واکاوی مولفه‌های مهم در حفظ مشتریان برتر بانک سینا (پژوهشی کیفی)

منصور شیخ الاسلامی کندلوس؛ علی محمد مزیدی شرف آبادی؛ سیدعلیرضا افشانی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.44956.2716

چکیده
  امروزه مدیران بانک‌ها برای جلوگیری از گرایش یافتن مشتریان به سمت سایر بانک‌ها بیش از هر زمانی می‌بایست در پی درک نیازها و در خواسته‌های مشتریان باشند تا بتوانند نیازهای‌ آن‌ها را شناسایی و در جهت رفع آن‌ها گام بردارند و روابط بلند مدتی با آن‌ها برقرار کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناخت مولفه‌های مهم در حفظ مشتریان برتر بانک ...  بیشتر

کاوش در برنامه های خبره محور رسانه ملی به عنوان مخزن دانش؛ شناسایی عوامل کلیدی موفقیت کارآفرینان حاضر در برنامة پایش

امیرحسین رهبر؛ محمدرضا علی آبادی فراهانی؛ بهروز محمودی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.30465/ismc.2024.42758.2621

چکیده
  کارآفرینی یکی از پیشران های توسعة کشوراست که دراسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است.توفیق درکارآفرینی خود نیازمند دانش و بصیرتی برآمده از تجارب کارآفرینان موفق است.دراین‌بین برنامه های گفتگو محورصداوسیما مخزنی ازدانش است که کمترمورد توجه محققان قرار گرفته است و می تواند باهدف استخراج عوامل موفقیت کارآفرینان مورد کاوش قرار ...  بیشتر

تحلیل اثرات سبک فرزند پروری و عمل به باورهای دینی خانواده‌ها بر ویژگی‌های فردی و اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش میانجی رسانه‌ها

محمود مرادی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ حسن میرزا حسینی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.30465/ismc.2024.44462.2696

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثرات سبک فرزند پروری و عمل به باورهای دینی خانواده‌ها بر ویژگی‌های فردی و اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش میانجی رسانه‌ها بود. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی از نوع همبستگی (رگرسیون) است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر قم در سال تحصیلی ...  بیشتر

راهبردهای رسانه‌ای انتشار گفتمان سلفی: مطالعه سه نسل گروه‌های سلفی جهادی- تکفیری

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ احسان جعفری؛ مهین سیامنصوری

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.30465/ismc.2024.45319.2732

چکیده
  رسانه‌ها به طور عام و در سال‌های اخیر فضای مجازی به‌ طرز چشمگیری مورد بهره‌برداری جریان‌های سلفی جهادی- تکفیری بوده است. پژوهش حاضر با نگاهی مقایسه‌ای به نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در انتشار گفتمان سه نسل گروه‌های سلفی جهادی- تکفیری، درپی پاسخ به این پرسش اصلی است که نسل‌های سه‌گانه گروه‌های سلفی جهادی - تکفیری چگونه از رسانه‌ها ...  بیشتر

اعتماد رسانه‌ای شده به علم: بازاندیشی نقش ارتباطات علم به عنوان ارتباطات واسطه‌ای در اعتماد به علم

فاطمه بنیادی؛ هادی خانیکی؛ زرین زردار

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.30465/ismc.2024.45442.2809

چکیده
  اعتماد به علم، به دلیل واسطه‌ای بودن ارتباط عموم با علم همیشه تحت تاثیر ارتباطات‌علم بوده است. دگرگونی‌های رسانه‌های جدید در دهه‌های اخیر،فضای ارتباطات‌علم را تا جایی دچار تغییرات بنیادی کرده است که در ادبیات پژوهش از آن با عنوان ارتباطات‌علم نسل‌دوم سخن گفته می‌شود. از آنجایی که این تغییر می‌تواند پیامدهای مهمی در اعتماد ...  بیشتر

ضرورت وجود صنایع خلاق رسانه ای در سازمان های رسانه ای

علیرضا زارع شهرآبادی؛ حسن بشیر

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.30465/ismc.2024.46603.2781

چکیده
  چکیدهعملکرد سازمانهای رسانه‌ای از کیفیت‌ محتوایی‌ که‌ ایجاد می‌کنند تأثیر می‌پذیرد و عمل‌ ایجاد محتوا که‌ فعالیت‌ اساسی‌ در فرآیند تولید رسانه‌ای است‌، شدیدا نیازمند خلاقیت‌ است‌. به‌ دلیل‌ ماهیت‌ استاندارد ناپذیری کالاهای رسانه‌ای در درازمدت و تقاضای بالای مصرفکنندگان برای کالاهای جدید، خلاقیت‌ در سازمانهای رسانه‌ای ...  بیشتر

تدوین الگوی تحولی ارتباطات سازمانی در شبکه های استانی رسانه ملی با رویکرد اسلامی(مورد مطالعه شبکه استانی مازندران)

علی اصغر نیک نظر؛ عبدالرضا شاه محمدی سلمانی؛ حسن درزبان رستمی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.30465/ismc.2024.47245.2807

چکیده
  یکی از اجزای مهم در موفقیت یک مدیر ، ارتباطات درست و موثر در سازمان است . مهمترین وظایف مدیران اعم از هماهنگی، برنامه ریزی، هدایت، تصمیم گیری، کنترل و دیگر وظایف بدون شبکه ارتباطی درست و موثر در سازمان محقق نمی شود. لذا هدف اصلی پژوهش، بررسی وضع موجود ارتباطات سازمانی شبکه های استانی صدا و سیما و در نهایت تدوین الگوی تحولی ارتباطات ...  بیشتر

مطالعه جامعه‌شناختی تاثیر رسانه بر قوم‌گرایی سیاسی قوم تالش

علی اصغر قاسمی سیانی؛ علی احترامی؛ حسین حیدری

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.30465/ismc.2024.47264.2808

چکیده
  تحولات رسانه‌ها و گسترشرسانه‌های اجتماعی منجر به شکست انحصار دولت‌ها در این عرصه شده است. رسانه‌ها در کنار ارتقا سطح آگاهی‌های عمومی، کمک به درک مناسبات اجتماعی و آشکار کردن تبعیض‌های موجود، باعث افزایش سطح انتظارات شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر رسانه اعم از رسانه‌های سنتی و نوین بر قوم‌گرایی سیاسی قوم تالش است. روش پژوهش ...  بیشتر