نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 دانشگاه آذرآبادگان

10.30465/ismc.2023.45536.2743

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اخبار شبکه تلویزیونی ماهواره ای ایران اینترنشنال در مورد حوادث مهرماه 1401 با روش تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف است. جامعه آماری پژوهش کلیه اخبار مرتبط با این حوادث در مهرماه 1401 می باشد که این شبکه تلویزیونی ماهواره ای در بازه زمانی 26 شهریورماه تا 4 آبان ماه 1401پخش کرده که پس از بررسی جامعه آماری به روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 10 خبر انتخاب و با روش تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف، در سه سطح «توصیف»، «تفسیر» و «تبیین» مورد تحلیل قرار گرفت .یافته‌ها گویای آن اس که شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال، براساس بازنمایی و انگاره‌پردازی‌ های درصدد بود تا ناآرامی‌های اخیر ایران را دگرجنبشی قلمداد می‌کنند که به دنبال شبکه‌ای از جنبش‌های هویتی جدید روی داد، شبکه‌ای که زنانه‌اندیشی، گسست نسلی، تغییرخواهی برای سکولاریزه کردن نظام، تمایزهای قومی و هویت‌‌خواهی‌های صنفی یک‌جا در آن دیده می‌شود و «ناشهروند پنداشته‌شدگان» با خودآگاهی مدنی ائتلاف تازه‌ و یک دگردیسی بزرگ نسلی، فرهنگی، صنفی و اعتقادی را در جامعه‌ی ایران شکل داده‌اند، مطالبات خود را کف خیابان فریاد می‌زنند و تا تغییر نظام ادامه خواهند داد. از این رو سرنگونی‌خواهی، القای تمامیت‌خواهی نظام سیاسی ایران، اقلیت‌نمایی از اقوام و ابژه‌انگاری زنان از جمله گفتمان‌های غالب این شبکه‌ی تلویزیونی است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse analysis of the news of Iran International TV channel regarding the events of Mehr 1401 in Iran

نویسندگان [English]

  • Saeid faramarziani 1
  • laya nourani 2

1 دانشگاه

2 دانشگاه آذرآبادگان

چکیده [English]

he purpose of the current research is to investigate the news of Iran International satellite television network about the events of October 1401 with the method of critical analysis of Farklaf's discourse.
The statistical population of the research is all the news related to these incidents in October 1401, which this TV channel broadcasted between September 26 and November 4, 1401. Norman Fairclough was analyzed on the three levels of "description", "interpretation" and "explanation". television channel was based on the representation and conceptualization of the recent unrest in Iran, which is considered as a revolutionary movement, which is looking for a network. From the new identity movements, a network where feminism, generation gap, changes to secularize the system, ethnic distinctions and trade identity are seen together, and the "non-citizens" with the civic self-awareness of the new coalition and a great generational, cultural, trade and They have formed a belief in Iranian society, they shout their demands on the street and will continue until the system changes. Therefore, the desire to overthrow, the induction of totalitarianism of the Iranian political system, the minority view of ethnic groups and the objectification of women are among the dominant discourses of this television channel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran news
  • critical discourse analysis؛ chaos؛ Iran International؛ Fairclough