نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفة هنر دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هنر جدید رسانه‌ای یکی از تحولات هنری است که از دل هنرهای معاصر برآمده است. پیدایی هنرهای معاصر با جدایی از مؤلفه‌ها و مقاصد هنر مدرن ممکن شد و از میان آن‌ها تأکید بر سوژة هنرمند مهم‌ترین مؤلفة هنر مدرن بود که هنرهای معاصر به‌دنبال جرح و تعدیل آن بودند. سوژۀ محوری هنر مدرن، در ‌نهایت به انتزاع و خود‌آئینی هنر انجامید، اما جریان هنرهای معاصر، که واکنشی نقادانه به هنر مدرنیستی بود، مجال دگر‌آئین‌شدن هنر را فراهم ساخت. از نتایج این دگر‌آئینی می‌توان به وابستگی هنرها به رسانه‌های فراگیر اشاره کرد، به ‌نحوی که رسانه‌ها بیش از هر مؤلفة دیگری در هنر تأثیر نهادند و سبب شدند که سوژۀ هنرمند در هنرهای معاصر تضعیف و سپس در هنر جدید رسانه‌ای حذف شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Death of Subject in Modern Media Art

نویسنده [English]

  • Amir Nasri

Associate Professor, Philosophy of Art, Allamah Tabatabi University

چکیده [English]

Modern media art is one of the artistic development appeared in the context of contemporary arts. Appearance of contemporary arts became possible through departure from components and intents of the modern arts, among which emphasis put on the artist's subject was the most important component and contemporary arts were seeking to modify it. Finally, subject-centeredness of the modern arts led to abstraction and autonomy of arts; but the current of contemporary arts which was a critical reaction to the modernist arts, paved the way for arts to become heteronymous. Among consequence of this heteronomy, we may mention the dependence on global media of arts so that media influenced arts more than all other components, and caused the artist's subject in the contemporary arts to be weakened and then eliminated in the modern media art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern media arts
  • artist's subject
  • Autonomy
  • heteronomy
  • digital reproduction
  • higher culture
  • lower culture