طراحی مدل سیاستگذاری مطبوعات با تاکید بر توسعه زنان با استفاده ازنظریه برپایه کلاسیک

فاطمه خدابخشی؛ مجتبی امیری؛ طاهر روشندل اربطانی؛ الهه کولایی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 95-114

https://doi.org/10.30465/ismc.2021.33166.2274

چکیده
  دنیای امروز مطبوعات همزمان در رقابت با رسانه های مختلف ، هنوز جایگاه خود را از دست نداده اند و می توانند به وظایف ذاتی شان از جمله در جهت آگاهی بخشی بپردازند. همچنین با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور می باشند واهمیت نقش بانوان در توسعه جوامع و پایین بودن نرخ شاخص بین المللی توسعه زنان انجام مطالعه در این زمینه ضروری به نظر می رسد. ...  بیشتر

نقش مطبوعات در بسیج اجتماعی از 1357-1384

علی اصغر کیاء؛ جعفر حسین‌پور

دوره 3، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 81-105

چکیده
  استدلال اصلی نوشتارِ حاضر این است که فضای فعالیت رسانه‎ای (در این پژوهش، مطبوعات مدّ نظر است)، به‎عنوان یکی از اضلاع سه‎گانۀ بسیج اجتماعی، در کنار رشد شهرنشینی و سواد، رفته‎رفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهبود یافته است و در میانۀ دهۀ 70، با رشد سریع سواد عمومی و عالی به همراه شهرنشینی و افزایش تقاضا برای آزادی‎های سیاسی، ...  بیشتر