نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه زبانشناسی ، واحدتهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران،ایران

2 استادیار، گروه زبان انگلیسی ، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زبان شناسی ، واحد تهران، دانشگاه پیام نور،تهران،

چکیده

این مقاله به بازنمایی نمادین مقاصد گردشگری ایران می‌پردازد و تلاشی برای رمزگشایی از شیوه‌های تبلیغاتی برای به چالش کشیدن رقبا در یک بافت نمادین است. به این منظور پنج ویدئوی تبلیغات گردشگری ایرانی بر پایه اصول نشانه-معناشناسی بررسی شدند. هدف این مقاله پاسخ به این سوال بود: مقاصد گردشگری در ایران چگونه نمایش داده می‌شوند؟ تجزیه و تحلیل نشان داد که ویدئوهای تبلیغاتی گردشگری بر نوعی خود شرق‌شناسی تمرکز دارند. این تمرکز تا حدودی نشان‌دهنده نگاه نهادی است که در مواد تبلیغاتی گردشگری ایران نفوذ کرده است. این نگاه تصویری از ایران به عنوان یک کشور شرقی مسلمان بازتولید می‌کند که با استراتژی‌های گردشگری دهه‌های آینده مطابقت ندارد. این نوع تبلیغات هنگام تلاش برای اعتلای کشور در چندین زمینه مشکل ایجاد می‌کند و علاوه بر آن همه فعالیت‌های گردشگری را در بر نمی‌گیرد. بر مبنای تحلیل ارائه شده، پیشنهاداتی برای روندهای تبلیغاتی آتی ارائه شده-است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Semio-semantic Analysis of Tourism Advertisements of Iran

نویسندگان [English]

 • Maryam Haji Mohammad Jafar 1
 • fatemeh seyed ebrahimi nejad 2
 • Ali Karimi Firooz Jaaie 3

1 PhD student in Linguistics, Department of Linguistics, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of English Language, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Linguistics, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper is a research semio-semantic representation of Iran's tourism destinations and is an attempt to decipher how advertising methods challenge their competitors using semiotic analysis. For this purpose, five Iranian tourism advertising videos were examined based on the principles of semio-semantics. The main purpose of this paper was to answer a single question: How are tourism destinations displayed in Iran? The analysis showed that tourism promotional videos focus on a kind of Orientalism itself. This focus is somewhat indicative of the institutional perspective that has permeated Iranian tourism advertising materials. This view paints a picture of Iran, as an Eastern Muslim country, and is inconsistent with the tourism strategies of the coming decades. This type of advertising creates problems in several areas when trying to promote the country. Based on the analysis provided, suggestions for future advertising trends are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Advertising
 • Semiotic-semantics
 • Tourism
 • action
 • tension
 1. ابهری، ع. (1385)، بررسی نشانه‏شناختی تبلیغات بازرگانی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی. تهران، دانشگاه پیام نور.
 2. اطهاری نیک عزم، م. (1393). تحلیل زمان و شاخص‌های زمانی در ضرب‌المثل‌ها با رویکرد نشانه-معناشناسی، مورد مطالعه: زبان فارسی. جستارهای زبانی، ۵ (۳) ،۲۵-۱.
 3. بشیر، ح. و جعفری هفت خوانی، ن. (1386)، درآمدی بر کاربرد نشانه‏شناسی در تحلیل پیام‏های تبلیغاتی: مطالعه موردی آگهی مطبوعاتی، نشریه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 38: 152-188.
 4. جمشیدی، ف.، کریمی فیروزجایی، ع.، شعیری، ح. و چاوشیان، ش. (1400)، تحلیل ساختار روایی داستان‌های کوتاه جمال‌زاده و اندرسن از دیدگاه نشانه‌معناشناسی گفتمانی، جستارهای زبانی، دوره 12، شماره 4: ۵۲۹-۴۹۵.
 5. سروی زرگر, م. (1390). نشانه‌شناسی بازنمایی خانواده در آگهی‌های بازرگانی تلویزیون. پژوهش‌های ارتباطی 18(67)، 33-62.
 6. شعیری, ح. و سیدابراهیمی, ف. (1400)، نقد ترجمۀ کتاب سیر نشانه‌شناسی: از نشانه‌شناسی سخت تا نشانه‌ ـ انسان‌شناسی نرم، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، دوره 21، شماره 1: 169-192.
 7. شعیری، ح. و انتظاری ملکی، س. (1392)، تحلیل وجه القایی زبان تصویری تبلیغات از دیدگاه کنشی و تنشی بر اساس رویکرد نشانه معناشناختی: بررسی موردی گفتمان تبلیغاتی داخلی و خارجی، مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 9: 95-117.
 8. شعیری، ح. (1385)، تجزیه و تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان. تهران: سمت.
 9. شعیری، ح. (1390)، الگوی مطالعه انواع نظام‌های گفتمانی: بررسی نظام‏های گفتمانی تنشی، حسی، تصادفی و اتیک از دیدگاه نشانه‏معناشناختی. انجمن زبان‌شناسی ایران، مجموعه مقالات نخستین کارگاه تحلیل گفتمان. مشهد، دانشگاه فردوسی، 53-73.
 10. عسکری، ح. و کربلایی صادق، م. (1399)، بررسی نشانه‏شناختی خوانش متن و تصویر در جذب مخاطبان بیلبوردهای تبلیغاتی با توجه به متغر جنسیت، جستارهای زبانی، شماره 57: 223-253.
 11. فرامرزی، محسن (1390)، مقایسه تطبیقی با رویکرد نشانه‏شناسی آگهی‏های بازرگانی تلویزیونی ایران و شبکه-های ماهواره‏ای، نشریه مطالعات رسانه‏ای، دوره 6، شماره 12: 93-118.
 12. کریمی فیروزجایی، ع. و عراقی یزدان‌پرست، پ. (1397)، بررسی تیترهای خبری شهرآوردهای پرسپولیس و استقلال از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی، فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه‏های ورزشی، دوره 5، شماره 3: 27-38.
 13. کریمی فیروزجایی، ع. و کریمی، ک. (1400)، کاربرد آرم در بازنمایی تبلیغات فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران از منظر نشانه‌شناسی، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 10، شماره 1: 45-56.
 14. کریمی فیروزجایی، ع. و یارمند، ه. (1397)، کاربرد تصویر در تبلیغات ورزشی از دیدگاه نشانه معنا‏شناسی: مطالعه موردی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره 1: 89-103.
 15. محسنیان راد، م. (1386)، ارتباط‏شناسی. تهران: سروش.
 16. محمدزاده، م. و بابک معین، م. (1400). نشانه-معناشناسی گفتمانی تن‌نگاشته‌های ایران. جستارهای زبانی، ۱۲ (۴)، ۳۰۴-۲۶۵.
 17. معین، م. (1392)، نشست بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات": در.

http://academyhonar.com/research/1389-04-31-14-09-19/1832-cityrepresentation.html

 

 

 

 

 

 1. Amirou, R. (2000), Imaginaire du Tourisme Culturel. In R. Amirou & P. Bachimon (Eds) Le Tourisme Local: Une Culture de l’Exotisme, (pp. 61–70), Paris: L’Harmattan.
 2. Baloglu, S., & Mangaloglu, M. (2001), Tourism destination images of Turkey Egypt, Greece, and Italy as perceived by US-based tour operators and travel agents, Tour Manage 22,1–9.
 3. Barthes, R. (1974), Mythologies. Wang, New York.
 4. Barthes, R. (1999), My theologies. New York: Hill & Wang.
 5. Beerli, A., & Martin, JD. (2004), Factors infl uencing destination image, Annual Tourism Research, 31(3): 657–681.
 6. Bianchi, R. V. (2009), The ‘critical turn’ in tourism studies: a radical critique, Tourism and Geography, 11(4): 484–504.
 7. Britton, R. (1979), The image of the third world in tourism marketing, Annual Tourism Research, 2: 318–329.
 8. Bryce, D. (2007), Repackaging orientalism discourses on Egypt and Turkey in British outbound tourism, Tourism Studies, 7(2): 165–191.
 9. S. (1998), Tourists’ and travellers’ social construction of Africa and Asia as risky locations, Tourism Management, 19(4): 349–358.
 10. Caton, K., & Santos, C. (2009), Images of the other: selling study abroad in a postcolonial world, Journal of Travel Research, 48: 191–203.
 11. Chang, H., & Holt, G. (1991), Tourism as consciousness of struggle, Critical Studies of Mass Communication, 8: 102–118.
 12. Chatelard, G. (2008), Tourism and representations of social change and power relations in Wadi Ramm Southern Jordan. Retrieved from http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/33/84/46/PDF/Tourism_and_ pdf
 13. Cohen, E. (1988), Authenticity and commodization in tourism, Annual Tourism Research, 15: 371–386.
 14. Culler, J. (1981), Semiotics of tourism, American Journal of Semioicst, 1(1/2): 127–140.
 15. Echtner, C. (1999), The semiotic paradigm: implications for tourism research, Tourism Management, 20(1): 47–57.
 16. Echtner, C., & Prasad, P. (2003), The context of third world tourism marketing, Annals Tourism Research, 30(3): 660–682.
 17. Ekinci, Y., Sirakaya-Turk, E., & Preciado, S. (2013), Symbolic consumption of tourism destination brands, Journal of Business Research, 66: 711–718.
 18. Fontanille, J, (1999), Sémiotique et littérature. Essais de Méthode. Paris: PUF.
 19. Greenwood, D. (1977), Culture by the pound: an anthropological perspective on tourism as cultural commoditization. In: Smith, V. (ed). Hosts and guests. University of Pennsylvania Press.
 20. Harkin, M. (1995), Modern anthropology and tourism of the authentic, Annual Tourism Research, 22(3): 650–670.
 21. Hummon, D. M. (1988), Tourist worlds: tourist advertising, ritual, and American culture, Sociology Quarterly, 29(2): 179–202.
 22. Iwashita, C. (2003), Media construction of Britain as a destination for Japanese tourists: social constructionism and tourism, Tourism and Hospitality Research, 4(4): 331-342.
 23. Jenkins, O. (2003), Photography and travel brochures: the circle of representation, Tourism and Geography, 5(3): 305–328.
 24. Landowski, E. (2009), Passions sans nom, Paris: PUF.
 25. MacCannell, D. (1973), Staged authenticity: arrangements of social space in tourist settings, American Journal of Sociology, 79(3): 589–603.
 26. Palmer, C. (1999), Tourism and the symbols of identity, Tourism Management, 20: 313–321.
 27. Peirce, C. (2014), The philosophy of Peirce: selected writings. In: Buchler, J. (ed). Logic as Semiotic: The Theory of Signs. Routledge, New York.
 28. Potuoğlu-Cook, O. (2006), Beyond the glitter: belly dance and neoliberal gentrifi cation in Istanbul, Cultural Anthropology, 21(4): 633–660.
 29. Said, E. (1985), Orientalism reconsidered, Cultural Criticism, 1: 89–107.
 30. Salazar, N. (2012), The tourism imaginaries: a conceptual approach, Annual Tourism Research, 39(2): 863–882.
 31. Saussure, F. (1916/1966), Cour de ¸inguistic Generale (Course in general linguistics). Baskin W. (Translator). McGraw-Hill, New York.
 32. Silver, I. (1993), Marketing authenticity in third world countries, Annual Tourism Research, 20: 302–318.
 33. Tanaka, K. (1998), Advertising Language: A pragmatic Approach to Advertisements, London: Routledge.
 34. (2015), TUROFED tourism report, Turkish hoteliers federation.
 35. Wang, N. (1999), Rethinking authenticity in tourism experience, Annual Tourism Research, 26(2): 349–370.
 36. Young, M. (1999), The social construction of tourist places, Australian Geography, 30(3): 373–389.