تحلیل گفتمان اخبار شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال در خصوص حوادث مهر ماه 1401 ایران

سعید فرامرزیانی؛ لعیا نورانی زنوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.45536.2743

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اخبار شبکه تلویزیونی ماهواره ای ایران اینترنشنال در مورد حوادث مهرماه 1401 با روش تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف است. جامعه آماری پژوهش کلیه اخبار مرتبط با این حوادث در مهرماه 1401 می باشد که این شبکه تلویزیونی ماهواره ای در بازه زمانی 26 شهریورماه تا 4 آبان ماه 1401پخش کرده که پس از بررسی جامعه آماری به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

چالش های تغییر سبک زندگی زنان محجبه در اینستاگرامی شدن

طه مهدی قدیری؛ سید عبدالرسول علم الهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.46036.2761

چکیده
  رسانه های اجتماعی نوپدیدی همچون اینستاگرام که برپایه ارتباطات تصویری و روایت زندگی روزمره قرار دارند، ارتباط زیادی با حوزه سبک زندگی کاربران پیدا کرده اند. مولفۀ محوری اینستاگرام تمرکز بر نمایش است که می تواند سبک زندگی نمایشی را گسترده کند. مسئله اصلی این مقاله، بازنمایی تعارض ها و چالش های بوجود آمده درسبک زندگی زنان محجبه چهره ...  بیشتر

اخبار جعلی در توئیتر فارسی: سنجش میزان اثرگذاری و نفوذ نیروهای سایبری در هسته و مرکزیت شبکه‌گفتگوی توئیتر در دوران‌کرونا و شناسایی جغرافیای‌سیاسی نیروها

حمید عبداللهیان؛ امیر علی تفرشی؛ مهری بهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.47238.2806

چکیده
  هدف این تحقیق، شناخت جغرافیای‌سیاسی نیروهای سایبری در توئیتر فارسی و سنجش وضعیت اثرگذاری این کاربران در شبکه‌گفتگوی دوران‌کرونا است. پرسش پژوهش این است: آیا اخبار جعلی منتشر شده توسط نیروهای سایبری در دوره کرونا اثرگذار بوده و در توئیتر فارسی برجسته شده است؟ در این راستا بیش از چهار میلیون توئیت استخراج و مورد تحلیل و تفسیر قرار ...  بیشتر

مطالعه شیوه های به کارگیری ظرفیت بازی وارسازی در تولید برنامه های آموزشی برای کودکان در رسانه های شنیداری

ویدا همراز؛ مریم وطن خواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

https://doi.org/10.30465/ismc.2024.47073.2798

چکیده
  بازی‌وارسازی ابزاری قدرتمند برای یادگیری، توسعه مهارت ها، افزایش درگیری کاربران، تغییر در رفتار و فرهنگ سازی محسوب می‌شود. بازی‌وارسازی، یک مفهوم گسترده است که به‌طور مداوم در حال تحول است تا خواسته‌های روزافزون انسان مدرن را برآورده سازد.اما به لحاظ کاربردی می تواند به شکلهای محتلف مورد استفاده قرار گیردبا توجه به نقش مهم رسانه ...  بیشتر

تاثیرات فضای مجازی بر امنیت ملی ایران

محمد جواد کیانپور؛ سید محمد علی شریعتی؛ بهرام منتظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.30465/ismc.2024.48104.2828

چکیده
  پیشرفتهای فناورانه در چند دهه گذشته جهان را چنان متحول کرده که گویی در دنیایی کاملاً متفاوت زندگی می‌کنیم. این دگرگونی که از آن به تعابیر مختلفی همچون جهانی‌شدن؛ جامعه شبکه‌ای؛ و مانند اینها یاد می‌شود، تاثیرات فاحش و غیرقابل انکاری بر جوامع بشری داشته است. یکی از محصول فرعی این تحولات تکنولوژیک، انقلابِ گوشی همراه و ظهور فضای ...  بیشتر

بازاندیشی مفهومی در مصرف آیینی خبر؛ الگوهای رفتار مصرف خبر مخاطبان تهرانی

عبدالرحمان علیزاده؛ زرین زردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

https://doi.org/10.30465/ismc.2024.47224.2805

چکیده
  جریان اخبار از طریق رسانه‌های جمعی و اجتماعی، بخش مهمی از زندگی روزمرة انسان ایرانی را به تصرف خود درآورده‌اند. مطالعه حاضر قصد دارد برای شناخت جایگاه خبر و رسانه‌های خبری، نوع مواجهه مخاطبان و جزئیات این مواجهه با منابع متعدد و متکثر خبر مورد واکاوی قرار دهد. بدین منظور با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی، با ۳۲ نفر از مخاطبان بالای ...  بیشتر