نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی دکتری گروه مدیریت رسانه دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد تمام گروه مدیریت واقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تکثر و پویایی ارتباطات شبکه‌ای که بارزترین مصداق آن در بستر شبکه‌های اجتماعی محقق شده؛ یک گام اساسی به اغلب پژوهش‌های ارتباطی و تحقیقات مرتبط با حوزه افکار عمومی اضافه کرده است. چیزی که می‌شود از آن به عنوان مرحله پالایش داده نام برد. پالایشی که هدف از آن مرتب‌سازی داده‌ها، حذف اطلاعات پرت و شناسایی روشمند محتوا یا کاربرانی است که به اقتضای موضوع تحقیق به دنبال آن‌ها هستیم. با توجه به حجم وسیع اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی، برای پالایش داده‌ها در مقیاس کلان داده، چاره‌ای جز روی آوردن به رویکردهای میان‌رشته‌ای وجود ندارد. بهره‌گیری تیمی از امکانات رشته‌هایی نظیر علوم کامپیوتری، ریاضیات و هوش مصنوعی، راهکاری است که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته تا شبکه‌ای اختصاصی تشکیل شود. در گام بعد با استفاده از روش تحلیل شبکه، بهینه‌ترین روش برای شناسایی رهبران افکار سیاسی در بستر توییتر انتخاب شد.اطلاعات کاربران در چهار لایه، مشتمل بر اطلاعات حدود 700 میلیون کاربر بررسی شد. سپس با تعریف شاخص‌هایی برای پالایش داده، شبکه‌ای اختصاصی و 94 هزار نفره تشکیل داده شد. شش شاخص رتبه‌بندی برآمده از اجماع نخبگانی به صورت تطبیقی مورد مقایسه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Leaders of opinion on social media (Case study of political thought leaders on Twitter)

نویسندگان [English]

  • Seyyed MohammadReza Fayyazi Broujeni 1
  • Hassan Khojasteh Bagherzadeh 2

1 Ph.D. Student in Media Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (IAU

2 Professor, Department of Media Management, Faculty of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (IAU)

چکیده [English]

The multiplicity and dynamism of network communication, the most obvious example of which is realized in social networks; It has added a fundamental step to most communication and public opinion researchs. What can be called a refining step. Refinement that aims to sort the data, remove outdated information, and methodically identify the content or users we are looking for as appropriate. Given the vast amount of information on social networks, there is no choice but to turn to interdisciplinary approaches to refine data on a large data scale. Utilizing a team of facilities in disciplines such as computer science, mathematics and artificial intelligence is a solution that has been used in the present study to form a dedicated network. In the next step, using network analysis method, the most optimal method for identifying the leaders of political thought in the Twitter platform was selected. User information was examined in four layers, including information about 700 million users. Then, by defining indicators for data refining, dedicated networks of 94,000 people were formed. Six ranking indicators derived from elite consensus were compared comparatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leaders of opinion
  • social networks
  • network analysis
  • big data
  • Twitter
Bakhshandeh, Reza., Samadi, Mehdi., Azimifar, Zohreh., & Schaeffer, Jonathan. (2011). Degrees of Separation in Social Networks. Proceedings, The Fourth International Symposium on Combinatorial Search. Castell de Cardona, Barcelona, Spain.
GWI. (2019). wearesocial. Retrieved from wearesocial.com: wearesocial.com
Li, Mei., Wang, Xiang., Gao, Kai., & Zhang, Shanshan. (2017). A Survey on Information Diffusion in Online Social Networks: Models and Methods. Information 8, 118-139.
Litterio, Arnaldo  . Mario., Nante, Esteban  Alberto., Larros, Juan . Manuel., & Góm, Liliana  Julia. (2017). Marketing and social networks: a criterion for detecting opinion leade. European Journal of Management and Business Economics, 26, 347-366.
Samad , MohammadAghdam., & Nima, Javad. (2016). Opinion leaders selection in the social networks based on trust relationships propagation. Karbala International Journal of Modern Science, 88-97.
Scott, J. (2000). Social network analysis: A handbook. Newbury Park: Sage.
statista. (2019). statista. Retrieved from www.statista.com
Tawney, R. (1931). Equality. London: Allen unwin.
Valente, Thomas  . W., Coronges, Kathryn., Lakon, Cynthia., & Costenbader, Elizabeth. (2008). How Correlated Are Network Centrality Measures? PMC , 16-26.
Wellman, Barry., & Berkowitz, Eds. S. (1988). Social Structures: A Network Approach. Cambridge University.
Yudhoatmojo, Satrio  . Baskoro., Budi, Indra., & Dewi, Fatia  Kusuma. (2017). Identification of Opinion Leader on Rumor Spreading in Online Social Network Twitter Using Edge Weighting and Centrality Measure Weighting. The Twelfth International Conference on Digital Information Management. Kyushu University, Fukuoka, Japan.
Zhang, X., Chen, X., Wang, S., Li, Z., & Xia, J. (2015). vent Detection. Neurocomput, 1469-1480.
افتاده, جواد. (1395). تحلیل شبکه های اجتماعی. تهران: انتشارات ثانیه.
باتامور, تی بی. (1381). نخبگان و جامعه. (ع. طیب, مترجم) تهران: شیرازه.
برزگر, ابراهیم. (1386). تاریخ تحول ودولت در اسلام و ایران. تهران: انتشارات سمت.
بشیریه, حسن. (1386). جامعه‌شناسی سیاسی ، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی. تهران: نشر نی.
دفلور, ملوین., & اورت, دنیس. (1383). شناخت ارتباطات جمعی. تهران: دانشگاه صداوسیما.
رفیع, حسن., & قربی, سید محمدجواد. (1390). جستارهایی در باب الیتیسم کلاسیک با تأکید بر آراء ویلفردو پاره تو. مطالعات روابط بین‌الملل, 185-218.
صلاحی, ملک یحیی. (1386). اندیشه‌های سیاسی غرب در قرن بیستم. تهران: فومس.
عظیمی دولت آبادی, امیر. (1387). منازعات نخبگان سیاسی وثبات سیاسی درجمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
گریمالدی, رالف. (1379). ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی. تهران: فاطمی.
گنون, رنه. (1372). بحران دنیای متجدد. تهران: امیرکبیر.
مهدی زاده, سید محمد. (1389). نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی. تهران: همشهری.
میخلز, ربرت (1385). جامعه‌شناسی احزاب سیاسی، مطالعه ‌ای در نمورد گرایش‌های الیگارشی در دموکراسی‌ها. (ا. نقیب‌زاده, مترجم) تهران: قومس.
ویلسین, رابین جی. (1388). درآمدی بر نظریه گراف. گیلان: انتشارات گیلان.
ویندال, سون. (1376). کاربرد نظریه‌های ارتباطات. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.