نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

این پژوهش تلاش می‌کند تصویری از محتوا و مضامین شبکه‌های اجتماعی مجازی فیس‌نما، کلوب، فیس‌بوک و گوگل+ را ارائه دهد. ضمن آن که پرسش اصلی در این پژوهش آن است که چه متغیر یا متغیرهایی در محتوا و مضامین شبکه‌های اجتماعی ایرانی و غیرایرانی با یکدیگر تفاوت دارند. در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوا یک شیوة تحقیقی است که برای تشریح عینی، منظم و کمی محتوای آشکار پیام‌های ارتباطی به کار می‌رود. درمجموع، این پژوهش نشان داد بیشتر از تصاویر واقعی، محتوای عکس خنثی، موضوع تفریح و سرگرمی، سبک مطلب یادداشت، محتوای مطلب خنثی، نثر، الگوی اغراق و بزرگ‌نمایی، تکنیک جلب توجه، صراحت در گفتار و بیان مصادیق، پایبندی به ارزش‌های انسانی و هدف تفریح و سرگرمی در محتوا و مضامین شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن مشخص شد، سبک مطلب، محتوای مطلب، جهت‌گیری مطلب، و اصول و قواعد با شبکه‌های اجتماعی ایرانی و غیرایرانی رابطه معنی‌دار دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of cultural values in the context of social networks (A comparative study of Iranian or content of social networks)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Gasabi 1
  • Seyed Reza Naghibulsadat 2

1 i,Master of Communication Sciences,AllamehTabatabai University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of CommunicationSciences,AllamehTabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study depicts the content of social networks like Facenama, Cloob, Facebook and Google plus. The question here is what variables exist in Iranian content and themes in comparison with non-Iranian networks In this study, we used content analysis method which is an investigative method used to expand on evident content of messaging. Overall, this study indicates that the content is much about actual images, neutral images, entertainment, notifications, exaggeration and hyperbole, attention technique, clarity of speech and human values.However, we concluded that there is a meaningful relation between style and content as well as orientation of context and principles in both Iranian and non-Iranian networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network
  • facenama
  • cloob
  • Facebook
  • google plus
  • content
-       انصاری، مسعود. (1390). «بررسی علل و عوامل مرتبط با استفاده کاربران از شبکه‌های اجتماعی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پردیس آموزش‌های نیمه حضوری، دانشگاه علامه طباطبایی.
-       بندگی‌منفرد، سعیده. (1391). «تحلیل محتوای مضامین فرهنگی و اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی (مورد پژوهشی: فیس‌بوک و جوانان شهر تهران)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه غیرانتفاعی سوره تهران.
-       رجبی، زهره. (1388). «بازنمایی گرایش‌های سیاسی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
-         زنگوئی، فرنوش. (1391). «بازنمایی هویت مجازی دانشجویان شهر تهران در شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ مطالعه موردی: کاربران فیس‌بوک»، پایان نامه کارشناسی ارشد، پردیس نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی.
-        ضیایی‌پرور، حمید. (1388). «ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی»، ماهنامه استاندارد، شماره 210.
-       کاستلز، مانوئل. (1384). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ظهور جامعة شبکه‌ای، ترجمة احد علیقلیان و افشین خاکباز، جلد اول، تهران:طرح نور.
-         کوثری، مسعود. (1386). جهان فرهنگی گاربران ایرانی اینترنت در شبکه دوستیابی اورکات، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
-       محمد‌نیایی‌بایگی، زهره. (1386). «بررسی ویژگی‌های شبکه اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه مازندران)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.
-       مهدی‌زاده، محمد. (1391). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: همشهری.
-       مولایی، محمدمهدی. (1391)، «شبکه‌های اجتماعی آنلاین و گسترش سبک زندگی جهان وطنانه»، جامعه اطلاعاتی، شماره‌های 22 و 23.
-       مولایی،محمدمهدی. (1392). «شبکه‌های اجتماعی مجازی». سایت جنگ نرم، از  .http://www.psyop.ir/?p=1723  
-       نظری، جواد و مختاری، مرضیه. (1388). «نقش مقوله‌ها و واحدها در تحلیل محتوا»، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره14.
-       نقیب‌السادات، رضا. (1391). راهنمای عملی طرحنامه‌نویسی در روش تحلیل محتوی، تهران: نشر علم.
-          Haythornthwaite,C. (2009). "Social networks and online community". The oxford handbook of Internet Psychology(pp.121-137). Oxford university press. Retrieved May 25, 2013, From: http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199561803.001.0001/oxfordhb-9780199561803-e-009.
-           Noelle J.HUM & E.Chamberlin, Perrin. (2011) "A picture is worth a thousand words: A content analysis of Facebook profile photographs", Computers in Human Behavior, 27,5:1828-1833.
-          WWW.Cloob.com
-          WWW.Facebook.com
-          WWW.Facenama.com