شناسایی عوامل موثر برشکاف دیجیتالی درایران(مورد مطالعه: روستاهای استان قم) با رویکرد دلفی و سلسله مراتبی فازی

هادی عباسی کسبی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ اکبر نصراللهی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 133-163

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2020.5106

چکیده
  براساس آمارهای موجود، شکاف دیجیتالی یا فقراطلاعاتی به وضوح در بین کشورها به خصوص در بین مناطق شهری و روستائی، کاملا مشهود است. طی سال های اخیر تلاش هائی در توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در روستاهای ایران با هدف کاهش شکاف دیجیتالی صورت گرفته است. این تحقیق درپی دستیابی به راهبردهای علمی و عملی، درشناسایی عوامل موثر برشکاف دیجیتالی ...  بیشتر

نظارت و ارزیابی مطلوب خبر صدا وسیما از منظر کارشناسان

لطیفه گودرزی؛ علی اکبر فرهنگی؛ اکبر نصراللهی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 219-246

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2020.5081

چکیده
  نظارت و کنترل یکی از ارکان اصلی مدیریت در هر سازمانی است. در سازمان های رسانه ای به ویژه سازمان صدا و سیما، به دلیل ضریب نفوذ بالا، گستره پخش و نقش مهمی که رسانه ملی بر اقشار جامعه دارد نظارت مستمر و پایش نظام مند برنامه ها و به ویژه بخش های خبری در جهت بررسی میزان انطباق و انحراف از اهداف کلان ملی و چشم انداز سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار ...  بیشتر