تلفن‌ همراه و تأثیر آن در ارتباطات ‌میان‌فردی جوانان دانشجو (مطالعة دانشجویان دانشگاه‌های تهران)

مسعود کوثری؛ محمدرضا جوادی یگانه؛ طاهره خیرخواه

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 1-28

چکیده
  مقالة حاضر تأثیر تلفن ‌همراه را در ارتباطات ‌میان‌فردی جوانان (با مطالعة دانشجویان دانشگاه‌های تهران) مورد مطالعه قرار می‌دهد. درواقع این تحقیق قصد دارد تا مشخص کند که آیا عمق و گسترة ارتباطات ‌میان‌فردی به وسیلة تلفن ‌همراه تغییری یافته ‌است یا خیر؟ در این پژوهش ارتباطات با واسطة تلفن ‌همراه 387 دانشجوی دانشگاه‌های ...  بیشتر

زبان، کدام رسانه؟ (نسبت میان زبان و هنر و شعر نزد هایدگر)

احمدرضا معتمدی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 29-48

چکیده
  دیدگاه مابعدالطبیعی «زبان» را کنش اندیشة انسانی در مقام ظهور تلقی می‏کند و آن را رسانة ارتباطی و واسطة «بیانی» می‏پندارد. آن‌گاه که ذوق و احساس و تخیل آدمی درهم آمیزد و در بیان زیبایی را تجلی بخشد، زبان از رسانة ارتباطی «عام» به رسانة ارتباطی «خاص» تحویل یافته و «هنر» نام‌گذاری می‏شود. هنر گاه در ...  بیشتر

دربارۀ خودمختاری صنعت رسانه و تبلیغات

علیرضا منصوری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 49-72

چکیده
  مقالۀ حاضر به این مسئله‌‌ می‌پردازد که آیا فنّاوری رسانه و تبلیغات قدرتی فراتر از ارادۀ آدمیان یا منطق و اراده‌‌ای از خود دارد؟ آیا فنّاوری در خدمت مقاصد و اهداف آدمیان است یا خود رسانه و تبلیغات است که مقاصد و اهداف آدمیان را تعیین می‌‌کند؟ به‌عبارت خلاصه‌‌تر و فنی‌‌تر، آیا فنّاوری رسانه و تبلیغات خودمختار ...  بیشتر

بررسی جایگاه و توانایی اثرگذاری قشر «رهبران شبکه‌ای» در شبکة اجتماعی آنلاین فیس‌بوک

میلاد میرمحمدصادقی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 73-97

چکیده
  در این تحقیق، که به تحلیل روابط تعداد 1081 گره و 32340 پیوند انتخاب‌شده از میان 49212 گره و 163169 پیوند نمونه‌برداری‌شده با روش نمونه‌گیری گلولة برفی جامع خوشه‌ای از کاربران ایرانی خوشة ادبیات شبکة اجتماعی آنلاین فیس‌بوک و با استفاده از سنجش‌ها و فرمول‌های تحلیل شبکة اجتماعی پرداخته است، علاوه‌بر تعیین کاربران و پیوندهای ...  بیشتر

بررسی تأثیر رسانه‌‌های جمعی در گرایش به هویت ملی (مطالعة موردی شهروندان شهرستان کاشان در سال 1390)

محسن نیازی؛ الهام شفائی‌‌مقدم

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 99-127

چکیده
  امروزه رسانه‌‌های جمعی، به‌منزلة شاه‌راه اطلاعاتی جوامع، و نقش آن‌ها در فرهنگ و ابعاد گوناگون هویت انسانی، به‌ویژه هویت ملی، مورد توجه صاحب‌‌نظران و محققان علوم انسانی ـ اجتماعی قرار گرفته است. در این ارتباط رویکردها و ره‌یافت‌‌های نظری متفاوتی عرضه شده است. نظریة ارتباطات گلوله‌‌ای بر شکل‌‌گیری ...  بیشتر

بررسی پیامدهای فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی به‌کارگیری نرم‌افزارهای صوتی در محیط‌های رادیویی (نمونة موردی مراکز رادیویی منطقة شمال ‌غرب شامل مراکز اردبیل، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی)

ویدا همراز؛ جعفر اسدی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 129-147

چکیده
  استفاده از نرم‌افزارهای صوتی، به‌منزلة یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت برنامه‌سازی، با ایجاد بهبود در کیفیت برنامه‌ها، تأثیر برنامه‌ها را در مخاطبان دوچندان کرده و با ایجاد صحنه‌های صوتی، تأثیر شگرفی در آن‌ها داشته و موجب افزایش بهره‌وری برنامه‌سازان در نتیجة حضور نرم‌افزارهای نوئندو و آدوب آوُدیشین شده ...  بیشتر