1. اخلاق وبلاگ‌نویسی

حسن بشیر؛ سمانه آذرپور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-20

چکیده
  اکنون انسان در عصر ارتباطات و با وجود پدیده‌هایی از قبیل وبلاگ‌ها می‌تواند به دور از محدودیت‌های رسانه‌های پیشین آزادانه تصورات و نگاه خود را به درون و برون در فضای مجازی اینترنت بسط دهد. وبلاگ‌ها در دنیای امروز در حکم رسانه‌ای‌اند که نهادهای حکومتی بر آن‌ها نظارت کامل نمی‌کنند و به‌‌سبب ویژگی‌های خود ...  بیشتر

2. بررسی نقش تلویزیون در حوزۀ نقد و شیوۀ مناظره

عبدالرحمن حسنی‌فر؛ الهه ابوالحسنی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 21-47

چکیده
  رسانه‌ها با انتقال ارزش‌ها،‌‌‌ هنجارها، و الگوها به مخاطبان باعث هم‌نوایی و هم‌سویی و تجانس فکری و عملی افراد جامعه می‌شوند. به عبارت دیگر، از آن‌جا که امروزه افراد اجتماع به‌طور گسترده‌ای با رسانه‌‌ها در ارتباط‌اند، از طریق آن‌ها می‌اندیشند، دنیا را از رهگذر آن‌ها می‌شناسند، و رفتارهای خود ...  بیشتر

3. پرداختن به فلسفة ‌‌رسانه

سیدمحمدعلی دیباجی؛ زهرا رئیس‌میرزایی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 49-65

چکیده
  فلسفة رسانه اصطلاحی است با سابقة کمی بیش از یک دهه. هنسن Mark B.) (Hansen، هارتمن (Frank Hartmann)، و سنبوث (Mike Sandbothe) از جمله کسانی‌اند که به‌طور اثباتی یا انتقادی این اصطلاح را مورد استفاده و بحث قرار داده‌اند. برخی نیز همانند دیبری (Regis Debray)، مارک تیلور (Mark Taylor)، و والتر بنیامین (Walter Bengamin) در مقابل فلسفة ‌‌رسانه از رسانه‌‌شناسی (Mediology) ...  بیشتر

4. شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های نقش تلویزیون در توسعۀ فرهنگ کارآفرینی

رضا زعفریان؛ زهرا خرمی؛ قنبر محمدی الیاسی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-86

چکیده
  مطالعات بسیاری بر اهمیت توسعۀ فرهنگی در مسیر توسعۀ کارآفرینی و رشد اقتصادی تأکید کرده‌اند، به‌‌طوری ‌که به‌تدریج واژة فرهنگ کارآفرینی به‌صورت یک برساخته و مفهوم جدید شکل‌ گرفته و ابعاد خاص خود را دارد. ابعاد شخصیتی شامل تمایل به ریسک‌پذیری، نیاز به توفیق، مرکز کنترل درونی، خلاقیت، استقلال‌طلبی، اعتماد به خود ...  بیشتر

5. مدل مفهومی تبیین گفتمان حاکمیت، مردم، و رسانه با رویکرد پدافند غیرعامل

احسان سلطانی فر؛ طاهر روشندل اربطانی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 87-114

چکیده
  اهمیت رسانه در حکمرانی جدید در قالب مباحثی چون «حکمرانی خوب» همواره مورد تأکید کارشناسان مدیریت دولتی و مدیریت رسانه بوده است. از سوی دیگر، محققان علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل نیز در قالب موضوعاتی چون دیپلماسی رسانه، پروپاگاندا، و جنگ نرم به نقش رسانه در شکل‌دهی قدرت نرم ملل و مکاتب اشاره کرده‌اند. با این حال، بررسی ...  بیشتر

6. هویت در عصر رسانه‌های دیجیتال

مریم صانع پور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 115-130

چکیده
  توسعة شبکه‌های ارتباط الکترونیکی هویت اجتماعی انسان را وارد مرحلة جدیدی کرده است. در این مرحله، افراد با فرهنگ‌ها، نژادها و شرایط محیطی خاص خود می‌توانند در تشکیل هویت جمعی انسان نقشی فعال ایفا کنند، هرچند این کثرت ممکن است در یک برخورد ناصحیح به هرج‌‌‌ومرج بیانجامد، برخورد منطقی، نظام‌مند و مبنایی بشریت را از حاکمیت ...  بیشتر

7. مرگ سوژه در هنر جدید رسانه‌ای

امیر نصری

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 131-145

چکیده
  هنر جدید رسانه‌ای یکی از تحولات هنری است که از دل هنرهای معاصر برآمده است. پیدایی هنرهای معاصر با جدایی از مؤلفه‌ها و مقاصد هنر مدرن ممکن شد و از میان آن‌ها تأکید بر سوژة هنرمند مهم‌ترین مؤلفة هنر مدرن بود که هنرهای معاصر به‌دنبال جرح و تعدیل آن بودند. سوژۀ محوری هنر مدرن، در ‌نهایت به انتزاع و خود‌آئینی هنر انجامید، ...  بیشتر

8. باز‌شناسی نقش فیلم مستند در آموزش تاریخ

ویدا همراز

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 147-158

چکیده
  تاریخ مجموعه‌ای سترگ دربارۀ زندگی اقوام و ملت‌های گوناگون در گذر زمان است. ملت‌ها می‌کوشند با حفظ دانش تاریخی و انتقال آن به نسل‌های بعد هویت خود را پاس دارند. اما ماهیت غیر‌عینی تاریخ و انقطاع زمانی میان گذشته و حال رویدادهای تاریخی را برای نسل امروز تجربه‌ناپذیر می‌سازد که این حفظ و انتقال دانشِ تاریخی را دشوار ...  بیشتر