نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران،دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه مدیریت رسانه،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30465/ismc.2021.6077

چکیده

در این تحقیق، با روش «مطالعۀ موردی» و روش نمونه‌گیری « گلوله‌برفی» 124 نفر از جوانان اروپایی‌ که جذب داعش شده‌اند مورد مطالعه قرار گرفته و برای هرکدام پروفایل جداگانه ساخته شد. در این پروفایل‌ها نام، نام‌خانوادگی، نام‌مستعار، سن، جنسیت، تحصیلات، شغل، مذهب، محل سکونت، اصلیت نژادی، ماموریت، دلیل جذب، طریق‌جذب، وضعیت فعلی، فنون اقناع، نقش رسانه در جذب، نوع بازنمایی در رسانه‌جمعی و تولید، توزیع، مصرف یا حضور در محتوای داعش بررسی شده است.
نقش رسانه‌های اجتماعی در جذب این‌ مخاطبان خاص و به‌ظاهر دست‌نیافتنی پرسش اصلی این تحقیق بوده است. پرسش‌های فرعی عبارتند از:
1. نقش رسانه در جذب جوانان اروپایی کدام‌یک از این سه حالت بوده است؟ عامل جذب، کاتالیزور(شتاب‌دهنده) یا بی‌تاثیر؟
2. نسبت (تولید‌کننده‌های محتوای داعش) با (توزیع‌کننده‌های محتوای داعش)، (مصرف‌کننده‌های محتوای داعش) و (حاضرین در محتوای داعش) در این جامعه موردی به چه میزان است؟
3. کدامیک از فنون چهارده‌گانۀ اقناع برای جذب این افراد بیشتر به کار رفته است؟
4. نوع و نسبت بازنمایی رسانه‌های جمعی این افراد چه میزان بوده است؟
5. این افراد دارای اصلیت اروپایی بوده یا نسل دوم و سوم مهاجرین به اروپا بوده‌اند؟
6. رسانۀ اصلی جذب این افراد در کدام سوی طیف «از منبر تا فضای‌مجازی» بوده است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Virtual Social Networks(VSNs) in Media Persuasion Process for European Youth by Terrorist Groups (Case Study: ISIS)

نویسندگان [English]

  • Hooman Qapchi 1
  • Ali Akbar Farhangi 2
  • Taher Roshandel Arbatani 3
  • Seyyed Mahdi Sharifi 4

1 Media Management Department, Management Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Media Management Department,, Management Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor in Media Management, University of Tehran

4 Media Management, Management Faculty, Tehran

چکیده [English]

Leaving home for Jihad? Disguising dystopia & Selling it as utopia is what ISIS does with its recruits (especially young Europeans). By sticking to extreme ideological thoughts or claiming no ideology, this dystopia remains ruined forever. This article has been trying to answer some -easy yet difficult to imitate- questions: How is it possible to recruit a young educated Western Citizen to fight for an old outdated Eastern ideological battle? Who are the European youths willing to engage in radicalization? Why is this triangle (Sex, Violence, Religion) so favorite in times beyond compare? Is it only for the sake of Utilitarianism? What’s the percentage of The female jihadists of Europe and the male ones? What are the main Driving factors behind foreign fighters in Syria and Iraq? Fortunately, there are good pieces of puzzle here and there all around the world about this topic. European countries have been feeling the necessity to analyze not the terrorists but the ways they persuade recruits (by studying Intercultural conflict management, Intercultural moral judgement and so on.). The very Persuasion Process happens by using, misusing, disusing or abusing Mass Media. That’s why Media managers should be aware of the outcome more than others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networks
  • Media Persuasion
  • New Media
  • Media Effectiveness
  • Post ISIS Era
  • Snowball