نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

3 گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.30465/ismc.2020.5341

چکیده

هدف این مقاله، تحلیل و بررسی خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها و عملکرد دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد سینما است. روش مورد استفاده از نظر هدف کاربردی، از نظر داده کمی و کیفی و از نظر نحوه اجرا مکانیسم علّی و ردیابی فرایند است. داده‌ها شامل تمامی اسناد و مصوبات و آئین‌نامه‌های دولت‌ها و وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران و مصاحبه با صاحب‌نظران بوده است. از داده‌های ثانویه و آمارهای موجود نیز برای بررسی نتایج عملکرد دولت‌ها در حوزه اقتصاد سینما بهره برده شده است. سپس با روش فرایند ردیابی و مکانیسم علّی روند وقایع هر دوره در قالب نمودار واقعه-ساختار نمایش داده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد: در تمامی دوره‌ها و دولت‌ها خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها بر اساس دیدگاه‌ها و تفکرات خاص هر دولت و حتی سلایق فردی اتخاذ شده و با تغییر افراد و دولت‌ها به یکباره در خط‌مشی‌ها تغییر روی داده است. تکاهش اکران فیلم خارجی و افزایش تعداد جشنواره‌های داخلی بوده است. حتی در شاخص تولید نیز در برخی دوره‌ها کم‌توجهی و غفلت صورت گرفته است. بنابراین در حوزه اقتصاد سینما خلأ وجود یک سیاست‌گذاری کلی و غالب وجود دارد که تمامی دولت‌ها و مسئولان در راستای تحقق اهداف آن فعالیت نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

analysis of cinema economics policies after Islamic revolution

نویسندگان [English]

  • farnaz sarbandi 1
  • ebrahim hajiani 2
  • seyed reza Salehi Amiri 3

1 IAU science & research branch

2 ministry of science, research and technology

3 Department of Cultural Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article's goal is analysis of government's cultural policies and actions in area of cinema economics after the Islamic revolution. The used method is applied (goal), qualitative and quantitative (data) and causal mechanism. Data are consisted of governmental documents and interview of the experts. Second data and statistics are also used for study of the governments operations. The processes are shown by causal mechanism diagrams. The results show that: policies in all periods and states are on the basis of the states ideology and thinking and also are dependent to who are responsible of cinema affairs. Decrease of foreign film exhibition and internal film festivals are the continuous policies of all periods. So there is a failure in cinema economics policy making in order to achieving goals that is lack of a long term comprehensive policy and vision. In all periods infrastructures cinema economics were ignored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Making
  • cultural policy making
  • Cultural Economics
  • cultural industries
  • cinema economics