نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

10.30465/ismc.2021.33720.2294

چکیده

اگر دنیای امروز را دنیای دیجیتال در نظر بگیریم، دور از ذهن نیست که سلول مرکزی این دنیا را اطلاعات بدانیم و همچنین خیلی به بی‌راهه نرفته‌ایم که یکی از مسائل مهم و کاربردی حوزه اطلاعات دیجیتالی را مسئله بازیابی اطلاعات قلمداد کنیم. همان‌طور که می‌دانیم بخشی از اطلاعات به‌صورت تصاویر ارائه، و لذا ملاحظه می‌شود که ضرورت پرداختن به بازیابی تصاویر وجود دارد.
بازیابی تصاویر میسر نمی‌شود مگر از طریق آشنایی با معیارهای استخراج ویژگی مبتنی بر محتوای وب. این امر در پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای و بهره‌مندی از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر فارسی و انگلیسی مورد مداقه قرار گرفته است. بنابر این هدف، سوال پژوهش این‌گونه بنا نهاده شده است: معیارهای استخراج ویژگی برای بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوای وب چیست؟ آیا استفاده از این ویژگی‌ها در بازیابی تصاویر تاثیرگذار است یا خیر؟
بر اساس یافته‌های این سطور درمی‌یابیم که برای بازیابی تصاویر، دو نوع ویژگی موردنیاز است؛ ویژگی‌های سطح بالا و ویژگی‌های سطح پایین. این دو نوع شاخصه با توجه به نوع نیاز در بازیابی مبتنی بر محتوای وب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Retrieving images based on web content From identifying indicators to extracting common features

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Rezaee 1
  • Solmaz Noori 2

1 Associate Professor, Department of Computer Engineering and Information Technology, Payame Noor University of Tehran, Iran

2 PhD student in Information Science and Knowledge, Payame Noor University, Central Mashhad

چکیده [English]

If we consider today's world as the digital world, it is not far-fetched to consider the central cell of this world as information, and we have not gone too far as to consider the issue of information retrieval as one of the most important and practical issues in the field of digital information. As we know, part of the information is presented in the form of images, and therefore it is considered that there is a need to recover images. Image retrieval is not possible except through familiarity with web content-based feature extraction metrics. This matter has been studied in the present study with the library method and using valid Persian and English databases. To this end, the research question is formulated as follows: What are the criteria for extracting features for retrieving images based on web content? Is using these features effective in image recovery or not? Based on the findings of these lines, we find that two types of features are required to retrieve images; High-level features and low-level features. These two types of attributes are used in web content retrieval depending on the type of need.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feature extraction
  • image retrieval
  • high level features
  • low level features