1. نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در فرآیند اقناع رسانه‌ای جوانان اروپایی توسط گروه‌های تروریستی (مطالعه موردی: داعش)

هومن قاپچی؛ علی اکبر فرهنگی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سیدمهدی شریفی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 189-222

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.6077

چکیده
  در این تحقیق، با روش «مطالعۀ موردی» و روش نمونه‌گیری « گلوله‌برفی» 124 نفر از جوانان اروپایی‌ که جذب داعش شده‌اند مورد مطالعه قرار گرفته و برای هرکدام پروفایل جداگانه ساخته شد. در این پروفایل‌ها نام، نام‌خانوادگی، نام‌مستعار، سن، جنسیت، تحصیلات، شغل، مذهب، محل سکونت، اصلیت نژادی، ماموریت، دلیل جذب، طریق‌جذب، وضعیت ...  بیشتر

2. طراحی نظام شناسایی و طبقه بندی ابعاد آسیب های اجتماعی معطوف به شبکه های اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب

محسن نیازی؛ حسن پیری؛ علی فرهادیان

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 303-331

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2020.5083

چکیده
  امروزه بررسی آسیب‌های اجتماعی معطوف به شبکه‌های اجتماعی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. هدف این پژوهش آن است که آسیب‌های اجتماعی معطوف به شبکه‌های اجتماعی را شناسایی و طبقه‌بندی کند. به همین دلیل با استفاده از روش فراترکیب، نتایج پژوهش‌های پیشین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از سال‌های 1386 تا 1396 از بین 161 مقاله، درنهایت ...  بیشتر

3. نقش ارزش‌های فرهنگی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی (مطالعه تطبیقی محتوای شبکه‌های اجتماعی ایرانی و غیرایرانی)

فاطمه قصابی؛ سیدرضا نقیب السادات

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 83-109

چکیده
  این پژوهش تلاش می‌کند تصویری از محتوا و مضامین شبکه‌های اجتماعی مجازی فیس‌نما، کلوب، فیس‌بوک و گوگل+ را ارائه دهد. ضمن آن که پرسش اصلی در این پژوهش آن است که چه متغیر یا متغیرهایی در محتوا و مضامین شبکه‌های اجتماعی ایرانی و غیرایرانی با یکدیگر تفاوت دارند. در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوا یک شیوة تحقیقی ...  بیشتر

4. بررسی رابطه میان نگرش سیاسی، اعتماد به رسانة ملی، مخاطبان فعال، و گرایش دانشجویان دانشگاه‌های تهران به شبکه‌های اجتماعی مجازی

مجتبی امیری؛ یونس نوری مرادآبادی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 39-63

چکیده
  «رسانه‌های اجتماعی» عنوانی است که چندین سال است به مجموعۀ سایت‌ها و ابزارهای ایجاد‌شده بر پایۀ رسانه‌های نوین و در فضای مجازی، از قبیل شبکه‌های ارتباطی و اینترنت و تلفن همراه، اطلاق می‌شود. در سال‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی، نسبت به دیگر رسانه‌های اجتماعی، رشد چشم‌گیری داشته و توانسته‌اند مخاطبان انبوه ...  بیشتر