and virtues, it seems that the role of the media and civilization is reciprocal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Communications
  • Islamic Civilization
  • Islamic Revolution of Iran