مدل سازی ساختاری زنجیره ارزش تولیدات رسانه‌ای در دیپلماسی رسانه‌ای ایران در قبال دنیای عرب

افشین آزادی؛ مهرداد متانی؛ علی فلاح؛ یوسف قلی پور کنعانی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-22

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.40213.2524

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مدل سازی ساختاری زنجیره ارزش تولیدات رسانه‌ای در دیپلماسی رسانه‌ای ایران در قبال دنیای عرب می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ طرح تحقیق به‌صورت پژوهش کمی و از نظر جمع آوری اطلاعات به‌ویژه توصیف ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری مشتمل بر تمام کارشناسان ...  بیشتر

عوامل موثر بر اشتراک گذاری اخبار جعلی کرونا در رسانه های اجتماعی: با تاکید بر نقش تعدیلگر دانش مصرف کننده از اخبار جعلی

محمد باشکوه اجیرلو؛ عادله دهقانی قهنویه

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 23-47

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.38147.2462

چکیده
  انتشار اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی بخش‌های مختلف جامعه از جمله خرده‌فروشی‌ها و ارائه‌کنندگان خدمات می‌باشد؛ زیرا بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان و میزان فروش خرده-فروشان تاثیرگذار است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر بر اشتراک‌گذاری اخبار جعلی کرونا در رسانه‌های اجتماعی با تاکید بر نقش تعدیلگر ...  بیشتر

تحول آفرینی توییتردیپلماسی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی

مهرداد توکلی؛ هادی خانیکی؛ اکبر نصراللهی؛ نازنین ملکیان

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 49-74

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.43120.2635

چکیده
  تتوئیتر به ابزاری جدید برای امور دیپلماتیک و روابط بین الملل تبدیل شده است، و استفاده از این ابزار برای کشورها در راستای اعمال قدرت نرم در محیط بین الملل و بعنوان نوعی دیپلماسی رسانه ای دیجیتال، بسیار جای بررسی و تحلیل دارد. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته،"چگونگی عملکرد و کارکرد دیپلماسی توییتری دو کشور ایران و آمریکا" و هدف ...  بیشتر

روابط بینامتنی در بازی های رومیزی

مریم جلالی؛ اعظم حکیم

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 75-98

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.36937.2413

چکیده
  بینامتنیت به عنوان یکی از متدهای خلق بازی، میان بازی های دیجیتال و یا غیر از آن در قالب بازی های آنالوگ از جمله گیم بوردها و پیش متن های فرهنگی، اجتماعی، اسطوره ای، افسانه ای و آیینی پیوند برقرار می ساد. هدف مقاله پیش رو مطالعه ظرفیت های بینامتنی و چگونگی بازآفرینی پیش متن ها از جمله ادبیات اسطوره ای و افسانه‌ای در گیم بوردها می باشد. ...  بیشتر

مفهوم سواد رسانه‌ای در کتاب‌های تفکر و سواد رسانه‌ای متوسطه دوم از منظر تحلیل محتوای کیفی

رفیق حسنی؛ دلنیا عبدی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 99-129

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.38954.2487

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تحلیل کیفی محتوای کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای متوسطه دوم از منظر توجه به ابعاد سواد رسانه‌ای انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا بوده و به‌منظور بررسی مسئله‌ی سواد رسانه‌ای در متن کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای دوره دوم متوسطه، از واحدهای تحلیل ازلحاظ میزان برخورداری آن‌ها از مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای ...  بیشتر

تاثیر رسانه‌های جمعی بر احساس امنیت در استان سیستان و بلوچستان

محمد مهدی دانشی کهن؛ عبدالرسول حسنی فر؛ محمدرضا حسنی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 131-165

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.41826.2580

چکیده
  امنیت همیشه بعنوان بستر و زیربنای توسعه جوامع مطرح شده است. باعنایت به اهمیت این امر، در این تحقیق با توجه به شرایط استان سیستان و بلوچستان به بررسی نقش رسانه ها بر احساس امنیت در این استان پرداخته شده است. سوال این است که رسانه‌های جمعی چه تاثیری در احساس امنیت در استان سیستان و بلوچستان داشته است؟ در پاسخ به این سوال رسانه‌های جمعی ...  بیشتر

قهرمان در بازی های رایانه ای (مطالعه موردی بازی رایانه ای میرمَهنا و ندای وظیفه ( نسخه ی جنگ جهانی) با رویکرد سفر قهرمان جوزف کمبل)

راضیه حق شناس؛ فتانه محمودی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 167-189

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.40743.2538

چکیده
  چکیدهاگرچه در همه ی روایت ها؛ سعی بر وفـادار مانـدن بـه موضوع داسـتان و انتقال درونمایـه آن بـه جهان تصویر است، اما در روند این باز تولیـد خاصه در جهان بازی ها ما بـا تغییـر روایـت در دو رسانه ی متفاوت (جهان متن و دیگری جهان تصویر) روبـه رو هستیم؛ و ازاین رو همه ی ابعاد روایت، جز به جز و کامل به بازیکن نشان داده نمی شود. هدف از این پژوهش ...  بیشتر

کاربرد استعاره جنگ در بخش اورژانس و دلالت‌های ارتباطی آن

لعیا محبوبی؛ زرین زردار

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 191-216

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.42329.2603

چکیده
  استعاره با انتقال معنا از مفهومی آشنا به یک موقعیت پیچیده‌تر، توصیفی روشن و غنی از یک پدیده یا موقعیت ارائه می‌دهد. در ارتباط میان کادر درمان و بیماران استعاره‌ها برای ساده و قابل فهم کردن فرایندهای درمانی به کار می‌روند و به همین دلیل، شناسایی و تحلیل این استعاره‌ها می‌تواند تصویر روشنی از روایت هر یک از دو طرف از فضای درمانی ارائه ...  بیشتر

تحلیل عوامل و پیامدهای شکاف ارتباطی و گفتگویی بین نسل ها در خانواده

منصور ساعی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 217-258

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.43396.2645

چکیده
  یکی از ابعاد شکاف ارزشی و نگرشی و هنجاری بین نسلی، پدیده شکاف ارتباطی و گفتگویی بین نسل فرزندان و والدین در خانواده است.هدف مطالعه حاضر تحلیل عوامل و پیامدهای شکاف ارتباطی بین نسلی در خانواده ایرانی است. با بهره گیری از روش کیفی و رویکرد گراندد تئوری با 20 نفر از پژوهشگران و مطالعات نسلی در ایران مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند انجام شد. ...  بیشتر

بررسی اثرسیاست‌‌گذاری‌ها و مصرف رسانه‌ای بر سرمایه فرهنگی و سبک زندگی: نقش تعدیل‌گر سواد رسانه‌ای

فراز صادق وزیری؛ الهام ابراهیمی؛ سعید شادمان

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 259-289

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.42084.2594

چکیده
  امروزه می‌توان کنترل و هدایت افکار عمومی را یکی از مأموریت‌های اصلی رسانه‌ها دانست. در این پژوهش الگویی از استفاده صاحبان قدرت از رسانه‌ها با هدف تأثیرگذاری بر سرمایه فرهنگی و سبک زندگی افراد جامعه ارائه و آزمون شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان یکی از دانشگاه‌های دولتی کشور بودند که 280 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

آینده پژوهی شبکه های اجتماعی برخط در مواجهه با رسانه های سنتی ایران از منظر روابط قدرت

هژیر فتحی؛ فائزه تقی پور؛ نفیسه واعظ

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 291-338

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.41736.2576

چکیده
  پژوهش حاضر به مطالعه آینده شبکه های اجتماعی برخط در مواجهه با رسانه های سنتی ایران از منظر روابط قدرت پرداخت. این پژوهش با روش آینده پژوهی با استفاده از تکنیک سناریونویسی انجام شد. برای دستیابی به عدم قطعیت ها از روش مدل‌سازی تفسیری-ساختاری(ISM) با بهره مندی از نرم افزار میک مک و برای کشف سناریوها نیز از روش بالانس اثرات متقابل با بهره ...  بیشتر

نظام رسانه ای تصویرساز، الزام تمدن سازی اسلامی – ایرانی (با تاکید بر گفتمان های سینمایی موجود در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی)

مهدی مختارپور

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 339-375

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.42390.2606

چکیده
  روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق روش تحلیل گفتمان و نشانه شناسی گفتمانی است و گفتمان های سینمای دینی پس از شناسایی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به تحلیل گفتمان ها و نشانه شناسی آثار سینمایی مورد بررسی پنج گفتمان اصلی شامل گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقّدس، گفتمان شهرگریزی و روستاگرایی، گفتمان ...  بیشتر