بررسی رویکردها و ابعاد هژمونی تکنولوژی بر انسان

علیرضا باقری ده‎آبادی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 1-28

چکیده
  تکنولوژی، که از آغاز و به قصد سلطۀ انسان بر جهان طبیعی شکل گرفت، امروز، با گسترش ابعاد فنّاوری در حوزه‎های مختلف علم، نقش بی‎بدیلی در زندگی انسان‎ها ایفامی‎کند. اگرچه هنوز برخی صاحب‎نظران از این‌که واژۀ سلطه را در این رابطه استعمال کنند احتیاط می‎کنند، درحقیقت، سلطۀ تکنولوژی بر انسان مدت‎هاست که آغاز شده و به اندازه‎ای ...  بیشتر

ارزیابی و مقایسۀ مدل‎های تأثیرات رسانه‎ها بر مخاطبان با استفاده از تکنیک Topsis Fuzzy

عبدالله بیچرانلو؛ سیدعزیز یونسی‌فر

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 29-45

چکیده
  در عصر ارتباطات، دستیابی به مخاطبان و اثرگذاری بر آنان از اهداف دست‎اندرکاران رسانه‎های مختلف است. هدف این پژوهش بررسی و مقایسۀ مدل‎های تبیین تأثیرات رسانه‎ها بر مخاطبان است. در این مقاله به چهار مدل از آثار رسانه‎ها یعنی تأثیرات مستقیم، شرطی، انباشتی و شناختی و متغیرهای مهم در هر مدل پرداخته‎شده‎است. تفاوت مدل‎ها در ...  بیشتر

تأویل‌های فلسفی از سینمای کیارستمی با تأکید بر آراء ژان لوک نانسی

منوچهر دین‌پرست؛ محمد شهبا

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 46-63

چکیده
  سینمای کیارستمی قابلیت بحث و بررسی موضوعات فلسفی را در نهاد خود دارد. بدین لحاظ، ژان لوک نانسی، فیلسوف فرانسوی، کوشیده‎است با نگارش کتاب بداهت فیلم، جهان فلسفی سینمای کیارستمی را مورد کاوش قراردهد. آن‌چه در این مقاله در پی آن هستیم، تبیین تأویل‌های فلسفی از سینمای کیارستمی بر پایۀ آراء فلسفی ژان لوک نانسی بر پایۀ مفهوم‌های «بداهت»، ...  بیشتر

چالش‌های فرارو در شخصیت‌پردازی شخصیت‌های معصومین در فیلمنامه با الگوی ارسطویی

اصغر فهیمی فر

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 64-85

چکیده
  این مطالعه پیرامون این پرسش محوری انجام‎شده‎است که اگر قرار باشد فیلمنامه‌ای با محوریت «شخصیت‌های مقدس معصومین مانند پیامبر و امامان» نگارش شود، آن فیلمنامه باید از چه الگوی تکنیکی و فرمی تبعیت کند. الگوهای طراحی فیلمنامه‌های سینمای کلاسیک عموماً بر الگوی ارسطویی استوار است که با توجه به مبانی فلسفی و خاستگاه‎های فرهنگیِ ...  بیشتر

رادیو و کارویژه‎های عصر نو: نقطه‎گذاری فرهنگی، رایانش اجتماعی،‌ باغبانی زبانی

حسین مستقیمی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 86-106

چکیده
  این پژوهش به دنبال توان‎سنجی از نظام رسانه‌ای نوین و جست‎وجوی کارکردهای مناسب و متناسبِ آن در طراز یک جامعۀ آرمانی است. در این میان، نقش‎آفرینی مؤثر شبکه‎های رادیویی منوط به تعامل مؤثر و حداکثری با بافت اجتماعی و بازاریابی مفید و مؤثر فرهنگی ـ اجتماعی است. از این ‌رو، در این پژوهش، در سطح کلان، ادبیات و رویکردهای کلاسیک حوزۀ ...  بیشتر

ضرورت‎ها و کارکردهای رادیوی آموزشی در ایران

ویدا همراز؛ فرح غنی زاده سیدلر

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 107-139

چکیده
  استفاده از رادیو برای آموزش گروه‎های مختلف اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان سابقۀ طولانی دارد، اما نتایج تحقیقات انجام‎شده نشان‎می‎دهد در ایران، به طور جدی، از ظرفیت‎های آموزشی رادیو در دو حوزۀ آموزش رسمی و غیررسمی بهره‎برداری نشده‎است. این پژوهش با هدف طرح ضرورت تأسیس رادیوی آموزشی در ایران، با توجه به شرایط اجتماعی، ...  بیشتر