موثرترین برنامه رسانه ملی در تقویت بعد شناختی هویت قومی شهر زاهدان در دهه آینده

مهدی بیگدلو

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 49-73

https://doi.org/10.30465/ismc.2021.31006.2192

چکیده
  با توسعه کمی و کیفی رسانه‌های نوین، هویت و همبستگی ملی را نه در نفی گونه‌گونی هویتها بلکه در ابراز هویت و ایفای نقش اقوام در میدان فرهنگی ایران باید جست. تحقیق کمی حاضر با مدنظر قراردادن این باور اساسی و با استفاده از روش موردی- زمینه‌ای در پی شناسایی موثرترین برنامه رسانه ملی در ارتقاء هویت قومی شهر زاهدان به عنوان مرکز یکی از استانهای ...  بیشتر

بررسی تاثیر کیفیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت ملی شهروندان تبریزی

حسین حیدری؛ باقر ساروخانی؛ مهرداد نوابخش

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 75-97

https://doi.org/10.30465/ismc.2021.6074

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت ملی است. روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری شامل شهروندان بالای 15 سال تبریزی است و حجم نمونه برابر با 444 نفر است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدت عضویت در شبکه-های اجتماعی مجازی بر هویت ملی، بعد آگاهی و بعد ...  بیشتر

رابطه مصرف رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان

حسین اکبری

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-22

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی وضعیت هویت ملی جوانان و ابعاد سازنده آن و رابطه استفاده از انواع رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان پرداخته است. برای سنجش هویت ملی ابعاد شش گانه مشخص و سپس رابطه مصرف انواع رسانه‌ها با ابعاد مختلف هویت ملی و شاخص ترکیبی هویت ملی بررسی شده است. مطالعهبا روش پیمایشی بر روی 380 نفر از جوانان 15 تا 29 ساله مناطق ...  بیشتر

رسانه و هویت ملی

قربانعلی قربان‌زاده‌ سوار؛ مهدی رحمتی؛ هاشم ناطقی

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1395، ، صفحه 111-131

چکیده
  رسانه به‌‌منزلة عامل ارتباطی در دنیای کنونی کارکردهای فراوانی دارد. این عامل ارتباطی نقش نهادینه‏سازی ارزش‏ها در جامعه را دارد و از طریق تبادل اطلاعات میان نسل حاضر و انتقال آن به نسل‌های آتی در فرهنگ‌‌سازی و برانگیختن احساسات مشترک میان افراد و جوامع نقش حیاتی دارد. هویت ملی به‌‌منزلة کلان‌‌ترین سطح هویتی در داخل کشورها ...  بیشتر

بررسی تأثیر رسانه‌‌های جمعی در گرایش به هویت ملی (مطالعة موردی شهروندان شهرستان کاشان در سال 1390)

محسن نیازی؛ الهام شفائی‌‌مقدم

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 99-127

چکیده
  امروزه رسانه‌‌های جمعی، به‌منزلة شاه‌راه اطلاعاتی جوامع، و نقش آن‌ها در فرهنگ و ابعاد گوناگون هویت انسانی، به‌ویژه هویت ملی، مورد توجه صاحب‌‌نظران و محققان علوم انسانی ـ اجتماعی قرار گرفته است. در این ارتباط رویکردها و ره‌یافت‌‌های نظری متفاوتی عرضه شده است. نظریة ارتباطات گلوله‌‌ای بر شکل‌‌گیری ...  بیشتر