سیاست‌گذاری سواد رسانه‌ای در ایران: چالش‌ها و ظرفیت‌ها

سیدمحسن علوی پور؛ سیداحمد عسکری؛ علیرضا خسروی؛ محمد سروی زرگر

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 165-188

https://doi.org/10.30465/ismc.2020.5601

چکیده
  با توجه به اهمیت مقوله سواد رسانه‌ای که این موضوع در سال‌های اخیر در عرصه سیاست‌گذاری نیز مورد توجه قرار داشته است و با توجه به تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در این زمینه در ایران، این امر با چالش‌های مختلفی مواجه است. پژوهش حاضر با این هدف که چالش‌ها و ظرفیت‌های سیاستگذاری سواد رسانه‌ای در ایران را مورد تحلیل قرار دهد، ...  بیشتر

جهانی‌‌شدن و بازنمایی نمودهای محلی- فرامحلی تبلیغات تجاری در مجلات عامه پسند ایرانی

سیداحمد عسکری؛ علیرضا خسروی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 149-167

چکیده
      پژوهش حاضر در پارادایم جهانی‌شدن و بر مبنای نظری جهانی- محلی شدن رونالد رابرتسون به بررسی نشانه‌های محلی و فرامحلی تبلیغات‌ تجاری مجله­ی عامه‌ پسند «خانواده سبز» می‌پردازد. این پژوهش برخلاف تحقیقات اقتصاد ‌محور تبلیغات با رویکرد مطا‌لعات فرهنگی به کارکرد فرهنگی تبلیغات تجاری می‌پردازد و معانی فرهنگی مستتر ...  بیشتر

تأثیر تکنولوژی‌های اطلاعاتی وارتباطی بر گفتمان امنیتی نظام بین الملل

فریبا سادات محسنی؛ علیرضا خسروی؛ فرهاد زیویار

دوره 6، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 119-144

چکیده
  انقلابی که حول تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی جدید به وقوع پیوسته، موجب یک تغییر پارادایم تکنولوژی از تکنولوژی صنعتی به تکنولوژی اطلاعاتی گردیده است. در حالی که تکنولوژی‌های فوق امروز، مهمترین عامل تولید، رقابت پذیری، رشد اقتصادی وحضور در بازارهای جهانی هستند، لیکن با قوت بخشیدن به نیروهای مرکز گریز جهان گرا و بازیگران و فعالان ...  بیشتر