نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

10.30465/ismc.2020.5236

چکیده

ایران کشوری است که همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی و بحران ناشی از آن است. در هنگامه بحران، رسانه نقش تعیین کننده ای دارند. روشن بودن سیاست های اصلی فعالیت رسانه ها در این شرایط می تواند موجبات هرچه بهتر کنترل و مدیریت بحران شود. فقد سیاست های رسانه ای هنگامه بحران موجب ایجاد هزینه بیشتر و تأخیر کنترل بحران می شود. تجربه سیل نوروز 98 ضرورت تعیین سیاست های مزبور را بیش از پیش نمود. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی، صورتجلسات کمیته هماهنگی اطلاع رسانی سیل مستقر در وزارت کشور مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل به صورت شش سیاست اصلی استخراج شده که با قضاوت کارشناسانم به تأیید رسیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Main Media Policies during Crisis of Resulted Natural Disaster

چکیده [English]

Iran is a country that is constantly threatened by natural disasters. The clear of main policy of media activities in these situations can lead to better control and management of the crisis. Because, Lack of media policies, The crisis will lead to more costs and delay in management. The Flood Experience of Nowruz 98 made it even more necessary to define these policies. This research has been examined by the content-quality analysis methodology, the minutes of the Committee for the Coordination of Flood Information, based at the Ministry of the Interior. The results of this study are presented as six main policies that have been reviewed and verified by expert judgment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Policy
  • media policy
  • Risk
  • Crisis
  • disaster
  • catastrophe