نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

توسعة شبکه‌های ارتباط الکترونیکی هویت اجتماعی انسان را وارد مرحلة جدیدی کرده است. در این مرحله، افراد با فرهنگ‌ها، نژادها و شرایط محیطی خاص خود می‌توانند در تشکیل هویت جمعی انسان نقشی فعال ایفا کنند، هرچند این کثرت ممکن است در یک برخورد ناصحیح به هرج‌‌‌ومرج بیانجامد، برخورد منطقی، نظام‌مند و مبنایی بشریت را از حاکمیت تک‌صدایی سوژة غربی رها می‌سازد. این امر مستلزم رویکردی پدیدارشناسانه است؛ که فرهنگ‌های بشری را پاس بدارد و راه‌های مسالمت‌آمیز زندگی در دهکدة جهانی را با ارزش‌های جهان‌شمول، که برآمده از تمدن همة بشریت است، پیشنهاد کند. در این تجربه، طی فرایندهای تعامل اجتماعی همواره گفتمان‌‌‌های متنوع بازسازی می‌‌شوند و خرد جمعی دائماً در حال توسعه خواهد بود. همچنین عواطف به علائق جمعی مبدل می‌‌‌شوند تا انسان بتواند به افراد بیشتری عشق بورزد و در غم آنان سهیم باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identity in the Age of Digital Media

نویسنده [English]

  • Maryam Saneapour

Faculty Member, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Development of internet entails a new plural era for human identities based on various cultures and civilizations.
Though this diversity may arrive to anarchy, but with a systematic manner, mankind can free from monopolism of western subjectivism and therefore a phenomenological approach to all of the human culturs  develops  in the whole world . thus multiple  discussion reconstructs  the collective identity and this process will form continually and permanently collective wise and human sentiments will be transform to collective sentiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • identity
  • Propaganda
  • Economics
  • Culture
  • virtual world
  • global village