نقش آگهی خدمات عمومی رادیویی (P.S.A) در بازتاب ارزش های اجتماعی

ویدا همراز؛ محمد شهبازی؛ محمد مهدی لبیبی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 327-353

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.14111.2528

چکیده
  دربین انواع برنامه های رادیویی، آگهی های خدمات عمومی یا PSA مهمترین وسیله برای انتقال پیامهای اجتماعی رایگان به مخاطبان شناخته می شوند. این مقاله که با هدف مطالعه وضعیت بازنمایی ارزشهای اجتماعی در اینگونه آکهی ها در ایران انجام شده است بر مبنای نظریۀ «ساختار ارزشی شوارتز» ده بعد انگیزشی برای ارزش ها مشخص شده و 57 ارزش اجتماعی متفاوت ...  بیشتر

بررسی پیامدهای فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی به‌کارگیری نرم‌افزارهای صوتی در محیط‌های رادیویی (نمونة موردی مراکز رادیویی منطقة شمال ‌غرب شامل مراکز اردبیل، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی)

ویدا همراز؛ جعفر اسدی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 129-147

چکیده
  استفاده از نرم‌افزارهای صوتی، به‌منزلة یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت برنامه‌سازی، با ایجاد بهبود در کیفیت برنامه‌ها، تأثیر برنامه‌ها را در مخاطبان دوچندان کرده و با ایجاد صحنه‌های صوتی، تأثیر شگرفی در آن‌ها داشته و موجب افزایش بهره‌وری برنامه‌سازان در نتیجة حضور نرم‌افزارهای نوئندو و آدوب آوُدیشین شده ...  بیشتر

رادیو و مفهومِ «اراده» برای خلقِ «حرکت»؛ یک چالشِ معنایی

غلامرضا آذری

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
  «رادیو» به مثابة یک رسانة «حسی ـ شنیداری» به خواست و ارادة تام وابسته است و نه خواست و ارادة ناقص. این «اراده» (Will) گاه به دلیل جبر سازمانی از سوی «مدیر رسانه» به منظور طرح یک برنامه اثرگذار و گاه از سوی «برنامه ساز» یا فاعلِ رسانه‌ای به نیّت «نفوذ در مخاطب» برای تحریک و برانگیختگیِ او به کار می‌آید. ...  بیشتر