نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی ، واحدتهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران

2 هییت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

3 دانشیار، گروه زبان شناسی ، واحد تهران، دانشگاه پیام نور،تهران،

چکیده

این مقاله به بازنمایی نمادین مقاصد گردشگری ایران می‌پردازد و تلاشی برای رمزگشایی از شیوه‌های تبلیغاتی برای به چالش کشیدن رقبا در یک بافت نمادین است. به این منظور پنج ویدئوی تبلیغات گردشگری ایرانی بر پایه اصول نشانه-معناشناسی بررسی شدند. هدف این مقاله پاسخ به این سوال بود: مقاصد گردشگری در ایران چگونه نمایش داده می‌شوند؟ تجزیه و تحلیل نشان داد که ویدئوهای تبلیغاتی گردشگری بر نوعی خود شرق‌شناسی تمرکز دارند. این تمرکز تا حدودی نشان‌دهنده نگاه نهادی است که در مواد تبلیغاتی گردشگری ایران نفوذ کرده است. این نگاه تصویری از ایران به عنوان یک کشور شرقی مسلمان بازتولید می‌کند که با استراتژی‌های گردشگری دهه‌های آینده مطابقت ندارد. این نوع تبلیغات هنگام تلاش برای اعتلای کشور در چندین زمینه مشکل ایجاد می‌کند و علاوه بر آن همه فعالیت‌های گردشگری را در بر نمی‌گیرد. بر مبنای تحلیل ارائه شده، پیشنهاداتی برای روندهای تبلیغاتی آتی ارائه شده-است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Semio-semantic Analysis of Tourism Advertisements of Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Haji Mohammad Jafar 1
  • fatemeh seyed ebrahimi nejad 2
  • Ali Karimi Firooz Jaaie 3

1 Linguistics, Department of Linguistics, Islamic Azad University

2 assistant professor Azad University Central branch

3 Associate Professor, Department of Linguistics, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper is a research semio-semantic representation of Iran's tourism destinations and is an attempt to decipher how advertising methods challenge their competitors using semiotic analysis. For this purpose, five Iranian tourism advertising videos were examined based on the principles of semio-semantics. The main purpose of this paper was to answer a single question: How are tourism destinations displayed in Iran? The analysis showed that tourism promotional videos focus on a kind of Orientalism itself. This focus is somewhat indicative of the institutional perspective that has permeated Iranian tourism advertising materials. This view paints a picture of Iran, as an Eastern Muslim country, and is inconsistent with the tourism strategies of the coming decades. This type of advertising creates problems in several areas when trying to promote the country. Based on the analysis provided, suggestions for future advertising trends are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Semiotic-semantics
  • Tourism
  • action
  • tension