نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رسانه، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه مدیریت، قائم شهر ، ایران

3 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مدل سازی ساختاری زنجیره ارزش تولیدات رسانه‌ای در دیپلماسی رسانه‌ای ایران در قبال دنیای عرب می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ طرح تحقیق به‌صورت پژوهش کمی و از نظر جمع آوری اطلاعات به‌ویژه توصیف ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری مشتمل بر تمام کارشناسان حوزه رسانه در تهران و نیز شامل نخبگان، اساتید دانشگاه در رشته‌های ارتباطات و رسانه، مسئولین سیاست خارجی کشور، مسئولین سازمان‌های رسانه‌ای کشور و در صورت امکان دانشجویان عرب اهل رسانه دانشگاه بغداد و بیروت بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 385 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه 41 سوالی می باشد. روایی آن به شیوه صوری و محتوایی تایید شده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 84/0 اثبات شده است. داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار LISREL انجام شد. نتایج بیانگر آن بود که شاخص های (نوآوری، مشتری مداری، اعتبار برند، زیرساخت های فناوری، مدیریت، محتوا، پشتیبانی، مزیت رقابتی ، کیفیت خدمات، ارزش آفرینی ، بازاریابی، منابع انسانی و ارتباطات سازمانی) بر دیپلماسی رسانه ای با ضریب تاثیر متناسب، اثرگذار بوده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural modeling of the value chain of media productions in Iranian media diplomacy towards the Arab world

نویسندگان [English]

 • afshin azadi 1
 • mehrdad matani 2
 • Ali Falah 3
 • Yousef gholipourkanani 4

1 , IPh.D. candidate, Department of media management, Qaemshar Branch, Islamic Azad University, Qaemshar

2 Assistant Professor Department of management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad Unuversity

3 Assistant professor, Department of media management, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran.

4 Assistant professor, Department of governmental management, Qaemshar Branch, Islamic Azad University, Qaemshar, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is structural modeling of the value chain of media productions in Iranian media diplomacy towards the Arab world. The present research is applied in terms of purpose and is quantitative in terms of research design and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population included all media experts in Tehran, including elites, university professors in the fields of communications and media, foreign policy officials, officials of the country's media organizations, and, if possible, Arab media students from the universities of Baghdad and Beirut. The sample size was selected based on Cochran's formula to 385 people. The research tool consists of a questionnaire of 41 questions. Its validity has been confirmed in a formal and content manner and its reliability has been proved based on Cronbach's alpha at the rate of 0.84. The collected data were based on the analysis of structural equations in LISREL software. The results showed that indicators (innovation, customer orientation, brand credibility, technology infrastructure, management, content, support, competitive advantage, service quality, value creation, marketing, human resources and organizational communication) on media diplomacy with an impact factor They have been proportionate, effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Value chain
 • media productions
 • media diplomacy
 • Iran
 • Iraq
 • Arab world
 • احمدی, حسین, شمس اسفندآبادی, علی. (1399). الگوی راهبردی دیپلماسی تجاری ج.ا.ایران با توجه به جنگ اقتصادی (تحریم اقتصادی)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تجارب کشورهای منتخب. فصلنامه اقتصاد دفاع, 5(17), 105-132.
 • آرمان، مانی و جاویدفر، محبت،1395،نقش فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی در توسعه ارزش ویژه مشتری،،،،،https://civilica.com/doc/792013
 • امین فرد, احمد, خانیکی, هادی. (1398). راهبرد ارتقای دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی در راستای توسعۀ پایدار اقتصادی ایران در دوران پسابرجام. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, 9(31), 97-114.
 • امین فرد, احمد. (1397). راهبردهای ارتقای دیپلماسی رسانه‌ای در زمینه توسعۀ فرهنگی ایران برای دوران پسابرجام. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات, 14(50), 139-168.
 • ببران, صدیقه، پوررشیدی, هاتف. (1391). بررسی دیپلماسی رسانه ای ایران در افغانستان پس از سقوط طالبان، مطالعات رسانه ای، دوره 7, شماره 1(پیاپی 16).
 • بشیر, حسن, رضایی, عبادالله. (1394). دیپلماسی رسانه‌ای ایران (شبکه یک سیما، ساعت 21) در قبال جهان اسلام‏‏، اروپا و‌ امریکا در دهه سوم بعد از انقلاب اسلامی ایران (1376 ـ 1386). دوفصلنامه مطالعات امت اسلامی, 2(3), 37-56.
 • حق شناسی, محمدامیر, اکبری, کمال. (1399). بایسته‌های محتوایی دیپلماسی رسانه‌ای ایران در مناطق روس‌زبان. پژوهشنامه رسانه بین الملل, 5(2), 119-135.
 • خجسته باقرزاده, حسن. (1396). الگوهای هنجاری تولید محتوای رسانه‏ها: راهبرد ایجاد مزیت رقابتی. فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات, 18(37), 193-218. doi: 10.22083/jccs.2017.63518.1995
 • خرازی آذر, زهرا (رها). (1394). درک مفهوم دیپلماسی رسانه‌ای: رسانه‌ها به‌مثابه بازیگران نوین دیپلماتیک. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی, 11(32), 117-135.
 • رحمانی, منصور, شمس آبادی, علی. (1398). بررسی مقایسه ای دیپلماسی رسانه‌ای ایران و ترکیه در عراق پساصدام. رهیافت‌های سیاسی و بین ‌المللی, 10(3), 74-93.
 • سلطانی‌فر, محمد, شجاعیان, محمد. (1392). دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران (فرصت‌ها، چالش‌ها، آسیب‌شناسی و راهبردها). فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات, 14(22), 181-205.
 • شریفی; سیدمهدی، ابوالفضل دانایی; سعید هوشیار. "طراحی مدل اقتصاد رسانه‌ای صنایع خلاّق در شبکه‌های اجتماعی". فصلنامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری, 14, 36, 1399, 61-86. doi: 10.22085/javm.2021.257847.1650
 • صلواتیان، سیاوش؛ صبوحی، میثم(1396)، زنجیره ارزش در سازمان‌های رسانه‌ای: مطالعه موردی صنعت فیلم‌سازی و شبکه‌های تلویزیونی» ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه، شماره ۳۳، صفحه ۵۵-۹۷.
 • عاملی, سیدحامد, خرازی آذر, زهرا (رها), مظفری, افسانه. (1395). دیپلماسی شبکه‌ای به مثابه دیپلماسی آینده: نقش تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی, 12(34), 75-95.
 • فرقانی, محمدمهدی, خانیکی, هادی, مهدی‌زاده, سیدمحمد, شمسایی نیا, رامین. (1396). تحلیل برساخت رسانه‌ای سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد ملی در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی, 6(21), 161-194.
 • کمالی پور, یحیی, قره باغ, سید محمد. (1388). فروش "محتوای آموزشی" جدیدترین شیوه درآمد زایی در اقتصاد رسانه‏ای. مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی, 4(2).
 • میرزمانی, اعظم, سعدآبادی, علی اصغر. (1396). کاربست نظام نواوری در مدیریت صنعت فیلم: مطالعه موردی جریان فیلم ارزشی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری, 5(3), 109-137. doi: 10.22104/jtdm.2018.1482.1538
 • میرفخرائی, سیدحسن, فیروزمندی بندپی, مجید. (1398). مطالعۀ تطبیقی دیپلماسی رسانه‌ای ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز. مطالعات اوراسیای مرکزی, 12(1), 219-234.
 • Bloore, P. (2009), Re- defining the independent film value chain. Available at: www. Bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk.
 • Kristin Anabel Eggeling, Rebecca Adler-Nissen, The Synthetic Situation in Diplomacy: Scopic Media and the Digital Mediation of Estrangement, Global Studies Quarterly, Volume 1, Issue 2, June 2021, ksab005, https://doi.org/10.1093/isagsq/ksab005
 •