نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشیار گروه ارتباطات و دین، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

یکی از مهم ترین محمل های اثرگذاری «شبکه‌های اجتماعی دیجیتال» بر «فرهنگ و ارتباطات» در جوامع بشری، توانایی ویژه این شبکه‌ها برای «جریان‌سازی در راستای رواج اخبار جعلی در سپهر رسانه‌ای جامعه» است. اخبار جعلی به عنوان یکی از محصولات جریان‌سازی رسانه‌ای، باوجود قدمتی به بلندی قدمت رسانه‌ها، در عصر شبکه‌های اجتماعی دیجیتال، رشدی بیش از پیش یافته است.
نوشتار پیش رو در گام نخست، مهم‌ترین خصائص، کارکردها و تاثیرات شبکه‌های اجتماعی دیجیتال را در مجموع نظریه‌های موجود در این باره، دنبال نموده و ضمناً منابع رسانه‌ای ورود اخبار جعلی در قالب جریان‌های اجتماعی را به عرصه افکار عمومی معرفی نموده است. سپس در گام دوم، با تمرکز روی فرآیند جریان‌سازی شبکه‌های اجتماعی دیجیتال، طی اجرای ده مصاحبه نیمه ساخت یافته با برخی کارشناسان و صاحب‌نظران متخصص در این حوزه، مهم‌ترین سازوکارهای جریان‌سازی در این شبکه‌ها در راستای نشر اخبار جعلی را در چهار قالب «هشتگ»، «طوفان»، «کمپین» و «جریان» تبیین نموده است. مقاله در نهایت نشان می‌دهد که سازوکار «جریان» به عنوان نقطه اوج سازوکارهای جریان‌سازی در شبکه‌های اجتماعی مجازی، نهادینه‌سازی موضوع مورد نظر در مخاطبان را با تامین شش شرط، ازجمله «همراهی اینفلوئنسرها»، «توجه به اقتضائات بستر» و «سوار شدن بر محمل وقایع روز» دنبال می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Digital social networks streaming by the means of spreading fake news

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Shakeri 1
  • Hassan Bashir 2

1 Phd Candidate in Culture and Communication Department, Imam Sadiq University

2 Associate Professor in Communication and Religion, Imam Sadiq University

چکیده [English]

One of the most important factors in the impact of "digital social networks" on "culture and communication" in human societies is the special ability of these networks to "streaming" especially "fake news" in the media sphere of a society. Fake news as a media streaming product, despite its long history, has grown more and more in the age of digital social networks.
The article tried to follow the most important features, functions and effects of digital social networks in all theories in this regard as the first step. The article also introduces typical media resources through which the fake news enter the public opinion. Then, focusing on the process of digital social networks streaming, the article reveals the most important streaming mechanisms in digital social networks for publishing fake news in four: "Hashtag", "Storm", "Campaign" and "Stream". This mostly achieved by analyzing ten semi-structured interviews with some experts in this field. Finally, the article shows that the "Stream" mechanism, as the culmination of streaming mechanisms in digital social networks, can institutionalize every subject in the audience by providing six conditions such as "accompanying influencers", "paying attention to the network requirements" and "riding on the bearer of day events".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Media Streaming
  • Fake News
افقهی، اسماعیل (1394). جریان سازی رسانه ای از نظر تا عمل، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، دوره 2، شماره 5.
آذربخش، سید علی‌محمد (1393). درآمدی بر نقش رسانه‌ها در جریان‌سازی، تهران: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های اسلامی.
باشگاه خبرنگاران جوان (1395/08/06). مفهوم کمپین در فضای مجازی، خبرگزاری فارسی زبان خبرنگاران جوان.
بشیر، حسن (1399). اسلایدهای تدریس درس مسائل و سیاست های فرهنگ و ارتباطات در سطح جهانی، دوره دکتری دانشکده فرهنگ و ارتباطات، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
بی بی سی فارسی (2016/12/30). آرش صادقی زندانی سیاسی ترند اول جهانی در توییتر شد، پایگاه اینترنتی بی بی سی فارسی.
پاپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن (1388). خ‍اطرات‌ ش‍ازده‌ ح‍م‍ام‌: گ‍وش‍ه‌ای‌ از اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍ه‍ر ی‍زد ده‍ة ۴۰ – ۱۳۳۰، مشهد: انتشارات پاپلی.
صفایی‌نژاد، قاسم (دی‌ 1395). جریان‌سازی در فضای مجازی با تاکید بر رسانه‌های اجتماعی، مدیریت رسانه، شماره 26، صص 15-33.
عاملی، سعیدرضا (1390). مطالعات جهانی شدن: دوفضایی شدن‌ها و دوجهانی شدن‌ها، تهران: سمت.
فرقانی، محمدمهدی، تقوی، محمدرضا (1398). از گفتمان‌سازی تا جریان‌سازی بی‌بی‌سی فارسی بر محور پرونده‌های حقوق بشری، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست و ششم، شماره 1 (پیاپی 97)، بهار 1396، صص 77-110.
فکوهی، ناصر (1392). انسان شناسی شهری، تهران: نشر نی.
محسنیان راد، مهدی (1391). سه نسل شبکة اجتماعی، حضور همزمان در کشورهای غیرپیشرفته: مورد ایران، فصلنامة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 19، شماره 57.
محسنیان راد، مهدی (1399). رسانه شناسی، تهران: انتشارات سمت.
مک لوهان، هربرت مارشال (1377). برای درک رسانه ها، ترجمة سعید آذری، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما.
موسسه دارایی بین المللی (2018/09/22). سقوط ارزش پول ملی ایران، پایگاه خبری موسسه دارایی بین المللی
ویکی‌پدیا (30/2/1400). سرعنوان «زندگی دوم»، به آدرس اینترنتی:
Chethan, M. and Mohan Ramanathan Ramanthan (2011). "Social Knowledge: The Thechnology Behind",. In Social Knowledge . Using Social Media to Knowe What you Know, ed. John P. Girad and JoAnne L. Girad ( Hershey, Pa: Information Science Reference).
Donsbach, Wolfgang (2008). The International Encyclopedia of Communication, 12 Volume Set, USA: Wiley.
Einav, Gali (2016). The New World of Transitioned Media: Digital Realignment and industry Transformation., Switzerland: Springer.
Hanson, Ralph E. (2014). Mass Communication: Living in a Media World, 4th Edition, Canada: SAGE.
Kuskis, Alex (2015). The Media Literacy Movement’s Debt to Marshall McLuhan, Explorations in Media Ecology. 14 (3&4), pp. 305-316.
McArthur, Amanda (2020/10/14). What is a Tweetstorm, By, Retrieved from lifewire.com.
Milgram, Stanley (1976). Obedience to Authority: An Experimental View, Harper Perennial Modern Classics.
Mohsenian Rad, Mehdi, Rahimi, Babak (2018). A Mc Luhanian Account Three Network Dynamics in Iran: International Journal of Communication. No. 12.
Neubeck, Kenneth J. ( 2005 ). “Sociology, Diversity, Conflict and Chang”, Higher education., New York: Mc Grew Hill Inc.
Panteli, N. (2009). Virtual Social Networks: Mediated, Massive and Multiplayer Sites, UK: Palgrave Macmillan.
Robinson, Viviane M. J. (2008)., The Impact of Leadership on Student Outcomes: An Analysis of the Differential Effects of Leadership Types, Educational Administration Quarterly, Vol 44, Issue 5.
Shepard, Jon M. ( 2007 ). Sociology, updated Ninth edition, Belmont, ca: Thomson/Wadsworth, USA.
webwise.ie (2018/06/21). What is Fake news? Social Media and Filter Bubbles, Retrieved from: https://www.webwise.ie/teachers/what-is-fake-news