نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا وسیما

2 هیات علمی دانشگاه صدا و سیما

3 عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما

4 کارشناس ارشد رسانه

10.30465/ismc.2021.33007.2268

چکیده

عرصه خبر، عرصه‌ای رقابتی است و شبکه خبر همچون هر سازمان خبری دیگر برای بقا در محیط رقابتی و رسیدن به مرجعیت خبری علاوه بر امکانات مادی، تجهیزات فنی و سیاستهای دقیق، نیاز به بازنگری در فرآیندهای کاری و طراحی شغلی کارکنان خود دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی شیوه‌های غنی‌سازی شغلی برای چهار شغل اصلی شبکه خبر و ارائه راهکار در این خصوص است. این پژوهش به ‌صورت کیفی انجام ‌شده و روش گردآوری اطلاعات ، مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه عمیق با نخبگان است. مصاحبه‌ شوندگان با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و روش تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات، کدگذاری است. تمرکز زدایی، توانایی استفاده از فناوریهای مدرن، توجه به صلاحیتهای ذاتی و کسب مهارتهای لازم، دادن استقلال کاری به شاغلین، مخاطب‌شناسی و رقیب‌شناسی و استفاده از بازخوردها مهمترین یافته‌های تحقیق در الگوی ارائه‌شده برای شبکه خبر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The methods of enriching news jobs to achieve news authority (case study, IRIB news network)

نویسندگان [English]

  • ardeshir zabolizadeh 1
  • m.hossein saei 2
  • jahandar amiri 3
  • amirhosain ramazany 4

1 university faculty

2 IRIB university faculty

3 university faculty

4 Master of Media

چکیده [English]

. News area is a competitive arena and each news organization in order to survive in a competitive environment and achieve news authority, in addition to material facilities, technical equipment, and policies, it needs to review its employees' work processes and job.The present study tries to identify job enrichment methods for the four main jobs of IRINN .The research has done qualitatively and the method of data collection is library study and in-depth interviews with elites.
The goal of the study is to redesign and redefine news vocations including news editor, chief editor, and news broadcaster based on job enrichment theory. This research has been done qualitatively. Data were collected through library research and interviewing with experts. The interviewees selected through purposeful sampling, and the data analysis for the interviews was done through codification. The results of the study were a set of data led to a model offered for enriching news vocations in IRIB. Decentralization, the ability to use modern technologies, paying attention to inherent competencies and acquiring the necessary skills, giving employees job independence, audience and competition and using feedback are the most important research findings in the model provided for the news network

کلیدواژه‌ها [English]

  • news authority
  • IRINN
  • job enrichment
  • News
  • jobs