نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

3 هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

رسانه در تمامی اشکال آن، عرصه‌ی انتقال پیام به مخاطب است و انواع رسانه‌ها نقش برجسته‌ای در فرهنگ‌سازی و تغییر باورها و نگرش‌های مخاطبان ایفا می‌کنند؛ از این‌روی با توجه به تنوع و تکثر رسانه‌های نوین، مقوله‌ی جذب مخاطب بیش از پیش مورد توجه می‌باشد. پژوهش حاضر با تاکید بر انواع رسانه‌ها، در قالب مطالعات میان‌رشته‌ای به معرفی سه مولفه‌ی برجسته در بوستان و گلستان سعدی پرداخته است. روش تحقیق نظری- استنادی و مبتنی بر داده‌های علوم انسانی است و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سعدی از مولفه‌های ساده‌گویی، فشرده‌گویی و حق‌گویی به‌عنوان سه راهبردِ بسیار اثرگذار در جذب مخاطبان بهره برده است و بکارگیری درست این شگردها توفیقات جهانی وی را در پی داشته است. راهبردهای هوشمندانه‌ای که قابلیت آن را دارد تا به‌عنوان مواد اولیه و ضروری در چاشنی پیام‌های رسانه‌ای در جلب توجه و جذب مخاطبان، بسیار اثرگذار جلوه نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Culturalization of "audience attraction" in the media by being influenced by the three components of simplification, conciseness and truth-telling in Bustan and Golestan Saadi

نویسندگان [English]

  • Zeinab Torabi 1
  • Kobra Nodehi 2
  • Ebrahim Ebrahimi 3

1 PhD student of Persian language and literature, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

3 Faculty of Quran and Hadith Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The media in all its forms is the arena of conveying the message to the audience, and all types of media play a prominent role in creating culture and changing the beliefs and attitudes of the audience; Therefore, due to the diversity and multiplicity of new media, the issue of audience attraction is more important than ever. The present study, with emphasis on different types of media, in the form of interdisciplinary studies, has introduced three prominent components in Saadi Park and Golestan. The research method is theoretical-citation and based on humanities data And the research findings show that Saadi has used the components of simplification, conciseness and truth-telling as three very effective strategies in attracting the audience and the correct application of these tricks has led to his global success. Intelligent strategies that have the ability to be very effective as a raw material in sparking media messages to attract the attention of the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture building
  • audience attraction
  • media
  • Saadi Park and Golestan
اسدی، ناصر(1399). «بررسی شیوه­های مداخله والدین در استفاده فرزندان از رسانه­ها». نشریه رسانه، سال سی­ویکم، شماره سوم، صص: 110-83.
اسلامی ندوشن، محمدعلی(1383). چهار سخنگوی وجدان ایران، چاپ پنجم، تهران: نشر قطره.
اکسفورد، بری و ریچارد هاگینز(1387)، «رسانه­های جدید و سیاست»، ترجمه بابک دربیکی، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
انگارده، امین و مینایی، بهروز(1394). «ظرفیت رسانه‌های جدید برای ارائه مفاهیم ارزشی(بررسی موردی بازیهای   رایانه­ای)»، نشریه الکترونیکی دین و رسانه(اداره کل پژوهش­های اسلامی رسانه)، سال دوازدهم، شماره هشتم: http://pajuhesh.irc.ir
بابایی، رضا(1385). «درآمدی بر مخاطب­شناسی»، فصلنامه پیام، شماره هفتادوهفتم، صص: 24-4.
بشیر، حسن و حاتمی، امیر(1396). «بررسی نقش آگهی­های بازرگانی تلویزیون در ترویج سبک زندگی(مطالعه موردی: آگهی­های بازرگانی شبکه جم در زمستان 1394)»، دوفصلنامه رسانه و فرهنگ، سال هفتم، شماره دوم، صص: 46-23.
تقی­آبادی، سیدامیر(20/8/1396). «راهکارهایی برای جذب مخاطب در دو دقیقه»، روزنامه دنیای اقتصاد: https://www.eghtesadonline.com
جادری، محمد(1388). «شرکت­ها، رسانه­ها و دولت در ایالات متحده آمریکا: بررسی دیدگاه­های نوآم چامسکی». فصلنامه مطالعات منطقه­ای: اسرائیل شناسی- آمریکاشناسیِ مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاور میانه، سال دهم، شماره 4و3، صص 143-113.
چامسکی، نوآم(1385). کنترل رسانه­ها، ترجمه ضیاء خسروشاهی، چاپ دوم، تهران: درسا.
چامسکی، نوآم(بی­تا). مصاحبه­ای با پایگاه اینترنتی salon، «چامسکی؛‌ رسانه، قدرت،‌ نئولیبرالیسم و جاسوسی‌های آمریکا»، خبرگزاری تسنیم                                                                https://www.tasnimnews.com
حسن­لی، کاووس(1390). «حدیث خوش سعدی، نظری به زندگی، روزگار، اشعار و اندیشه­های سعدی در گفت­وگو با کاووس حسن­لی»، کتاب ماه ادبیات، شماره چهل و هشتم، صص: 23-16.
خواجه­ئیان، داتیس؛ امیدی، افشین و اسماعیل نوروزی(1398). «درگیرسازی مخاطب در رسانه­ها: ارائه چارچوبی مفهومی»، نشریه رسانه، سال سی­ام، شماره 3، صص: 69-47.
خجسته­ی باقرزاده، حسن(1397). «تشخص­سازی یا مدیریت تاثیرگذار هویت در شبکه­های اجتماعی»، دوفصلنامه رسانه و فرهنگ، سال هشتم، شماره دوم، صص: 98-73.
دشتی، علی(1380). قلمرو سعدی، چاپ سوم، تهران: انتشارات اساطیر.
دهخدا، علی­اکبر(1377). لغت­نامه، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
دهشیری، محمدرضا(1388). «رسانه و فرهنگ­سازی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره هشتم، صص: 208-179.
زرین­کوب، عبدالحسین(1379). حدیث خوش سعدی(درباره زندگی و اندیشه سعدی)، چاپ سوم، تهران: نشر سخن.
سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی(1397). «تفکر و سواد رسانه­ای»، کتاب درسی پایه دهم، چاپ سوم، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب­های درسی ایران.
سعدی، مصلح­الدین(1384 الف). بوستان، تصحیح غلامحسین یوسفی، چاپ سوم، تهران: انتشارات خوارزمی.
سعدی، مصلح­الدین(1384 ب). گلستان، تصحیح غلامحسین یوسفی، چاپ سوم، تهران: انتشارات خوارزمی.
عبادیان، محمود(1386). «گلستان و حقوق طبیعی»، سالنامه سعدی­شناسی، دفتر دهم، صص: 97-92.
فروغی، محمدعلی(1385). کلیات سعدی: تصحیح و مقدمه­ محمدعلی فروغی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات هرمس.
قربانی، محمدرضا(بی­تا). «از مخاطب­گریزی تا مخاطب­پذیری». ماهنامه رادیو، سال سوم، شماره چهاردهم، صص: 35-29.
مجاورِ شیخان، محمد؛ ببران، صدیقه و علی­اصغر کیا(1399). «نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات میان فرهنگی»، دوفصلنامه رسانه و فرهنگ، سال دهم، شماره اول، صص: 292-273.
محمدقاسمی، حمید(1387). جلوه­هایی از هنر تصویرآفرینی در قرآن، چاپ سوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
معین­الدینی، محمد و خلیلیِ زیدانلو، محمدرضا(24/12/1394). «بررسی نحوه جذب مخاطب در شبکه­های ماهواره­ای»، دومین کنفرانس بین­المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، ترکیه(استانبول).
میلانی، عباس(1378). «سعدی و سیرت پادشاهان، مدخلی بر بحث سعدی و تجدد»، سالنامه سعدی­شناسی. شماره چهل و یکم، صص: 137-111.
نیری، محمدیوسف(1390). «موج سخن در غزل سعدی»، سالنامه سعدی­شناسی، دفتر چهاردهم، صص:30-18.
وفایی، صادق(2/11/1398). «چرایی انحراف آمریکا از راه دموکراسی»، خبرگزاری مهر، https://www.mehrnews.com
هارجی، اون؛ ساندرز، کریستین و دیوید دیکسون(1384). مهارت­های اجتماعی در ارتباطات میان­فردی، ترجمه مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی، چاپ دوم، تهران: انتشارات رشد.
یوسفی، غلامحسین(1386). دیداری با اهل قلم، جلد یکم، چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی.
یوسفی، غلامحسین(1377). «کاغذ زر»، سالنامه سعدی­شناسی. دفتر اول، صص: 150-113.