نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

اکنون انسان در عصر ارتباطات و با وجود پدیده‌هایی از قبیل وبلاگ‌ها می‌تواند به دور از محدودیت‌های رسانه‌های پیشین آزادانه تصورات و نگاه خود را به درون و برون در فضای مجازی اینترنت بسط دهد. وبلاگ‌ها در دنیای امروز در حکم رسانه‌ای‌اند که نهادهای حکومتی بر آن‌ها نظارت کامل نمی‌کنند و به‌‌سبب ویژگی‌های خود توانسته‌اند محدودیت و موانع رسانه‌های پیشین را حذف کنند و از توان و آزادی بیشتری در تبادل اطلاعات و آرا برخوردار شوند. بنابراین، با این‌که وبلاگ‌نویسی توجه علم را به خود جلب کرده است، کار کمی در مورد اخلاق وبلاگ‌نویسی انجام شده است و در این زمینه گاهی با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده‌اند. در این مقاله، برای گردآوری داده‌ها و بررسی جایگاه اخلاق در وبلاگ از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در ‌نهایت، کدهای اخلاقی وبلاگ‌نویسی در چهار زمینۀ گفتن حقیقت (truth telling)، پاسخ‌گویی (accountability)، به‌حداقل‌رساندن آسیب (minimizing harm)، و نسبت‌دادن (تخصیص) (attribution) شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ethics of Weblogging

نویسندگان [English]

  • Hasan Bashir 1
  • Samaneh Azarpour 2

1 Associate professor, Imam Sadiq (PBUH) University

2 Postgraduate Student, Media Management, Management Faculty, Tehran University

چکیده [English]

Now, in the age of communication and in the light of phenomena such as weblogs, man is able to produce and extend his own ideas and views to the interior and exterior horizons in the hyperspace of internet freely and far from limitations of the previous media. In the contemporary world, weblogs are considered as media which are not fully supervised and controlled by the governmental institutions and, because of their characteristics, have managed to transcend the limitations of and obstacles to the previous media, and enjoy more capability and freedom in presentation of information and exchange of opinions. Though weblogging has drawn scientific attention, not so much quantitative works have been done concerning it; and, some of such works have suffered certain limitations. In the present article, to gather data and study the place of ethics in weblogging, library methodology has been employed. Finally, ethical codes of weblogging have been recognized in four fields: truth telling, accountability, minimizing harm, and attribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • weblog
  • ethics of media
  • professional ethics of journalism
  • ethics of weblogging