نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران،دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه مدیریت رسانه،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، با روش «مطالعۀ موردی» و روش نمونه‌گیری « گلوله‌برفی» 124 نفر از جوانان اروپایی‌ که جذب داعش شده‌اند مورد مطالعه قرار گرفته و برای هرکدام پروفایل جداگانه ساخته شد. در این پروفایل‌ها نام، نام‌خانوادگی، نام‌مستعار، سن، جنسیت، تحصیلات، شغل، مذهب، محل سکونت، اصلیت نژادی، ماموریت، دلیل جذب، طریق‌جذب، وضعیت فعلی، فنون اقناع، نقش رسانه در جذب، نوع بازنمایی در رسانه‌جمعی و تولید، توزیع، مصرف یا حضور در محتوای داعش بررسی شده است.
نقش رسانه‌های اجتماعی در جذب این‌ مخاطبان خاص و به‌ظاهر دست‌نیافتنی پرسش اصلی این تحقیق بوده است. پرسش‌های فرعی عبارتند از:
1. نقش رسانه در جذب جوانان اروپایی کدام‌یک از این سه حالت بوده است؟ عامل جذب، کاتالیزور(شتاب‌دهنده) یا بی‌تاثیر؟
2. نسبت (تولید‌کننده‌های محتوای داعش) با (توزیع‌کننده‌های محتوای داعش)، (مصرف‌کننده‌های محتوای داعش) و (حاضرین در محتوای داعش) در این جامعه موردی به چه میزان است؟
3. کدامیک از فنون چهارده‌گانۀ اقناع برای جذب این افراد بیشتر به کار رفته است؟
4. نوع و نسبت بازنمایی رسانه‌های جمعی این افراد چه میزان بوده است؟
5. این افراد دارای اصلیت اروپایی بوده یا نسل دوم و سوم مهاجرین به اروپا بوده‌اند؟
6. رسانۀ اصلی جذب این افراد در کدام سوی طیف «از منبر تا فضای‌مجازی» بوده است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Virtual Social Networks(VSNs) in Media Persuasion Process for European Youth by Terrorist Groups (Case Study: ISIS)

نویسندگان [English]

 • Hooman Qapchi 1
 • Ali Akbar Farhangi 2
 • Taher Roshandel Arbatani 3
 • Seyyed Mahdi Sharifi 4

1 Media Management Department, Management Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Media Management Department,, Management Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor in Media Management, University of Tehran

4 Media Management, Management Faculty, Tehran

چکیده [English]

Leaving home for Jihad? Disguising dystopia & Selling it as utopia is what ISIS does with its recruits (especially young Europeans). By sticking to extreme ideological thoughts or claiming no ideology, this dystopia remains ruined forever. This article has been trying to answer some -easy yet difficult to imitate- questions: How is it possible to recruit a young educated Western Citizen to fight for an old outdated Eastern ideological battle? Who are the European youths willing to engage in radicalization? Why is this triangle (Sex, Violence, Religion) so favorite in times beyond compare? Is it only for the sake of Utilitarianism? What’s the percentage of The female jihadists of Europe and the male ones? What are the main Driving factors behind foreign fighters in Syria and Iraq? Fortunately, there are good pieces of puzzle here and there all around the world about this topic. European countries have been feeling the necessity to analyze not the terrorists but the ways they persuade recruits (by studying Intercultural conflict management, Intercultural moral judgement and so on.). The very Persuasion Process happens by using, misusing, disusing or abusing Mass Media. That’s why Media managers should be aware of the outcome more than others.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Networks
 • Media Persuasion
 • New Media
 • Media Effectiveness
 • Post ISIS Era
 • Snowball
 1. آقایی، سیدداوود؛ صادقی، سیدسعید؛ هادی، داریوش؛ واکاوی نقش اینترنت و رسانه های اجتماعی جدید در تحولات منطقه آسیای غربی و شمال افریقا - اطلاع رسانی، سازماندهی و گسترش سریع تحولات، نشریه روابط خارجی، دوره 4، شماره 2، 1391
 2. عضدانلو، حمید. 1386. «آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی»، تهران نشرنی.
 3. ایزدی، پیروز. 1393. «جهادیون افراطی و امنیت اروپا»، فصلنامه روابط خارجی، شماره چهارم.
 4. جان نثار، حمید و هاشمی، سید عباس و کربلایی احمد، فاطمه. 1394. «بررسی کارآمدی تئوری محدودیت نسبی تدگر در تحلیل پدیده تروریسم در آسیای غربی»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره بیست و سوم.
 5. صباغیان، علی. 1394. «شکست چندفرهنگ‌گرایی در اروپا و پیامدهای آن برای مسلمانان ساکن کشورهای این قاره»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال چهارم، شماره 13.
 6. قاسمی، فائزه. 1394. «ظرفیت‌های رسانه‌ای داعش؛ آسیب‌ها و تهدیدها» موسسه مطالعات ملی.
 7. نجات‌پور ، مجید و میلانی، جمیل و نجات،سیدعلی. 1393. «پدیده داعش و شگردهای رسانه‌ای»، مطالعات رسانه و امت، شماره اول.
 8. نورعلی‌وند، یاسر. 1394. «حملات تروریستی پاریس، ابعاد، چرایی و پیامدها»، مجله سیاسی راهبردی بصائر، سال سی و دوم، شماره 357.
 9. یزدان‌پناه، محمد و دیگران. 1391«هویت مهاجرین و امنیت فرهنگی اروپاییان: پیامدها و چالش‌ها» فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال اول شماره 4.
 10. ببری نیکنام(ب)،1393.«تروریسم و جهانی‌شدن ارتباطات» مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌الملل، ابرار معاصر تهران.
 11. (نجات پور، مجید؛ میلانی، جمیل؛ نجات، سیدعلی؛ پدیده داعش و شگردهای رسانه‌ای، نشریه مطالعات رسانه و امت، شماره 1، 1393)
 12. (کرسول، جان؛ دانایی‌فرد، حسن؛ پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد -روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه‌موردی- نشر اشراقی، 1396)
 13. (اثرات رسانه‌ای و جامعه، نویسنده: الیزابت‌ام. پِرس، ناشر: سروش، مترجم: دکتر مهدی منتظرقائم، احسان شاقاسمی؛ 1393)
 14. (تروریسم ‌رسانه‌ای، چالش آیندۀ امنیت در نظام بین‌الملل، دومین‌ همایش بین‌المللی مدیریت‌رسانه، 1394)
 15. (سایبرتروریسم چیست؟ در دانشنامۀ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۰ فوریه ۲۰۱۴.)
 16. (دوران پساداعش و توضیحات جامعی درباره چگونگی اوضاع‌غرب‌آسیا، سرمقالۀ وبسایت یاسا، بهار 1397)
 17. (بررسی گسترش اثرگذاری در شبکه اجتماعی، دانشگاه صنعتی شریف، اهل‌بیگی، پژمان. , 1390)
 18. (ارتباط متقاعدگرانه و تبلیغ. حکیم‌آرا، محمدعلی. تهران، انتشارات سمت. ۱۳۸۴)
 19. (تهدیدات سایبری و تأثیر آن بر امنیت‌ملی، نویسندگان: علی خلیلی‌پور رکن‌آبادی، یاسر نورعلی وند، منبع: مطالعات راهبردی سال پانزدهم تابستان 1391 شماره 2 (پیاپی 56))
 20. (کتاب امنیت سایبری، نویسنده : سیدعلی موسوی، انتشارات نسل روشن، 1396)
 21. (مدیریت راهبردی در رسانه؛ از نظریه تا اجرا؛ نویسنده: لوسی کونگ؛ مترجم: علی‌اکبر ‌فرهنگی؛ چاپ اول: 1389؛ انتشارات دانژه)
 22. Awan, I. (2017). Cyber-extremism: Isis and the power of social media. Society, 54(2), 138-149.
 23. Campelo, N., Oppetit, A., Neau, F., Cohen, D., & Bronsard, G. (2018). Who are the European youths willing to engage in radicalization? A multidisciplinary review of their psychological and social profiles. European psychiatry, 52, 1-14.
 24. Van San, M. (2018). Belgian and Dutch young men and women who joined ISIS: Ethnographic research among the families they left behind. Studies in Conflict & Terrorism, 41(1), 39-58.
 25. Wojtasik, K., & Horák, V. (2019). Do-It-Yourself Terrorism. How Do Terrorist Organizations Inspire, Support and Teach Their European Supporters via Internet? System Safety: Human-Technical Facility-Environment, 1(1), 947-955.
 26. Cottee, S. (2019). The calypso caliphate: how Trinidad became a recruiting ground for ISIS. International Affairs, 95(2), 297-317.
 27. From Daesh to ‘Diaspora’ II: The Challenges Posed by Women and Minors After the Fall of the Caliphate. By Joana Cook and Gina Vale. This article was first published in the CTC Sentinel, July 2019, Volume 12, Issue 6.
 28. Mitts, T. (2019). From isolation to radicalization: anti-Muslim hostility and support for ISIS in the West. American Political Science Review, 113(1), 173-194.
 29. Walton, K. (2019). Leaving Home for Jihad: Predicting ISIS Foreign Fighters in the West
 30. Kaplan, A. (2017). The counter-terrorism puzzle: A guide for decision makers. Routledge.
 31. Mather, A. (2017). # Terrorism: Factors Shaping the Nature of Social Media Campaigns Responding to Terrorism. The Boller Review, 2.
 32. Ben Touhami Meftah, J. (2018). Roots of sadistic terrorism crimes: Is it Islam or Arab culture? Aggression and Violent Behavior.
 33. Zhao, Z. (2017). Spotting Icebergs by the Tips: Rumor and Persuasion Campaign Detection in Social Media.
 34. Matusitz, J. (2017). The Communication of Suicide Terrorism. In Handbook of Suicidal Behaviour (pp. 159-177). Springer, Singapore.
 35. Wu, A. X. (2017). Brainwashing paranoia and lay media theories in China: the phenomenological dimension of media uses (and the self) in digital environments. Media, Culture & Society,