نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان صدا و سیما

2 هییت علمی دانشگاه صدا وسیما

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی/تهران

10.30465/ismc.2022.14111.2528

چکیده

دربین انواع برنامه های رادیویی، آگهی های خدمات عمومی یا PSA مهمترین وسیله برای انتقال پیامهای اجتماعی رایگان به مخاطبان شناخته می شوند. این مقاله که با هدف مطالعه وضعیت بازنمایی ارزشهای اجتماعی در اینگونه آکهی ها در ایران انجام شده است بر مبنای نظریۀ «ساختار ارزشی شوارتز» ده بعد انگیزشی برای ارزش ها مشخص شده و 57 ارزش اجتماعی متفاوت را در نظر گرفته است تا بازتاب این ارزش ها در نمونه های بدست امده را برسی کند.این پژوهش با تحلیل محتوای کیفی 10 نمونه از آگهی های اجتماعی پخش شده درشبکه رادیویی ایران انجام شده ونتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در هر آگهی خدمات عمومی که ساخته و ارائه می شود به صورت خودآگاه و ناخوداگاه برای ارائه پیام از این ارزش ها سود می جویند و به شکل های مختلف و مرتبط باهم این ارزش ها انعکاس می یابند. اما با توجه به رویکرد سازمان وهر شبکه این ارزشهای اجتماعی در سلسله مراتبی از اهمیت قرار می گیرند مثلاً اگر رویکرد سازمان توجه و اهمیت به مسئله سلامت و یا محیط زیست باشد، تهیه کنندگان و برنامه سازان نیز تلاش می کنند که این موضوعات را در برنامه ها و آگهی ها منعکس نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

P.S.A roles in reflecting Social Values

نویسندگان [English]

  • mohammad shahbazi 1
  • vida hamraz 2
  • Mohammad Mahdi Labibi 3

1 IRIBU

2 assistant prof.iribu

3 professor/Iislamic Azad University

چکیده [English]

Among radio programs, public service announcement or PSA are the most important means of conveying free social messages to the audience. This article aims to study the representation of social values in such acacias in Iran, based on Schwartz's "value structure" theory, identifies ten motivational dimensions for values and considers 57 different social values to reflect this value. This research is done by analyzing the qualitative content of 10 samples of social announcement broadcast on the Iranian radio network and the results of the research show that in each announcement, the public services that it creates and provides. These values are consciously and subconsciously used to convey the message and are reflected in different and related forms. However, according to the approach of the organization and each network, these social values are in a hierarchy of importance. For example, if the approach of the organization is to pay attention to health or the environment, producers and programmers also try to have this topics in programs and announcement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social values
  • public service announcement
  • radio