بنیان‌های روایتِ سینمایی از منظر پروای وجود

محمد علی صفورا؛ اصغر فهیمی فر؛ مجید بلادپس

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 129-152

چکیده
  هدف این نوشته آشکار نمودن منشاء و بنیان­های روایت سینمایی، یعنی امکان­ها و ضرورت­های آن، است. روایت سینمایی به مثابه رفتار انسان ریشه در ذات و نحوۀ هستی انسان دارد و ضرورتاً برآمده از ذات انسان است. در این مقاله از منظر پروای وجود، یعنی از منظر یکی از وجوه بنیادین انسان، و با راهنما قرار دادن نگرش کلی هایدگر به هستی به ماهو و هستیِ ...  بیشتر

زبان، کدام رسانه؟ (نسبت میان زبان و هنر و شعر نزد هایدگر)

احمدرضا معتمدی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 29-48

چکیده
  دیدگاه مابعدالطبیعی «زبان» را کنش اندیشة انسانی در مقام ظهور تلقی می‏کند و آن را رسانة ارتباطی و واسطة «بیانی» می‏پندارد. آن‌گاه که ذوق و احساس و تخیل آدمی درهم آمیزد و در بیان زیبایی را تجلی بخشد، زبان از رسانة ارتباطی «عام» به رسانة ارتباطی «خاص» تحویل یافته و «هنر» نام‌گذاری می‏شود. هنر گاه در ...  بیشتر