نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

10.30465/ismc.2021.6073

چکیده

امروزه، اهمیت روزافزون فضای گسترده مجازی در عرصه تبلیغ و اطلاع‌رسانی، بر کسی پوشیده‌نیست. این مسئله به قدری مهم است که غفلت از آن برای هر صاحب فکر و اندیشه‌ای می‌تواند گران تمام شود. پژوهش حاضر با تکیه بر همین اهمیت، قصد دارد تا به نحوه بهره‌گیری دو طیف عرفان نوظهور ـ اشو و عرفان حلقه ـ از فضای مجازی را مورد بررسی قراردهد. در این راستا، تلاش شد، با روشی توصیفی‌ـ‌تحلیلی، مجموعه فعالیت‌های فضای مجازی در یک محدوده زمانی شش ماهه و با تأکید بر تعداد کانال‌ها، تعداد کاربران، تعداد پست‌ها، محتوای پست‌ها، نحوه بهره‌گیری عرفان‌های جدید از بسترسازی فضای مجازی و اهداف آنان در این فضا مورد بررسی و تحلیل قرار ‌گیرد.
مهمترین‌ یافته این پژوهش که با روشی توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده، بیان کننده این مهم است که عرفان حلقه و اشو، با بهره-گیری از فضای مجازی و با تمرکز بر موضوعات مهم وجذابی چون دفاع از حقوق زنان و ضدیت با برخی امور دین، توانسته‌اند رشد قابل ملاحظه‌ای در بین جوانان داشته باشند. همچنین عدم دسترسی آنها به رسانه‌های مجاز و انجام فیلترینگ نتوانسته است، مانع بزرگی بر سر راه آنان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical-Comparative Comparison of How to Use the Mysticism of the halghe and Osho from the Virtual Space Bed

نویسندگان [English]

  • fahimeh rahimi
  • Morteza dehqannejad
  • Abolhasan FAiiaz Anush
  • AliAkbar jafary

isfahan

چکیده [English]

Today, the growing importance of cyberspace in the field of advertising and information is not hidden from anyone. This issue is so important that neglecting it can be costly for any thinker. Based on this importance, the present study intends to examine the use of cyberspace by two spectrums of emerging mysticism - Ashu and halgheh mysticism. In this regard, an attempt was made, with a descriptive-analytical method, to set the activities of cyberspace in a period of six months and with emphasis on the number of channels, number of users, number of posts, content of posts, how The use of new mystics from the bedrock of cyberspace and their goals in this space should be studied and analyzed.
The most important finding of this research, which has been written in a descriptive-analytical manner, indicates that it is important that mysticism is used in cyberspace and focusing on important and attractive topics such as defending women's rights and opposing some religious issues. , Have been able to grow significantly among young people. Also, their lack of access to authorized media and filtering has not been a major obstacle in their way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyberspace
  • Bedding
  • Osho
  • halghe Mysticism