نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی رادیو، گروه رادیو، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

10.30465/ismc.2022.41406.2561

چکیده

رادیو بعنوان رسانه‌ای جمعی که خصوصیات منحصربفردی نسبت به دیگر رسانهها دارد، می‌تواند همانند یک مرکز قدرتمند فرهنگی-اجتماعی؛ عمل کند. دراین‌میان زبان و ادبیات کهن فارسی گسترده‌ترین افق فرهنگی-اجتماعی است که در خلال گزارش‌های آن می‌توان مؤلفه‌های اصلی هویت را بازشناخت. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که کاربرد ظرفیت های هویتی ادبیات کهن در برنامه های رادیویی به چه صورت است؟ برای رسیدن به این مقصود از روش داده‌بنیاد استفاده شده‌است. باتوجه به یافته‌های پژوهش، پنج مرحله برای کاربرد بهینه از عناصر هویتی ادبیات کهن در برنامه‌های رادیویی شناسایی شد که عبارتنداز: شناخت ظرفیت‌های ادبیات کهن، شناسایی ظرفیت‌های رسانه رادیو جهت بهره‌گیری از ادبیات کهن، شیوه‌های بهره‌گیری از ادبیات کهن در برنامه‌های رادیویی، آماده‌سازی عوامل انسانی و ارائه راهکارهای مدیریتی. نتایج حاکی از آن است که برای بهبود عملکرد رسانه رادیو جهت ترویج هویت اجتماعی اسلامی-ایرانی، توجه هرچه بیشتر به ادبیات کهن سرزمینمان ضروری است و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران باید رویکرد جدی‌تری نسبت به استفاده از ادبیات کهن ایرانی در برنامه‌ها اتخاد کرده و ضمن آموزش و ایجاد انگیزه در عوامل انسانی، از ابزارهای رسانه رادیو جهت ترویج هویت اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های ادبیات کهن استفاده کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the capacity of ancient literature to promote social identity in radio programs

نویسندگان [English]

 • Shiva Mozhdehifar 1
 • Ali Akbar Razmjoo 2

1 M.A. in Radio production, Department of Radio, Radio and Television Production Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study seeks to answer the question of how the identity capacities of ancient literature are used in radio programs? To achieve this goal, the data-based method has been used. According to the research findings, five steps were identified for the optimal use of the identity elements of ancient literature in radio programs, which are: recognizing the capacities of ancient literature, identifying the capacities of radio media to use ancient literature, method Utilization of ancient literature in radio programs, preparation of human factors and presentation of management solutions. The results indicate that in order to improve the performance of radio media to promote Islamic-Iranian social identity, it is necessary to pay more attention to the ancient literature of our country and the Broadcasting Organization of the Islamic Republic of Iran should take a more serious approach to using ancient Iranian literature in programs. Adopt and, while educating and motivating human agents, use radio media tools to promote social identity using the capacities of ancient literature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ancient Literature
 • Radio Program
 • Culture
 • Identity
 • Social Identity
 • ابوالمعالی، خدیجه(1391)، پژوهش کیفی از نظریه تا عمل، اول، تهران: علم
 • احمدلو، حبیب(1381)، رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 13
 • بیابانگرد، اسماعیل(1386)، روش­های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، اول، تهران: دوران
 • پایور، جعفر(1370)، مقدمه ای بر بازنویسی و بازآفرینی،اول، تهران: مؤلف
 • جعفری، علی اصغر (1388)، منشور رسانه،اول، تهران: سروش
 • جنکینز ، ریچارد (1381) ، هویت اجتماعی، ( تورج یاراحمدی ، مترجم) ، اول ، تهران : شیرازه
 • چلبی، مسعود(1384)، هویت قومی و رابطه آن با هویت ملی در ایران، تهران: دفتر امور اجتماعی وزارت کشور
 • حاجیانی، ابراهیم(1388) ، جامعه­شناسی هویت ایرانی ، اول ، تهران : مرکز تحقیقات استراتژیک
 • حبیبی(1376)، بررسی اخلاق کار در ایران، جلد اول، موسسه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 • حیاتی، زهرا(1386)، از هویت ایرانی، (محسن حسینی موخر، مترجم)، اول، تهران: سوره مهر
 • ربانی، علی(1390)، رابطه احساس محرومیت نسبی با گرایش به هویت ملی، مجله جامعه شناسی کاربردی، شماره 2
 • رضاپور، داریوش(1395)، بررسی رابطه جامعه پذیری و هویت جنسیت، مجله زن در فرهنگ و هنر، دوره هشتم، شماره سوم
 • روح الامینی، محمود(1395)، نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی، چهارم،تهران: آگاه
 • شاهرودی، عبدالوهاب(1388)، متون عرفانی به زبان فارسی، اول، تهران: سمت
 • شیانی، ملیحه(1393)، رادیو و شهروندی، مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 3، 469-503
 • عالمی، مسعود(1380)، مطالعه برجستگی­های هویت در ایران، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدبهشتی تهران
 • فلیک، اووه(1391)، درآمدی بر تحقیق کیفی، (هادی جلیلی، مترجم)، تهران: نی
 • کازینو، ژان(1352)، جامعه­شناسی رادیو و تلویزیون، (جمشید ارجمند، مترجم)،دوم، تهران: دفتر انتشارات رادیو و تلویزیون
 • کیاکجوری، سعید (1386) ، تبیین جامعه­شناختی هویت ملی ایرانیان ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان فرهنگی ، دوره 13 ، شماره 37 ، 67 – 37
 • وظیفه ادبیات: مجموعه مقالات(1364)، (ابوالحسن نجفی، مترجم)، دوم، تهران: کتاب زمان
 • ویمر، راجر دی(1389)، تحقیق در رسانه­های جمعی، (کاظم امامی، مترجم)، تهران: سروش
 • هندی، دیوید(1388)، رادیو در عصر جهانی­شدن، (حمیدرضا نجفی، مترجم)، اول، تهران: طرح آینده
 • یاسینی، علی(1394)، تبیین رابطه رفتار تحول آفرین مدیر و برون داده های عملکرد شغلی معلمان بر مبنای نظریه هویت اجتماعی، مجله مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، شماره 15

 

 • Ashforth, Blake, & Humphrey, Ronald.,(1993). Emotional labor in service roles: The influence of identity. Academy of management review, 18(1),88-115.
 • Tajfel, Henry(1978), Differentation Between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations. London: Academoc Press
 • Tajfel, Henry. and Turner, John(1986). The social Identity Theory of Inter-Group Behavior, Psychology of Intergroup Relations. Chigago: Nelson-Hall