تحلیل جامعه شناختی سیاستگذاری های فرهنگی و هنری گفتمان اصلاحات با تأکید بر تولیدات سینمایی (با مطالعه موردی فیلم متولد ماه مهر ساخته احمدرضا درویش)

هوشنگ زمانی عظیم؛ اعظم راودراد؛ مهناز رونقی نوتاش

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.45815.2758

چکیده
  در این مقاله سعی بر این بوده با مطالعه جامعه شناختی سیاست گذاری های فرهنگی ـ هنری گفتمان اصلاحات و تأثیر آن در تولیدات سینمایی و با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی،آثار تولید شده سینمایی مورد بررسی قرار گیرد. در نظام فکری مقاله از سه جز تحلیل گفتمان"لاکله و موفه"،تحلیل گفتمان انتقادی"فرکلاف"و نظریه گفتمان"میشل فوکو" استفاده و در ...  بیشتر

تاثیر رسانه‌های جمعی بر احساس امنیت در استان سیستان و بلوچستان

محمد مهدی دانشی کهن؛ عبدالرسول حسنی فر؛ محمدرضا حسنی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 131-165

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.41826.2580

چکیده
  امنیت همیشه بعنوان بستر و زیربنای توسعه جوامع مطرح شده است. باعنایت به اهمیت این امر، در این تحقیق با توجه به شرایط استان سیستان و بلوچستان به بررسی نقش رسانه ها بر احساس امنیت در این استان پرداخته شده است. سوال این است که رسانه‌های جمعی چه تاثیری در احساس امنیت در استان سیستان و بلوچستان داشته است؟ در پاسخ به این سوال رسانه‌های جمعی ...  بیشتر

تأثیر مخاطب‌گرایی و ویژگی‌های فیلم بر رضایت مخاطبان سینما

امید مهدیه؛ فردین یخکشی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 323-359

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.36362.2392

چکیده
  سینما هم هنر است و هم صنعت و هر صنعتی برای بقاء نیاز به کسب سود دارد. تحقیقاتی که در زمینه سینما انجام می‌شود یا به فیلم (به عنوان محصول) می‌پردازد و یا به مخاطبان آن. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است که بصورت توصیفی (پیمایشی) انجام شده است. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌ جمع‌آوری شد. جامعه‌ آماری پژوهش متشکل از شهروندان زنجان ...  بیشتر

بازنمایی «نگرش مردم به روحانیت» در سینمای ایران (مورد مطالعه: سه فیلم زیرنورماه، مارمولک، و طلا و مس)

محمدساجد هاشمی؛ میثم فرخی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 111-133

چکیده
  هدف این پژوهش، سنخ­شناسی نگرش­های ابراز شده  مردم نسبت به روحانیت در سه فیلم زیرنورماه، مارمولک، و طلا و مس می­باشد. تلاش بر آن بوده تا با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی سه فیلم مورد نظر -که با نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند- مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. نتایج این تحلیل نشان می دهد که نگرش مردم نسبت به روحانیت در فیلمهای ...  بیشتر

تأویل‌های فلسفی از سینمای کیارستمی با تأکید بر آراء ژان لوک نانسی

منوچهر دین‌پرست؛ محمد شهبا

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 46-63

چکیده
  سینمای کیارستمی قابلیت بحث و بررسی موضوعات فلسفی را در نهاد خود دارد. بدین لحاظ، ژان لوک نانسی، فیلسوف فرانسوی، کوشیده‎است با نگارش کتاب بداهت فیلم، جهان فلسفی سینمای کیارستمی را مورد کاوش قراردهد. آن‌چه در این مقاله در پی آن هستیم، تبیین تأویل‌های فلسفی از سینمای کیارستمی بر پایۀ آراء فلسفی ژان لوک نانسی بر پایۀ مفهوم‌های «بداهت»، ...  بیشتر