نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه، اهمیت روزافزون فضای گسترده مجازی در عرصه تبلیغ و اطلاع‌رسانی، بر کسی پوشیده‌نیست. این مسئله به قدری مهم است که غفلت از آن برای هر صاحب فکر و اندیشه‌ای می‌تواند گران تمام شود. پژوهش حاضر با تکیه بر همین اهمیت، قصد دارد تا به نحوه بهره‌گیری دو طیف عرفان نوظهور ـ اشو و عرفان حلقه ـ از فضای مجازی را مورد بررسی قراردهد. در این راستا، تلاش شد، با روشی توصیفی‌ـ‌تحلیلی، مجموعه فعالیت‌های فضای مجازی در یک محدوده زمانی شش ماهه و با تأکید بر تعداد کانال‌ها، تعداد کاربران، تعداد پست‌ها، محتوای پست‌ها، نحوه بهره‌گیری عرفان‌های جدید از بسترسازی فضای مجازی و اهداف آنان در این فضا مورد بررسی و تحلیل قرار ‌گیرد.
مهمترین‌ یافته این پژوهش که با روشی توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده، بیان کننده این مهم است که عرفان حلقه و اشو، با بهره-گیری از فضای مجازی و با تمرکز بر موضوعات مهم وجذابی چون دفاع از حقوق زنان و ضدیت با برخی امور دین، توانسته‌اند رشد قابل ملاحظه‌ای در بین جوانان داشته باشند. همچنین عدم دسترسی آنها به رسانه‌های مجاز و انجام فیلترینگ نتوانسته است، مانع بزرگی بر سر راه آنان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical-Comparative Comparison of How to Use the Mysticism of the halghe and Osho from the Virtual Space Bed

نویسندگان [English]

 • fahimeh rahimi
 • Morteza dehqannejad
 • Abolhasan FAiiaz Anush
 • AliAkbar jafary

isfahan

چکیده [English]

Today, the growing importance of cyberspace in the field of advertising and information is not hidden from anyone. This issue is so important that neglecting it can be costly for any thinker. Based on this importance, the present study intends to examine the use of cyberspace by two spectrums of emerging mysticism - Ashu and halgheh mysticism. In this regard, an attempt was made, with a descriptive-analytical method, to set the activities of cyberspace in a period of six months and with emphasis on the number of channels, number of users, number of posts, content of posts, how The use of new mystics from the bedrock of cyberspace and their goals in this space should be studied and analyzed.
The most important finding of this research, which has been written in a descriptive-analytical manner, indicates that it is important that mysticism is used in cyberspace and focusing on important and attractive topics such as defending women's rights and opposing some religious issues. , Have been able to grow significantly among young people. Also, their lack of access to authorized media and filtering has not been a major obstacle in their way.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyberspace
 • Bedding
 • Osho
 • halghe Mysticism
 1. آیین نامه اجرایی فرا درمانی، برگرفته از کانال تلگرامی خبرگزاری انا،m/erfanews
 2. احمدی، روح الله و ایزدی، جهانبخش، هویت سازی گروهها و عرفانهای نوظهور در فضای سایبری، فصلنامه دانش راهبردی، سال نهم، شماره 34، بهار 98، صص 320-295.
 3. افشانی، علیرضا، پارسامهر، مهربان، کریمیان، کبری، عوامل مؤثر بر گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرکرد، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 25، شماره 80، بهار 1397
 4. اشو، کتاب زن، ترجمه محسن خاتمی، نسخه اینترنتی، پونا: 1391
 5. اشو، بلوغ، ترجمه مرجان فرجی، بی تا- 6، بی جا
 6. اشو، الماسهای آگاهی، بی تا- 7، بی جا
 7. ایزد پناه، محدثه، حلقه افسون و افسانه نیست، نسخه اینترنتی، نشر گریگور تاتواسی، ارمنستان:2013
 8. بی خدایی دشمنان عرفان حلقه، برگرفته از کانال تلگرامی خبرگزاری انا،m/erfanews
 9. پایان نامه عرفان حلقه، برگرفته از کانال تلگرامی خبرگزاری انا،m/erfanews
 10. پسنده، مریم، بررسی علل گرایش به عرفان­های نوظهور در ایران و پیامدهای امنیتی ناشی از آن، فصلنامه پژوهش­های حفاظتی امنیتی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال­سوم، شماره1، صص 93-71، بهار 1393.
 11. سوگندنامه عرفان حلقه، برگرفته از کانال تلگرامی خبرگزاری انا،m/erfanews
 12. شهرستانی یکتا، مهدیه، شناسایی تکنیک تبلیغی عرفان­واره­های نوظهور ( تحلیل محتوای وب سایت های اینترنتی تبلیغی فرقه های با منشاء هندی(، پایان نامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه سوره، 1396
 13. جوابیه آذر دخت طاهری( خواهر محمد علی طاهری) به فریدون رزم آور، برگرفته از کانال تلگرامی خبرگزاری انا،m/erfanews
 14. جزوه اصلی دوره 1 عرفان حلقه، برگرفته از کانال تلگرامی خبرگزاری انا،m/erfanews
 15. حسینی صفا، محسن، غیاثوند، زهرا، ظرافتها و عوامل تأثیرگذار تبلیغ دین در بستر فضای مجازی، فصلنامه حیات طیبه، دوره 6، شماره 18: 1396
 16. خدایاری، کلثوم، دانشور حسینی، فاطمه، سعیدی، حمیده، میزان و نوع استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال بیست و یکم، شماره 1 پیاپی 77، بهار 1393، صص 193-167
 17. دانیالی، عارف، آقائی، خدیجه، جوهر­زدایی: تقلیل دین به عرفان­های نوظهور، مطالعه موردی: تحلیل گفتمان انتقادی برنامه­های پرگار از شبکه بی­بی­سی، فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ-ارتباطات، سال بیست و یکم، شماره چهل و نه، بهار 1399، صص 92-67
 18. رهنمایی، حسین، نقیب­السادات، رضا، یکتا، مهدیه، شناسایی تکنیک­های تبلیغی عرفان­واره­های نوظهور (تحلیل محتوای وب­سایت­های اینترنتی تبلیغی فرقه­های با منشأ هندی)، فصلنامه علوم خبری، شماره 25، ص 67، بهار 1397
 19. زندگی نامه­اشو، پادکست شماره 43، 44، 45 و 46، برگرفته از چنل بی
 20. سیف­الله، سیف­اللهی، شاطری، پروانه، نقش شبکه­های اجتماعی نوین در تغییر رفتار دختران و زنان ایرانی (مورد مطالعه: دختران و زنان دانشجوی دانشگا­ه­های تهرا در سال 1392)، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هفتم، شماره دوم، بهار 1394، صص 44-27.
 21. فایل صوتی روح­القدس، ملک­وحی، برگرفته ازکانال تلگرامی مدرسه عرفان حلقه @EHbooks
 22. فایل صوتی پرده، برگرفته از مدرسه عرفان حلقه @EHbooks
 23. فرزانه، سیف­الله، فلاحتی شهاب­الدینی، راضیه، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به شبکه­های اجتماعی مجازی (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بابل)، دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، شماره یک، دوره یک، 1394: صص 22-1.
 24. کارت مربی گری شبکه شعور کیهاتی، برگرفته از کانال تلگرامی خبرگزاری انا،m/erfanews
 25. کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، جلد1، ترجمه احمد علینقیان، افشین خاکباز، انتشارات طرح نو، چاپ4، تهران: 1384.
 26. کلیپ تصویری شماره 1، فرادرمانی، محمد علی طاهری
 27. لیست ارتباط­های مربیان، برگرفته از کانال تلگرامی خبرگزاری انا،m/erfanews
 28. لیست ارتباط­های دانش پژوهان، برگرفته از کانال تلگرامی خبرگزاری انا،m/erfanews
 29. صاعدی، فریدا، روانشناسی تبلیغات، روابط عمومی، شماره 11، تیر 1377
 30. طاهری، محمد علی، انسان از منظری دیگر، نسخه اینترنتی، بی جا، بی تا- 1
 31. ------------، انسان و معرفت، نسخه اینترنتی، بی جا، بی تا- 2
 32. ------------،بینش انسان، نسخه اینترنتی، بی جا، بی تا- 3
 33. ------------، حلقه افسون و افسانه نیست، نسخه اینترنتی، بی جا، بی تا -4، گرفته شده از کانال تلگرامی کتابخانه عرفان حلقه
 34. ------------، عرفان کیهانی، دفتر اول، انتشارات عرفان حلقه، تهران: 1391
 35. ------------، عرفانی کیهانی، انتشارات اندیشه ماندگار، قم: 1384
 36. ------------، چند مقاله، انتشارات گریگور تاتئانسی، ارمنستان: 2011.
 37. طیب طاهر، آرمین، شناسایی شیوه­های تبلیغ عرفان­های نوظهور در رسانه­های اجتماعی مجازی(مطالعه موردی فیس بوک)، به نقل از یکتا، 1395
 38. کوک، گای، گفتمان تبلیغات، ترجمه زینب محم ابراهیمی، رسانه ، شماره 34، تابستان 1377
 39. مستند فرقه­های سری، کاری از اسماعیل حاج­حیدری
 40. مستند نجات از حلقه، تهیه شده در شبکه ولایت، به همت دکتر حمیدرضا مظاهری سیف­
 41. مشکانی سبزواری، عبدالحسین، فرجام من و تو، اننتشارات صهبای یقین، قم: 1391
 42. ..........................................، سودای دینداری، انتشارات صهبای یقین، قم، 1391
 43. مظاهری سیف، حمیدرضا، شریفی دوست، حمزه، کیانی، محمد حسین، آسیب­شناسی عرفان­های نوظهور، انتشارات صهبای یقین، قم: 1391.
 44. مقدس، اعظم، فضای مجازی و حقیقتی تاریخی درآمدی بر تعامل دین و فضای مجازی،اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیر گذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی، 1396.
 45. هالن، هارلی راهنمای جامع اینترنت، ترجمه محمدرضا آیت الله زاده شیرازی انتشارات کانون نشر علوم، تهران : 1376

مصاحبه­ها

مصاحبه شماره 1: مصاحبه با خانمی 40 ساله که به منظور درمان آسم وارد این عرفان شده است.

مصاحبه شماره 2: مصاحبه با آقایی 35 ساله که به دعوت آشنایان با این عرفان آشنا ده است.

مصاحبه شماره 3:  مصاحبه با خانمی 28 ساله که مدتی به عرفان حلقه گرایش داشته است.

مصاحبه شماره 4: مصاحبه با دکتر حمیدرضا مظاهری سیف، مدیر موسسه بهداشت معنوی.

مصاحبه شماره 5: مصاحبه با دکتر شمشیری رییس انجمن نجات از حلقه.

مصاحبه شماره 6: مصاحبه با خانمی 30 ساله که عضو گروه حلقه است.

سایت­ها

 1. آن دیجیتال، تعداد کاربران تلگرام در ایران چقدر است؟، ir
 2. باشگاه خبرنگاران جوان، آمار کاربران اینستاگرام در ایران و جهان، تاریخ مراجعه 25/12/98، yjc.ir
 3. پایگاه سواد رسانه، مفهوم فضای مجازی در اصطلاح، تاریخ مراجعه، 6/1/99، ir
 4. پیج اینستاگرام حلقه erfane-halghe
 5. پیج اینستاگرام حلقه Erfanehalghe-org
 6. پیج اینستاگرام حلقه Erfanekeyhani
 7. پیج اینستاگرام حلقه halghe
 8. پیج اینستاگرام حلقه amoozeshmajazi
 9. پیج اینستاگرام حلقه halqe
 10. پیج اینستاگرام حلقه -Mohammad.ali.taheri-
 11. پیج اینستاگرام اشو،osho-iran
 12. پیج اینستاگرام اشو،# اشو
 13. پیج اینستاگرام اشو،osho- -osho-
 14. پیج اینستاگرام اشو، oshoiran
 15. پیج اینستاگرام اشو،osho-mistik
 16. خبرگزاری با اقتصاد، تعداد کاربران اینستاگرام در ایرانو جهان چقدر است، تاریخ مراجعه 24/12/98،baeghtesad.com
 17. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، تاریخ مراجعه 25/12/98، تعداد کاربران تلگرام و پیام­رسان­های داخلی چقدر است؟، irna.ir
 18. سایت رسمی اشو، com
 19. سایت رسمی آموزش مجازی عرفان حلقه، Com
 20. سایت رسمی عرفان حلقه، com
 21. سایت عرفان کیهانی، mataheri.com
 22. عرفان حلقه در یوتیوب yotube.com
 23. عرفان حلقه در فیس بوک، facebook.com
 24. کانال تلگرامی گزارش فرادرمانگران @Gozaresh-faradarmangaran
 25. کانال تلگرامی عرفان اشو-عصیان اشو me/erfaneosho تاریخ مراجعه 6/6/98
 26. کانال تلگرامی موسسه راهبردی دیده­بانme/didehbancenter
 27. کانال تلگرامی مدرسه عرفان حلقه @EHbooks
 28. کانال تلگرامی فرادرمانی و امانتداریme/Amanatdari
 29. کانال تلگرامی شیطان پرستی، کتابها، کابالا، آموزش جن­گیری
 30. کانال تلگرامی صدای محمد علی طاهری me/ostadTaheriVoice
 31. کانال تلگرامی خبرگزاری عرفان(ENA)me/erfanews
 32. کانال تلگرامی پاسخ به شبهات عرفان حلقه me/eHalghe
 33. کانال تلگرامی نقد عرفان­های کاذب @naghdeerfan
 34. کانال تلگرامی نقد عرفان­های کاذب @erfankazeb
 35. کانال تلگرامی عکس نگارme/AxNegarr
 36. کانال تلگرامی اشو، tme/oshohagwan
 37. کانال ماهواره­ای عرفان حلقه، erfanhalghehtv
 38. مجله آلامتو، تاریخ مراجعه، 25/12/98، کتاب­های الکترونیکی یا چاپی، مزایا و معایب. com
 39. مشرق نیوز، آمار دقیق کاربران ایرانی، mashreghnews.ir
 40. وب سایت نجات از حلقه، nejatazhalghe.ir

منابع لاتین

 1. Antony D Andrea,Global Nomads,first publishd 2007.
 2. URBAN, HUGH , Zorba the Buddha: The Body, Sacred Space,and Late Capitalism in theOsho International Meditation Resort, Ohio State University: 2013
 3. clarke,peter, encyciopedia of new religious movements, First published by Routledge Canada: 2006
 4. Carol RUDERT,"She's an All-in-One Guru": Devotion to a 21st century Mystic, Syracuse University, 2017
 5. First published 2005 by Routledge, Park Square, Milton Park, Abingdon, SellingSpirituality, The silent takeover of religion Oxfordshire, 2005
 6. uprety M.A, Amir, Tuhid Kamal (Rajneesh Movement in Nepal: Religious Entrepreneurship and the Effect on Young Generations), Anthropology of Religion in SOUTH Aia, winterTERM 2017
 7. Wilson,Bryan ,cresswell,Jamic, New Religious Movements, Routledge, London and New York1999