بررسی اثرسیاست‌‌گذاری‌ها و مصرف رسانه‌ای بر سرمایه فرهنگی و سبک زندگی: نقش تعدیل‌گر سواد رسانه‌ای

فراز صادق وزیری؛ الهام ابراهیمی؛ سعید شادمان

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 259-289

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.42084.2594

چکیده
  امروزه می‌توان کنترل و هدایت افکار عمومی را یکی از مأموریت‌های اصلی رسانه‌ها دانست. در این پژوهش الگویی از استفاده صاحبان قدرت از رسانه‌ها با هدف تأثیرگذاری بر سرمایه فرهنگی و سبک زندگی افراد جامعه ارائه و آزمون شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان یکی از دانشگاه‌های دولتی کشور بودند که 280 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

ارائه الگوی سیاست‌گذاری روزنامه‌نگاری علم مبتنی بر رسانه‌های نوین

بهاره صفوی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ اکرم قدیمی؛ لیلا نیرومند

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 243-269

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.37791.2446

چکیده
  سیاست‌گذاری روزنامه نگاری علم، راهبردی کلان است که بر نقش و کارکردهای روزنامه نگاری علم و همچنین تغییر پارادایمهای رایج با توجه به تاثیر اینترنت و رسانه‌های نوین تاکید دارد تا با هدایت تصمیمات، دستیابی به اهداف منطقی را میسر ‌کند و چالش‌های موجود را کاهش ‌دهد. مطالعه حاضر با هدف ارائه الگوی سیاست‌گذاری روزنامه‌نگاری علم مبتنی ...  بیشتر

تحلیل سیاست‌‌‌های اقتصاد سینما در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی

فرناز سربندی؛ ابراهیم حاجیانی؛ سیدرضا صالحی امیری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 101-132

https://doi.org/10.30465/ismc.2020.5341

چکیده
  هدف این مقاله، تحلیل و بررسی خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها و عملکرد دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد سینما است. روش مورد استفاده از نظر هدف کاربردی، از نظر داده کمی و کیفی و از نظر نحوه اجرا مکانیسم علّی و ردیابی فرایند است. داده‌ها شامل تمامی اسناد و مصوبات و آئین‌نامه‌های دولت‌ها و وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ...  بیشتر

نظارت و ارزیابی مطلوب خبر صدا وسیما از منظر کارشناسان

لطیفه گودرزی؛ علی اکبر فرهنگی؛ اکبر نصراللهی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 219-246

https://doi.org/10.30465/ismc.2020.5081

چکیده
  نظارت و کنترل یکی از ارکان اصلی مدیریت در هر سازمانی است. در سازمان های رسانه ای به ویژه سازمان صدا و سیما، به دلیل ضریب نفوذ بالا، گستره پخش و نقش مهمی که رسانه ملی بر اقشار جامعه دارد نظارت مستمر و پایش نظام مند برنامه ها و به ویژه بخش های خبری در جهت بررسی میزان انطباق و انحراف از اهداف کلان ملی و چشم انداز سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار ...  بیشتر