نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

آگهی‌های بازرگانی یکی از اشکال پیام‌ها به شمار می‌روند که تبلیغ‌کنندگان از طریق برساخت‌های زبانی و تصویری به تبلیغ و فروش محصول خود می‌پردازند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل چهار آگهی که تأثیر مستقیمی بر محیط زیست می‌گذارند، پرداخته است. دلیل انتخاب این چهار آگهی جدا از بحث بوم و تأثیراتی که بر آن می‌گذارند، تکرارشدگی آن‌ها در رسانۀ صدا و سیماست. لزوم بازاندیشی در آگهی‌ها با در نظر گرفتن عواقب و پیامدهایی که بر محیط زیست می‌گذارند، ضرورت انجام این پژوهش را تشکیل می‌دهد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که آگهی‌های مذکور در قالب زبان و تصاویر به برساخت گفتمان مصرف‌گرایی کمک می‌کنند. تبلیغ‌کنندگان در پی فروش محصول خود هستند بدون آنکه جوانب آن را کامل در نظر بگیرند. بجز آگهی «کریستال کوالا» که هم در قالب زبانی و هم در ترسیم تصویر و جان‌بخشی که تا حدودی محیط زیست نیز یکی از دغدغه‌های آن‌ها بوده است، آگهی‌های دیگر نه تنها هیچ کمکی به محیط زیست نمی‌کنند بلکه به اشکال مختلف، طبیعت و بوم را به مخاطره می‌اندازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse analysis of eco-centric commercials (Case study: Easy Peak, Papia, Koala Crystal, Airyplast)

نویسندگان [English]

  • hiva hasanpoor 1
  • zahra parsapoor 2

1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Kurdistan

2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Advertisements are one of the forms of messages that advertisers advertise and sell their product through linguistic and visual constructions. This descriptive-analytical study has explained and analyzed four ads that have a direct impact on the environment. The reason for choosing these four ads, apart from the canvas discussion and the effects they have on it, is their repetition in the radio and television media. The need for rethinking in advertisements, taking into account the consequences and consequences that they have on the environment, constitutes the necessity of conducting this research. The results of this study indicate that the above-mentioned advertisements in the form of language and images help to construct a consumerist discourse. Advertisers seek to sell their product without considering the full aspects of it. With the exception of the "Crystal Koala" ad, which is both in terms of language and in terms of image and animation, which has been one of the concerns of the environment, other ads not only do not help the environment. But in various ways, endanger nature and the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Ads
  • Ecology
  • Discourse Analysis
آقاگل­زاده، فردوس(1390). تحلیل گفتمان انتقادی، تهران: علمی و فرهنگی.
استیبی، آرن (1395). زبان­شناسی زیست محیطی، سرپرست مترجمان: فردوس آقاگل­زاده، تهران: نویسه پارسی.
ایشانی، طاهره و همکاران (1400). «تحلیل گفتمان منشأت خانوادگی قائم مقام فراهانی بر اساس نظریۀ کاربردشناسی اصول ادب»، نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، شمارۀ 30، صص 53-31.
پالتریج، برایان (1396). درآمدی بر تحلیل گفتمان، ترجمۀ طاهره همتی، تهران: نویسه پارسی.
پویمان، لویی پ (1382). اخلاق زیست محیطی ج1. ترجمۀ محسن ثلاثی و دیگران، تهران: توسعه.
جوکاری، مهناز و سعید حسام­پور (1399). «نشانه­شناسی اجتماعی برساخت سوژه در رمان هستی از فرهاد حسن­زاده»، نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، شمارل 29، صص 99-75.
شریفی، شهلا و زهرا حامدی شیروان (2013). «تحلیل گفتمان آگهی­های بازرگانی: بررسی کاربرد زبان و گفتمان در اقناع و متقاعدسازی مخاطبان از منظر تحلیل گفتمان»، نخستین همایش ملی زبان و زبان­شناسی. کرج.
شمس، محمدعلی و سعیده شمسائی (1398). «تبلیغات و هویت اجتماعی زنان ایرانی: تحلیل انتقادی گفتمان کلامی و بصری در آگهی­های تجاری»، نشریۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی فرهنگی، شمارۀ 1، صص 83-59.
طالبی­دلیر، معصومه و حسین اکبری (1393). رسانه و مصرف­گرایی، نشریۀ رسانه و فرهنگ، شمارۀ 2، صص 150-123.
عبدی، رضا و ندا منتی (1396). «تحلیل زبانی و فرازبانی آگهی­های بازرگانی تلویزیونی ایران با مخاطب زن و مرد»، نشریۀ جهانی رسانه، شمارۀ 2، صص 66-47.
علوی­پور، ملیحه و همکاران (1400). «تخریب لنگرهای کنشی معنا: تحلیل تلاطم شوشی در گفتمان ادبی، مطالعۀ موردی: این سگ می­خواهد رکسانا را بخورد»، نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، شمارۀ 30، صص 205-181.
گیویان، عبدالله و شهرام احمدی (1389). «تحلیل روایت در آگهی­های داستانی تلویزیون»، نشریۀ تحقیقات فرهنگی ایران، شمارۀ 12، صص 21-1.
مجیدی، ستاره و محبوبه قره­شیخ بیات (1396). تحلیل گفتمان انتقادی تبلیغات بازرگانی تلویزیون در چارچوب نظریۀ فرکلاف، تهران: منتشران اندیشه.
وارن، کارن جی (1383). توانایی و تعهد فمنیسم بوم­شناختی، ترجمۀ منصوره شجاعی، در مجموعه مقالات اخلاق زیست محیطی، تهران: نشر مرکز بین­المللی گفتگوی تمدن­ها.
وودز، نیکلا (1396). توصیف گفتمان، مترجمان: سید محمد باقر برقعی مدرس، مریم نخعی، آمنه عرب­زاده، تهران: نویسه پارسی.
https://www.irna.ir/news/82905218
Van leeuwen, T (2008). Discourse and practice, Oxford university press.