نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه تهران

2 استادیار علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

چکیده

گسترش کاربری تکنولوژی‌های جدید ارتباطی آثار مثبت و منفی متفاوت و گاه متناقضی برای گروه‌های گوناگون جمعیتی و اجتماعی به دنبال دارد. بنابراین، بهره‌گیری از دانش و تخصص کارشناسان ارتباطات در حوزة سیاست‌گذاری فرهنگی ـ ارتباطی به کسب شناختی دقیق‌تر از جامعه منجر شده است و افزایش اثرهای مثبت و کاهش پیامدهای منفی را به دنبال دارد. به میزانی که متخصصان سیاست‌گذاری ارتباطی ابزارهای کاراتری برای کندوکاو و تعیین سیاست‌ها در اختیار داشته باشند، به دیدگاه‌هایشان بیش‌تر توجه شود، و مبنای برنامه‌‌‌‌‌ها قرار گیرد می‌توان انتظار داشت جامعه با آسیب‌های کم‌تر بتواند بهره‌مندی بیش‌تری از این فناوری‌ها داشته باشد. در این مقاله، کوشیده‌ایم ضمن ترسیم تصویری اجمالی از وضعیت اقتباس تلفن همراه از جانب نوجوانان ایرانی و الگوی کاربری آن و با مرور تجربة کشورهای گوناگون راه‌بردهای کلی در سیاست‌گذاری مصرف رسانه‌ای این گروه را از نظر بگذرانیم. نگاهی به تلاش‌های سایر جوامع در این زمینه نشان می‌دهد که می‌توان با درگیر کردن بازیگران اجتماعی گوناگون (مدرسه، مربیان، و خانواده) و با اتخاذ سیاست‌های ارتباطی کلان (واردات، تولید، و عرضة گوشی‌های مخصوص نوجوانان، آگاهی‌بخشی به والدین و نوجوانان1 و افزایش سطح سواد رسانه‌ای)، به سازمان‌دهی قاعده‌مند الگوی کاربری نوجوانان از تلفن همراه دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of Utilization of Cell Phones by Teenagers: Cultural and technical solutions

نویسندگان [English]

  • Rezvaneh ErfaniHosseinpour 1
  • Mahdi MontazerGhaem 2

1 , Master of Arts in Social Communications, University of Tehran, Iran.

2 , Assistant Professor at the Department of Social Communications, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

The expansion in the utilization of any kind of new information and communication technologies can impose negative, positive and even contradictory influences among different demographic and social groups. Thus, the more knowledge and expertise of communication scholars are used, the better cultural and communicational policies can be made in order to control the negative effects and intensify the positive ones. Getting benefit of the viewpoints and solutions provided by diverse experts of media and communication will also lead to controlling the impacts of importing new communication devices.
This article focuses on the teen as a significant period in constructing one's social identity. Within next pages, a general picture of the utilization pattern of mobile phone by Iranian teenagers is provided. Then, experiences from international commercial and cultural organizations and companies in this area are reviewed and eventually, some generalized strategies in developing media consumption policies are suggested.
Investigating the efforts made by other societies in this field indicates that engaging different social actors, like schools, parents and teachers, will lead to a well-organized utilization pattern of cell phones among teenagers.
Furthermore, it is also noted that some macro communicational strategies, such as importing or producing specialized cell phones for kids and teenagers, improving public awareness and media literacy, will help as facilitators in this process.
experiences from international commercial and cultural organizations and companies in this area are reviewed and eventually, some generalized strategies in developing media consumption policies are suggested.
Investigating the efforts made by other societies in this field indicates that engaging different social actors, like schools, parents and teachers, will lead to a well-organized utilization pattern of cell phones among teenagers.
Furthermore, it is also noted that some macro communicational strategies, such as importing or producing specialized cell phones for kids and teenagers, improving public awareness and media literacy, will help as facilitators in this process

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teens' Media Consumption
  • Teens' Utilization Pattern of Cell Phone
  • Parents and Cell Phones
اتکینسون، ریتا ال. و دیگران (1385). متن کامل زمینة روان‌شناسی هیلگارد، ترجمة رضا براهنی و دیگران، تهران: رشد.
برک، لورا (1391). روان‌شناسی رشد از نوجوانی تا پایان زندگی، ترجمة یحیی سید‌محمدی، ج 2، تهران: ارسباران.
حاجی‌خانی، وحید (1388). «تلفن همراه؛ جعبة انحراف»، گفت‌وگو با مسعود کوثری، ماه‌نامة گزارش، ش 215.
خواجویی‌نژاد، ع. ا. (1386). «طراحی گوشی تلفن همراه برای کودکان دبستانی»، به راهنمایی نسرین مقدم، کارشناسی طراحی صنعتی، دانشکدة هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
خیرخواه، طاهره (1387). «تلفن همراه و تأثیر آن بر ارتباطات میان‌‌فردی جوانان دانش‌جو؛ مطالعة دانشجویان دانشگاه‌‌های تهران»، به راهنمایی مسعود کوثری، کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
سعیدی، ع. (1385). «اثرات ارتباط پایدار بر رفتار مصرف‌کننده: مطالعة موردی استفاده‌کنندگان موبایل در ایران»، مجلة جهانی رسانه، ش 1.
عاملی، سیدرضا، شاهو صبّار و مهدی رنجبر رمضانی (1387). مطالعات تلفن همراه: زندگی در حال حرکت، تهران: سمت.
کوثری، مسعود، محمدرضا جوادی یگانه و طاهره خیرخواه (1385). «کاربردهای تلفن ‌‌همراه برای کاربران ایرانی»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، س 2، ش 7.
معیدفر، سعید و احمد گنجی (1388). «تحلیلی بر کاربردهای تلفن‌‌ همراه در بین دانش‌‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطة شهر تهران»، مجلة جهانی رسانه، ش 2.
معیدفر، سعید، کرم حبیب‌‌پور گتابی و احمد گنجی (1386). «مطالعة پدیدة استفادة اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان (15 تا 25 سال) شهر تهران»، مجلة جهانی رسانه، ش 4.