نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس هنرهای زیبا، رشتة طراحی صنعتی دانشگاه تهران

3 استادیار پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران،

4 ارشدطراحی صنعتی ومربی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش تاریخی ـ تفسیری از طریق جمع‌آوری و طبقه‎بندی نمونه‌های تصویری مربوط به دهه‌های 60، 70 و 80 سعی دارد به این پرسش پژوهش پاسخ گوید که «آیا بین رسانه‌ها و الگوی فرهنگی پوشاک جامعه در هر مقطع زمانی ارتباط معناداری وجوددارد؟» اگر مد را به عنوان ابزاری قدرتمند برای انتشار فرهنگ به‎خصوص در بین جوانان قلمداد کنیم، در جامعه، بین مد و رسانه نوعی گفت‎وگوی فرهنگی بروز می‌کند. با افزایش تنوّع و تکثیر رسانه‌ها، انتخاب الگوی پوشاک افراد ـ ‎که نوعی رسانۀ هویتی آنان محسوب‎می‌شود‎ـ تابع عوامل متنوّع‌تر و پیچیده‌تری می‌گردد، به طوری که دیگر کنترل آن توسط یک قدرت صاحب رسانه امکان‌‎پذیر نیست، بلکه برآیند جهت‌گیری رسانه‌ها با بی‎شمار اشکال گوناگون است که جهت‎گیری مد را رقم می‌زند. این پژوهش با بررسی روند تغییر رسانه‌ها، اهمیت امکان دخالت آگاهانه را در شکل‌دهی به جریان مد در جهت ارتقای فرهنگ عمومی نشان‎می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fashion Trends in Society: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Raika Khorshidian 1
  • Hedayat Sookhakian 1
  • Vahid Choopankareh 2
  • Alireza Ajdari 3
  • Jamshid Emami 4

1 Master of Industrial Design, University of Tehran

2 Assistant Professor at Faculty of Fine Arts, University of Tehran

3 Ph.D of Industrial Design and Multimedia Communications, Assistant Professor at Faculty of Fine Arts

4 Master of Industrial Design, Instructor at Faculty of Fine Arts

چکیده [English]

 
This historical – interpretive research, aims to classify the visual data over the 60s, 70s and 80s SH in order to provide an answer whether "there is a meaningful relationship between the media and clothing styles in the society".
If we consider fashion as a powerful tool for cultural dissemination especially among the young; hence, there is a cultural dialogue between fashion and media. Gradually, with the growth of media in the society, the clothing style -as an identification media- would depend on more diverse and complex issues. As a result, the control of clothing styles is beyond the power of a single media owner, and it requires the sum of numerous media policies to shape the directions of fashion.This research with the aim of promoting the public culture reveals the importance of intentional interference in shaping the fashion streams by investigating the media altering processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Fashion
  • Media
تاتنهایم، کارولین؛ و جولیان سیمن (1386). آموزش طراحی مد و لباس، ترجمۀ جلال خالقی، تهران: شمار شرق.
حسنی‎فر، عبدالرحمان؛ و الهه ابوالحسنی (1390). «بررسی نقش تلویزیون در حوزۀ نقد و شیوۀ مناظره»، دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات میان‎رشته‎ای در رسانه و فرهنگ، ش 2.
دهشیری، محمدرضا (1381). «نقش رسانه‌ها در عرصۀ سیاست خارجی در عصر جهانی‎شدن»، جهانی‎شدن و رسانه‌ها: مجموعه مقالات ارائه‎شده در سمینار رسانه‌ای ایران و آلمان (اسفند 1380)، تهران: مرکز چاپ انتشارات وزارت امور خارجه.
دهشیری، محمدرضا (1388). «رسانه و فرهنگ‌سازی»، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، دورۀ دوم، ش 8.
دیباجی، سید محمدعلی؛ زهرا رئیس‎میرزایی (1390). «پرداختن به فلسفۀ رسانه»، دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات میان‎رشته‎ای در رسانه و فرهنگ، ش 2.
رضاییان، علی (١٣٨٨). مبانی سازمان و مدیریت، چ 13، تهران: سمت.
سلطانی‎فر، احسان؛ و طاهر روشن‎دل اربطانی (1390). «مدل مفهومی تبیین گفتمان حاکمیت، مردم و رسانه با رویکرد پدافند غیرعامل»، دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات میان‎رشته‎ای در رسانه و فرهنگ، ش 2.
شهابی، محمود (1389). صنعت ـ فرهنگ ظاهر‌آرایی و زیباسازی بدن در ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات.
صالحی، نصرالله (1390). بررسی شیوه‎های راه‎یابی البسۀ نامأنوس و مدل‌های نامطلوب در جامعه، تهران: مرکز پژوهش‌های بنیادی.
عبداللهیان، حمید؛ و سبحان یحیایی (1390). «نشانه‎شناسی تصویرهایی از شیوۀ زندگی ایرانی (مطالعۀ خودبازنمایی‎های دیداری کاربران ایرانی در شبکۀ اجتماعی یاهو 360)»، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات و فرهنگ ـ ارتباطات، ش 15.
فکوهی، ناصر (15 آبان 1389). «پرسش از فرهنگ (27): چرا کنشگران اجتماعی «خودنمایی» می‌کنند؟»، ستون هفتگی نگارنده در روزنامۀ شرق، شمارۀ پیاپی 1105.
کچوئیان، حسین (1384). تطوّرات گفتمان هویت ایرانی، تهران: نی.
گیدنز، آنتونی (1388). تجدد و تشخص، ترجمۀ ناصر موفقیان، چ 6، تهران: نی.
لال، ج. (1379). رسانه‌ها، ارتباطات، فرهنگ: رهیافتی جهان، ترجمۀ مجید نکودشت، تهران: مؤسسۀ انتشارات روزنامۀ ایران.
لازار، ژودیت (1390). افکار عمومی، ترجمۀ مرتضی کتبی، تهران: نی.
نیکزاد فرخی، مهرداد (1382). «الگوی مصرف پوشاک و هویت اجتماعی»، پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم‎اجتماعی و جامعه‎شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم‎انسانی دانشگاه گیلان.
والکر، جان اِ؛ و سارا چاپلین (1385). فرهنگ تصویری (مبانی و مفاهیم)، ترجمۀ حمید گرشاسبی و سعید خاموش، تهران: ادارۀ کل پژوهش‌های سیما.
 
Slater, Don (1997). Customer Culture and Modernity, Polity Press.
UNESCO (2003). Convention of Intangible Cultural Heritage, in: http://www.unesco.org.