الگویی پارادایمی از رابطة جوان و رسانه در شیراز

محمد تقی ایمان؛ احمد کلاته ساداتی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1394، صفحه 1-20

چکیده
  هدف از نگارش مقالة حاضر کشف و ارائة الگوی پارادایمیِ رابطة جوانان شیرازی با رسانه است. روش تحقیق بر اساس روش گروه کانونی و تحلیل آن بر اساس مدل‌های نظریة زمینه‌ای است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جوانان از نظر هویتی خود را افرادی با خلاقیت بالا و عقلانیت پایین تعریف می‌کنند؛ از نظر عقیده الگوپذیر و در عین حال منتقدند، نگاهشان نسبت ...  بیشتر

تفاوت سازمان های رسانه ای با سازمان های صنعتی

حسن خجسته باقرزاده

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1394، صفحه 21-38

چکیده
  مدیریت رسانه یکی از حوزه‌های پژوهشی جدید در جهان است. این رشتة دانشگاهی به کشور ما نیز وارد شده است. اما به سبب تازگی و جوانی هنوز آن‌گونه که باید و شاید ابعاد گوناگون آن بررسی و واکاوی نشده است. متأسفانه این رشتة علمی به‌شدت تحت تأثیر اصول مدیریت سازمان‌های صنعتی است. در حالی که تفاوت ذاتی و ماهوی بسیاری بین این دو نوع سازمان وجود ...  بیشتر

بازنمایی شیطان در رسانة ملی بر اساس آموزه‌های اسلامی (موردکاوی: سریال‌های اغماء و او یک فرشته بود)

علی رجب زاده طهماسبی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1394، صفحه 39-54

چکیده
  سیما و شخصیت شیطان، به منزلة موجودی که از درگاه پروردگار رانده شده است، همواره بحث‌برانگیز بوده است. شیطان در برابر پروردگار سوگند یاد کرده است که همواره تلاش خواهد کرد انسان‌ها را از صراط مستقیم دور و آن‌ها را به سمت خود (به سوی کفر و شرک به پروردگار) هدایت کند. قرآن کریم همواره انسان را از فریب شیطان برحذر داشته است. با توجه به ...  بیشتر

استفادة نوجوانان از تلفن همراه آسیب‌شناسی و روش‌های فرهنگی و فنی مقابله

رضوانه عرفانی حسین پور؛ مهدی منتظر قائم

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1394، صفحه 55-83

چکیده
  گسترش کاربری تکنولوژی‌های جدید ارتباطی آثار مثبت و منفی متفاوت و گاه متناقضی برای گروه‌های گوناگون جمعیتی و اجتماعی به دنبال دارد. بنابراین، بهره‌گیری از دانش و تخصص کارشناسان ارتباطات در حوزة سیاست‌گذاری فرهنگی ـ ارتباطی به کسب شناختی دقیق‌تر از جامعه منجر شده است و افزایش اثرهای مثبت و کاهش پیامدهای منفی را به دنبال دارد. به ...  بیشتر

آسیب شناسی تلفن همراه بر خانواده

بهاره نصیری؛ امنه بختیاری

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1394، صفحه 85-111

چکیده
  استفادة فراگیر از تلفن همراه به مثابة نیاز اجتناب‌ناپذیر در عصر ارتباطات مورد توجه خانواده‌هاست و می‌تواند کارکردهای متفاوتِ آشکار و نهانی در خانواده داشته باشد و باعث افزایش یا کاهش ضریب امنیت در خانواده شود. این مقاله به معضلات امنیتی و اجتماعی پیامدهای استفادة نادرست از تلفن همراه در خانواده پرداخته است. بر این اساس سه سؤال ...  بیشتر

اخلاق اطلاعاتی در اینترنت سنجش میزان آشنایى با مؤلفه‌هاى اخلاق اطلاعاتى در کتابخانه‌هاى پژوهشى تهران

سولماز نوری؛ حمید رضا رادفر

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1394، صفحه 113-135

چکیده
  ترل باینوم((Terrell Ward Bynum تأثیرگذارترین فیلسوف اخلاق در سه دهۀ اخیر است که در سال 1998، مقاله‌ای با عنوان «اخلاق و انقلاب اطلاعات» را منتشر کرد. اخلاق اطلاعاتی به شناسایی و تحلیل تأثیرات فناوری اطلاعات بر ارزش­های اجتماعی و انسانی نظیر حریم خصوصی، امنیت، خودسازی و مواردی دیگر می‌پردازد. با توجه به اهمیت این موضوع در محیط دیجیتال، ...  بیشتر