نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

2 دانشگاه صداوسیما

10.30465/ismc.2021.36169.2383

چکیده

سازمان صدا و سیما همانند همه رسانه‏ها در دهه آینده با چالش‏های مختلفی از جمله بقا و رقابت در جامعه جهانی رسانه‏ای مواجه خواهد شد. در چنین سازمانی بار اصلی حیات سازمانی بر عهده نیروی انسانی متخصص قرار دارد که از شایستگی خلق، تبدیل ، بکارگیری و به اشتراک گذاری دانش تخصصی و سازمانی برخوردار است، اما مساله‏ای که وجود دارد این است که فرآیند مدیریت دانش در سازمان صدا و سیما در وضعیت مناسبی قرار ندارد در راستای حل مساله مذکور هدف این پژوهش شناسایی راهکارهای بکارگیری رسانه‏های اجتماعی در بهبود فرآیند مدیریت دانش سازمان صدا و سیما است. از رسانه‏های اجتماعی، شبکه‏های اجتماعی و ویکی‏ها و از فرآیندهای مدیریت دانش، اشتراک‏گذاری و بکارگیری دانش با توجه به اهمیت انها بررسی شده‏اند. در این مسیر پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، جهت جمع‏آوری داده‏ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید و پس از آن در محیط رسانه ملی و با حضور 20 تن از نخبگان دانشگاهی و خبرگان رسانه‎ای با انجام سه دور روش دلفی 30 راهکارشناسایی شد که به سه دسته راهکارهای مدیریتی، انگیزشی و ابزاری تقسیم می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies For Using Social Media To Improve The Knowledge Management Process At the IRIB

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Razmjoo 1
  • mohammad ali hormozizadeh 2
  • mohsen hasanvand 2

1 faculty member of IRIB university

2 IRIB university

چکیده [English]

Like all media, the IRIB will face various challenges in the coming decade, including survival and competition in the global media community. In such an organization, the core burden of organizational life lies with a specialized human resource capable of creating, transforming, applying, and sharing specialized and organizational knowledge and ultimately creating innovation, but the problem is that the knowledge management process In the sound organization, the media is below average and in poor condition, and employees are less trained in creative thinking and innovation skills. In order to solve this problem, the purpose of this study is to identify strategies for using social media to improve the knowledge management process of IOB. Social media, social networks, and wikis, and the processes of knowledge management, sharing, and application of knowledge have been reviewed for their importance. In this regard, after studying the theoretical basics and background of the research, a questionnaire was used to collect the data and then in the national media environment with the participation of 20 academic and media experts using three rounds of the method. Delphi has identified 30 strategies that fall into three categories: management, motivational and instrumental.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media
  • Process
  • knowledge management
  • irib