نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی- ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی- ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسؤل)

3 استادیار گروه علوم اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی- ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30465/ismc.2023.46846.2787

چکیده

با ظهور رسانه ‏های نوپدید، بیشتر افراد برای انجام امور روزمره تا حد زیادی به این رسانه ها وابسته شده‏ اند. حال مسئله این است که دگرگونی های فرهنگی محصول از گسترش رسانه های نوپدید در ایران چیست؟ پاسخ این پرسش‌ می‌تواند به اصلاح رویکرد رسانه ‌ها در پیام‌ رسانی و نیز جهت ‌گیری فرهنگی متناسب با ارزش‌ها و هنجارهای ایرانی_اسلامی بینجامد. بدین منظور پژوهشگر با استفاده از تحلیل کیفی در پارادایم تفسیرگرایی با مصاحبه و به ‌کارگیری تحلیل تماتیک و کدگذاری سه ‌مرحله‌ ای، به شناسایی این دگرگونی فرهنگی پرداخته و به نتایج پیش رو رسیده است. مهمترین دگرگونی های مثبت: توسعه‏ میانوندی اجتماعی؛ ارتباط‌ گرایی همه ‏جانبه؛ سیال نمودن ارتباطات شبکه‌ ای؛ ارتقای همگرایی فرهنگی و اجتماعی؛ افزایش جامعه ‌محوری؛ تولید و بازتولید معرفت فرهنگی؛ شکل ‌دهی انگاره های حاکم بر اندیشه ‌های فردی؛ تولید، ابداع، نشر و نگهداری ایده ‌ها؛ عمومی ساختن فرهنگ. مهمترین دگرگونی های منفی (چالش برانگیز): ایجاد انزوایِ فراگیر؛ ترویج فرآورده‏ های غیرسودمند و غیر اخلاقی؛ آسیب ‌پذیر شدن فرهنگی بدنه‏ جامعه؛ ایجاد فردگرایی مفرط؛ گسست شالوده ‏های خانوادگی و نابسامانی هویتی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Media and Cultural Transformation in Iran

نویسندگان [English]

  • Majid Yaraghbafan 1
  • Amir Masoud Amir Mazaheri 2
  • Mohammad Mahdi Labibi 3

1 Ph.D Student in Sociology, Department of social Sciences, Social Sciences- Communication and Media Faculty, Central Tehran Branch of Islamic Azad University,Tehran,,Iran

2 Associate Professor Department of social Sciences, Social Sciences- Communication and Media Faculty, Central Tehran Branch of Islamic Azad University,Tehran,Iran (Corresponding Author)

3 Assistant Professor Department of social Sciences, Social Sciences- Communication and Media Faculty, Central Tehran Branch of Islamic Azad niversity,Tehran,Iran

چکیده [English]

With the emergence of new media, most individuals have become highly dependent on these media for their daily activities.The question then arises: what are the cultural transformations resulting from the proliferation of new media in Iran? Discovering the answer to this question can enhance the optimization of media approaches in communication and align cultural values with Iranian-Islamic norms. To address this issue, the researcher, utilizing qualitative analysis within an interpretive paradigm, conducted interviews and employed three-stage thematic analysis and coding to identify these cultural transformations. The most significant positive transformations include the development of social tolerance, comprehensive connectivity, the fluidity of networked communication, the promotion of cultural and social convergence, increased community-centeredness, the production and reproduction of cultural knowledge, the formation of prevailing assumptions influencing individual thinking, the generation, innovation, dissemination, and preservation of ideas, and the general shaping of culture. The most significant negative (challenging) transformations encompass the widespread sense of isolation, the promotion of non-beneficial and unethical products, cultural vulnerability within society, excessive individualism, the fragmentation of family foundations, and identity crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Transformation
  • New Media
  • Cultural Reproduction
  • Cultural Values
  • Cultural Norms
ابراهیمی‏فر، طاهره؛ یعقوبی‏فر، حامد (۱۳۹۳)، «تأثیر شبکه‏های اجتماعی بر افکار عمومی؛ بررسی موردی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸»، فصلنامه علمی - تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت، سال هفتم، شماره اول.
اعزازی، شهلا (1380)، «بازتاب چشمداشت­های اجتماعی در تلویزیون»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره اول، شماره 1، صص 101-132.
ایلایی، سیدحسن؛ حسینی امین، سیده نرگس؛ نامی، مینا (1396)، «علل گرایش کاربران ایرانی به شبکه‏های مجازی»، جامعه، فرهنگ و رسانه، سال ششم، زمستان 1396، شماره 25، صص 86_67.
بصیریان جهرمی، حسین (1392). سیاست و مصرف رسانه­های اجتماعی مجازی در ایران: چالشها، الگوها و تبیین یک مدل پیشنهادی، رساله دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
بوردیو، پیر (1397)، تمایز، مترجم: حسن چاووشیان، تهران : ثالث.
خانیکی، هادی؛ بصیریان جهرمی، حسین (1392)، «کنشگری و قدرت در شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ مطالعه کارکردهای فیس‌بوک در فضای واقعی»، فصلنامه علوم اجتماعی. دوره 20، شماره 61، صص 80-45.
خانیکی، هادی؛ بابایی، محمود (۱۳۹1)، «فضای سایبر و شبکه‏های اجتماعی: مفهوم و کارکردها»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، سال اول.
رهبری، محمد (1399)، شبکه­های اجتماعی مجازی و آنومی­های نوظهور، پایان‏نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
ریتزر، جورج (1393)، نظریه جامعه‏شناسی مدرن، مترجم: خلیل میرزایی و عبای لطفی‏زاده، تهران: انتشارات جامعه‏شناسان.
سامانی، سمانه؛ فراهانی، اعظم (1395)، «هویت آنلاین و اینستاگرام (مطالعه چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام)، فصلنامه رسانه، دوره 27، شماره 2، صص 85-104.
عدلی­پور، صمد؛ میرمحمدتبار، سیداحمد؛ یزدخواستی، بهجت (1394)، «تحلیل ثانویه تحقیقات موجود درباره شبکه اجتماعی فیسبوک، جوانان ایرانی و نظم اجتماعی»، دوفصلنامه علمی- پژوهشی دین و ارتباطات. دوره 22، شماره 2، صص 87-116.
عدلی­پور، صمد؛ یزدخواستی، بهجت؛ خاکسار، فائزه (1393)، «شبکه اجتماعی فیسبوک و شکل‏گیری هویت بازاندیشانه در بین دانشجویان دانشگاه تبریز»، فصلنامه پژوهشهای ارتباطی. دوره 20، شماره 75، صص 128 -101.
قانعی‏راد، محمدامین؛ ملکی، امیر؛ محمدی، زهرا (1393)، «مطالعه دگرگونی فرهنگی در سه نسل دانشگاهی (مطالعه موردی: اساتید علوم اجتماعی دانشگاههای تهران)»، مجله جامعه‏شناسی ایران، دوره 15، شماره 1، فروردین 1393، صص 64-30.‏
کاستلز، مانوئل (1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه، فرهنگ: ظهور جامعه شبکه‏ای (جلد اول)، مترجم علی پایا، تهران: طرح نو.
کرمانی، حسین(1394)، مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی با استفاده از وایبر در بین کاربران ایرانی، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه. شماره 15
کوزر، لوئیس آلفرد (1394)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه­شناسی، مترجم: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
مولایی، محمدمهدی؛ دهقان، علیرضا (1395)، «تقابل‏های اخلاقی در تعاملات کاربران ایرانی رسانه‏های اجتماعی»، فصلنامه مطالعات فرهنگ _ ارتباطات، دوره 17، شماره 34، شماره پیاپی، تابستان 1395.
ودودی، الهه، دلاور، علی (1394)، «بررسی تأثیر شبکه­های اجتماعی مجازی در تغییر ویژگیهای شخصیتی جوانان»، فصلنامه روانشناسی تربیتی، دوره 11، شماره 35، صص 65-44.
 
منابع انگلیسی
Arias, E. (2019). “How Does Media Influence Social Norms? Experimental Evidence on the Role of Common Knowledge”. Political Science Research and Methods, 7(3), 561–578.
Bosman, Lisa; Zagenczyk, Tom (2011). “Revitalize Your Teaching: Creative
Approaches to Applying Social Media in the Classroom”. in: Social Media Tools &
Platforms in Learning Environments: Concepts and Cases, Edited by Bebo White,
Irwin King & Philip Tsang, London & New York: Springer.
Castells, Manuel. (1999). “Information Technology, Globalization and social Development”, UNISD/DP 114/99/13.
Castells, Manuel. (2004). “Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint”. The network society: a cross-cultural perspective, Northampton: Edward Elgar.
Castells, Manuel. (2009). Communication Power. Oxford: Oxford University Press.
O’Connor, K & Gladstone, E. (2018). “Beauty and social capital: Being attractive shapes social networks”. Social Networks, Vol 52, 42-47.
Tuzel, S & Hobbs, R. (2017). “The Use of Social Media and Popular Culture to Advance Cross-Cultural Understanding”. Comunicar, 2017, vol. 25, n. 51, pp. 63-72.