شبکه‎های اجتماعی مجازی و شادکامی

فائزه اخوان ملایری؛ محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 1-24

چکیده
  چکیده هدف این مطالعه بررسی اثر شبکۀ اجتماعی مجازی بر سرمایۀ اجتماعی و میزان شادکامی افراد عضو در یکی از سایت‎شبکه‎های اجتماعی است. داده‌ها با تکنیک پیمایش و روش نمونه‌گیری خوشه‎ای چندمرحله‌ای با حجم نمونۀ 255 نفر جمع‌آوری و تحلیل شده‎است. نتایج نشان‎داد افراد با عضویت و مشارکت در این سایت‎شبکه‎های اجتماعی مواردی را ...  بیشتر

جنبش اشغال وال‎استریت:‌ تحلیل گفتمان پوشش خبری سایت‎های بی.بی.‎سی، پرس.‎تی.‎وی و صدای امریکا در پاییز 11390

حسن بشیر؛ محمد فاضل بیدگلی

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 25-53

چکیده
  این پژوهش در پی کشف گفتمان و یا گفتمان‌های مسلط خبری سه سایت بی.بی.سی فارسی، پرس.‎تی‎.وی و صدای امریکا در خصوص پوشش خبری وقایع موسوم به جنبش اشغال وال‎استریت در بازه زمانی سه‎ماهۀ مهر، آبان و آذر (پاییز) سال 1390 و مقایسۀ آنها با یکدیگر است. همچنین، این پژوهش کوشیده‎‎است تا با اتکا بر محورهای گفتمانی کشف‎شده از سه سایت مورد ...  بیشتر

تأثیر رسانه بر شبکه‌های اجتماعی و کنش اجتماعی در ایران

ناصر پوررضا کریم‎سرا

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 55-72

چکیده
  در عصر کنونی، با توسعۀ ارتباطات جمعی، به‎خصوص ارتباطات رسانه‌ای، تأثیر و توسعۀ هویت شخصی و نظام اجتماعی، تا حد موازین و معیارهای جهانی و عام صورت‎گرفته‎است. بنابراین، هم بر اولویت‌های ارزشی جامعه و هم بر درجۀ وفاق ارزشی جامعه در سامان‎دهی نظام رفتاری جامعه مؤثر خواهدبود. به تعبیر دیگر، شکل‌گیری فرآیند «خاصیت‎زدایی» ...  بیشتر

نقش رسانه‌ها در هدایت فرهنگ عمومی (بررسی موردی: جریان مد در جامعه)

رائیکا خورشیدیان؛ هدایت سوخکیان؛ وحید چوپانکاره؛ علیرضا اژدری؛ جمشید امامی

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 73-89

چکیده
  این پژوهش تاریخی ـ تفسیری از طریق جمع‌آوری و طبقه‎بندی نمونه‌های تصویری مربوط به دهه‌های 60، 70 و 80 سعی دارد به این پرسش پژوهش پاسخ گوید که «آیا بین رسانه‌ها و الگوی فرهنگی پوشاک جامعه در هر مقطع زمانی ارتباط معناداری وجوددارد؟» اگر مد را به عنوان ابزاری قدرتمند برای انتشار فرهنگ به‎خصوص در بین جوانان قلمداد کنیم، در جامعه، ...  بیشتر

شناسایی نقش‌های رسانۀ ملّی (تلویزیون) در توسعۀ کارآفرینی در ایران بر مبنای روش‎شناسی کیو

محمدرضا زالی؛ مجتبی ناهید

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 91-122

چکیده
  تنوّع جمعیتی و مطالبات تغییریافتۀ مشتریان و اُفت‎وخیزهای مداوم اقتصادی و تغییر رویکرد انرژی، همگی باعث‎شده‌اند تا کارآفرینی به عنوان یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های ملّی اکثر کشورهای پیشرفته و حتی جهان سومی مدّنظر قرارگیرد. یکی از عوامل مؤثر در توسعۀ کارآفرینی، نقش رسانه‌های جمعی از جمله تلویزیون است. هدف این تحقیق تبیین نقش ...  بیشتر

رسانه و مصرف‌گرایی

معصومه طالبی دلیر؛ حسین اکبری

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1393، صفحه 123-150

چکیده
  مطالعۀ حاضر به بررسی رابطۀ استفاده از انواع رسانه‌ها با مصرف‌گرایی پرداخته‎است و با استفاده از روش پیمایش، 358 نفر از افراد بالای 18 سال شهر تهران را مورد بررسی قرارداده‎است. در این تحقیق، تأثیر استفاده از انواع رسانه، استفاده از انواع برنامه‌ها، دنباله‌روی از گروه مرجع رسانه‌ای ایرانی و دنباله‌روی از گروه مرجع رسانه‌ای خارجی ...  بیشتر