رابطه مصرف رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان

حسین اکبری

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 1-22

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی وضعیت هویت ملی جوانان و ابعاد سازنده آن و رابطه استفاده از انواع رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان پرداخته است. برای سنجش هویت ملی ابعاد شش گانه مشخص و سپس رابطه مصرف انواع رسانه‌ها با ابعاد مختلف هویت ملی و شاخص ترکیبی هویت ملی بررسی شده است. مطالعهبا روش پیمایشی بر روی 380 نفر از جوانان 15 تا 29 ساله مناطق ...  بیشتر

بررسی نقش آگهی های بازرگانی تلویزیون در ترویج سبک زندگی مطالعة موردی: آگهی های بازرگانی شبکة جم در زمستان 1394

حسن بشیر؛ امیر حاتمی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 23-46

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی نقش آگهی های بازرگانی تلویزیون در ترویج سبک زندگی می باشد.در این راستا پس از مطالعه تحقیقات پیشین در این حوزه، از مولفه های سبک زندگی بوردیو به منظور ارزیابی مولفه های ترویج سبک زندگی استفاده شده است.مولفه های مورد بررسی در این مدل با تمرکز بر سه طبقه اجتماعی بالا، پایین و متوسط با تکنیک تحلیل محتوای کمی مورد ...  بیشتر

بررسی موانع تاسیس شبکه های تلویزیون خصوصی در ایران

رقیه جامع؛ سیدمحمد دادگران

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 47-69

چکیده
  مقاله حاضر، موانع خصوصی سازی رسانه (تلویزیون) را مورد بررسی قرار داده است. به منظور بررسی موانع خصوصی سازی با استفاده از روش دلفی، موانع اصلی شناسایی شده و در چهار گروه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی-قانونی طبقه بندی شده است. با استفاده از یافته های روش دلفی پرسشنامه تحقیق طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق 600 نفر و جامعه نمونه 234 نفر ...  بیشتر

رابطه‌ی میزان نوع استفاده از اینترنت با نگرش دانشجویان نسبت به اثرات اینترنت بر آشفتگی افکار، اختلال خواب و تیک‌های عصبی

هاجر خباز؛ محسن آیتی؛ محمد رضایی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 71-86

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی  میزان نوع استفاده از اینترنت با نگرش دانشجویان نسبت به اثرات اینترنت بر آشفتگی افکار، اختلال خواب و تیک های عصبی انجام گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، همبستگی است. نمونه‌ى پژوهش، شامل 249 نفر از دانشجویان (دختر و پسر) بودند که تجربه‌ی استفاده از اینترنت را داشتند. ...  بیشتر

آسیب‌شناسی اشاعه حقوق شهروندی از طریق رسانه‌های جمعی

سید علی رحمان زاده؛ مهرداد توکلی؛ منوچهر صابر

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 87-104

چکیده
  رسانه های گروهی بدلایل مختلف ازجمله ضعف در جلب رضایت و اعتماد مخاطبان، سهم اندکی در آموزش حقوق شهروندی به شهروندان دارند، لذا منبع آموزشی افراد در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی در شهر تهران، رسانه‌های داخلی نیستند و آن را باید در جای دیگری مانند مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌های خارجی و رسانه‌های محیطی (مثل بیلبوردها، دیوارنوشته‌ها ...  بیشتر

نقش شبکه‌های اجتماعی در هویت تمدنی کاربران ایرانی (مطالعه موردی فیس بوک و تلگرام)

فرهاد زیویار؛ مهدی شاهین؛ جعفر حسن خانی؛ رضا رحمتی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 105-128

چکیده
  اینک صحبت در خصوص این موضوع که شبکه­های اجتماعی خود به تحولات سیاسی زیادی جامه عمل پوشانده، چنانکه در تحولات بیداری اسلامی عربی مشاهده میکنیم، چندان دور از واقعیت نیست. بدون تردید نمیتوان انقلاب ها و جنبشهای اخیر منطقه را جدای از نقش رسانه و شبکه­های اجتماعی مورد بررسی قرار داد. رسانه­های بین­المللی شده و شبکه­های اجتماعی ...  بیشتر

بنیان‌های روایتِ سینمایی از منظر پروای وجود

محمد علی صفورا؛ اصغر فهیمی فر؛ مجید بلادپس

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 129-152

چکیده
  هدف این نوشته آشکار نمودن منشاء و بنیان­های روایت سینمایی، یعنی امکان­ها و ضرورت­های آن، است. روایت سینمایی به مثابه رفتار انسان ریشه در ذات و نحوۀ هستی انسان دارد و ضرورتاً برآمده از ذات انسان است. در این مقاله از منظر پروای وجود، یعنی از منظر یکی از وجوه بنیادین انسان، و با راهنما قرار دادن نگرش کلی هایدگر به هستی به ماهو و هستیِ ...  بیشتر

ارائه مدل علی روابط نفوذ اجتماعی و هنجار ذهنی بر نگرش جوانان به برنامه های ماهواره ای: نقش واسطه ای درک از سهولت دسترسی و سودمندی برنامه ها

محمد حسن صیف؛ سعید طالبی؛ مرضیه تاجوران

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 153-172

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدل علی روابط نفوذ اجتماعی و هنجار ذهنی بر نگرش جوانان به برنامه های ماهواره ای با تاکید بر نقش واسطه ای درک از سهولت دسترسی و سودمندی برنامه ها انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد بالای 15 سال ساکن در شهرهای استان فارس تشکیل می دهد که به روش خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی  از تعداد 600 نفر با استفاده ...  بیشتر

فرهنگ و جامعه پذیری سیاسی در عصر اطلاعات

گارینه کشیشیان

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 173-203

چکیده
       جامعه­پذیری سیاسی نوع خاصی از آموزش سیاسی است که به موجب آن مردم نگرش­ها،    ارزش­ها، باورها، عقاید و رفتارهای خود را به نحوی توسعه می دهند تا برای یک شهروند خوب شدن در کشورشان مساعد باشد. همچنین جامعه­پذیری سیاسی فرایندی است که بوسیله آن مردم به عقایدشان راجع به سیاست شکل می دهند. بنابراین مردم در حین فرایندی ...  بیشتر

اولویت اخلاق وظیفه‌گرا بر اخلاق فضیلت‌محور در عرصه رسانه

شروین مقیمی زنجانی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 205-226

چکیده
  دو جریان اصلی حاکم بر حوزه فلسفه اخلاق عبارت‌اند از: اخلاق فضیلت (virtue ethics) و اخلاق وظیفه‌گرا (deontological ethics). دریافت فضیلت‌محور از اخلاق دریافتی است که اغلب دانشوران حوزه فلسفه اخلاق آن را بارزترین ویژگی تفکر اخلاقی کلاسیک قلمداد می‌کنند. درواقع فلسفه اخلاق مورد نظر افلاطون و ارسطو و به تبعِ آنها فیلسوفان اسلامی و مسیحی، فلسفه اخلاقی ...  بیشتر