نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی/ دانشگاه کردستان

10.30465/ismc.2021.33057.2272

چکیده

این مقاله می‌کوشد تلاش سوژۀ ایرانی برای بازنمایی/ برساختِ فردیتِ خویش در فضای مجازی را مطالعه کند. برای انجام این کار، به‌منظور فهم چگونگی تولد و رشد سوژۀ ایرانی، نخست شرحی موجز از تولد سوژۀ مدرن و سیر دگردیسی مفهومی و انضمامی آن، به‌ویژه در مدرنیتۀ متأخر، به‌دست داده است؛ سپس با اتکا بر تحلیل نشانه‌شناختی تصاویر بازنمودشده در فضای مجازی سویه‌های گوناگون تجلی سوژگی ایرانی را مطالعه کرده است. نتایج نشان می‌دهد که سوژۀ ایرانی در تلاش برای تحقق فردیت خویش در روزگار حاضر درست در کشاکش رودررویی با همان ریسک‌ها، بیم‌ها و تلاطم‌هایی است که زندگی روزمرۀ او را دستخوش چندپارگی، نوسان، بیم‌زدگی و تعارض کرده‌اند. این سوژه به‌رغم آن‌که قدرت انتخاب بیشتری در زندگی روزمره پیدا کرده است، در مواجهه با مناسک، شعایر، فضاهای جمعی و دیگریِ فربه توان‌اش برای شکوفایی خویشتن تحلیل رفته است. سترون‌شدن زندگی روزمره در وضعیت واقعی جامعۀ ایران و تلاش سوژه‌ها برای احیای آن در جهان مجازی به خلق شکلی از زندگی انجامیده است که از دل آن سوژه‌هایی سرخورده، ازهم-گسیخته، تسلیمِ به دیگری، محوشده در مناسک و واپس‌رفته به کودکی سر بر آورده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Representation of Individuality in Virtual Space (From the decidability of everyday life to the online interrupted subjectivity)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Aqababaee 1
  • Jamal Mohammadi 2

1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan

2 Associate professor at University of Kurdistan

چکیده [English]

This article tries to study the Iranian subject's attempt to represent / construct her/his individuality in cyberspace. For doing so, in order to interpret the birth and development of Iranian subject, we have first introduced a brief description of the emergence of modern subject and its conceptual and concrete transformation, especially in late modernity; then we have analyzed the different dimensions of this embodied self-actualization by way of semiotic interpretation of images in virtual space. The findings showed that Iranian subject, in attempting to pursue the project of self-actualization in this era, has exactly encountered the same risks, ambivalences and contractions that have made his everyday life interrupted, conflicting and contradictory. Although this subject has achieved a variety of options to choose in the sphere of everyday life, but has lost his ability to self-actualization in the face of rituals and big other. The sterilization of everyday life in the real world in Iran and the attempt of individuals to revive it in virtual space has caused a life form in which interrupted subjects are born.

کلیدواژه‌ها [English]

  • subject
  • Individuality
  • everyday life
  • rituals
  • online space
  • The Other