نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

   در عصر حاضر که جوامع با پدیده­های تازه­ای در حوزه ارتباطات رو به رو هستند لزوم بازنگری کلی به مباحث جانبی رسانه­ها از جمله اخلاق­ رسانه­ای احساس می­شود. طنز اگرچه موضوع جدیدی در تاریخ اجتماعی ایران نیست ولی در عرصه­ی رسانه­ای، از پیشینه­ی کمتری برخوردار است. حضور این تازه وارد جدید به روزنامه­ها، مسائل جدیدی را با خود به همراه آورده است. با ظهور نشریات و طنزنویسی در آن­ها قواعد جدیدی باید پایه­گذاری شود که در آن روزنامه­ها علاوه بر رعایت حقوق مخاطب و شهروندان از دایره اخلاق اجتماعی نیز خارج نشوند. در این مقاله پس از تعاریفی در حوزه های طنز و اخلاق رسانه­ای  به جایگاه و نقش اخلاق رسانه­ای در زمینه طنز مکتوب اشاره می کنیم و با طرح فرضیه­هایی آن را از نظر می­گذرانیم.  در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و  پرسشنامه ها در بین تمام کسانی که در مطبوعات سراسری به صورت حرفه ای مشغول به فعالیت هستند توزیع شده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on the of Role of Media Ethics in the Written Satire of Nationwide Publications

نویسندگان [English]

  • sediqe babran 1
  • saeed nazemi 2

1 Ph.D. in Social Communication Sciences, Tehran Azad University

2 Master of Science in Social Communication, Tehran Azad University Center

چکیده [English]

Although satire is not a new issue in Iran's social history, it enjoys a shorter background in the realm of media. Naturally, the presence of this newcomer in newspapers, has brought new issues alongside itself. Experts have considered two main features or purposes for satire. One is criticism and the other modification. The latter can be considered the result of the first, if everything ends up fruitfully. These two purposes can be thought of as the most effective functions for satire, though overgeneralization cannot be done in this regard either.
However, a satirist should be familiar with media ethics, freedom of press, and privacy. He should also know the functional concept of satire and apply criticism and modification principles to his writings.
In the present research, we have discussed the effect and role of media ethics in the field of written satire of nationwide journals so as to have paid the due attribute from this viewpoint as well.
Media theories, the fundamental theories of ethics and media, and normative theories of media have been used in this research.
The research method was measurement and the means of data collection was questionnaire.
The statistical community which has been considered totally consists of 84 members composed of journal satirists and caricaturists throughout the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Ethics
  • Satire
  • Caricature
  • Privacy
  • Freedom of press
آرین پور، یحیی.(1382)"از صبا تا نیما(تاریخ 150 سال ادب فارسی)" تهران؛ زوار، جلد اول و دوم، چاپ هشتم.
آلتشول، جی هربرت.(1374)"مسؤولیت اجتماعی، راز پرابهام روزنامه­نگاری" ترجمه­ی احمد میرعابدینی، فصلنامه رسانه، سال ششم، شماره اول.
احدزاده، اشرف­السادات.(1385)"بررسی میزان توجه به اخلاق رسانه­ای در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران" دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
اصلانی، محمدرضا.(1385)"فرهنگ اصطلاحات طنز" تهران؛ کاروان، چاپ اول.
افشارمهاجر،کامران.(1379)گرافیک مطبوعاتی تهران؛ سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ اول.
بدیعی، نعیم و قندی، حسین.(1380)"روزنامه­نگاری نوین" تهران؛ دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول.
پلارد، آرتور.(1386) "طنز" ترجمه­ی سعید سعیدپور، تهران؛ مرکز، چاپ چهارم.
تنکابنی، فریدون.(1348)" یادداشتهای شهر شلوغ " تهران؛ انتشارات پیشگام، چاپ میهن، چاپ اول.
جری، ابوالفضل.(1387)"درباره­ی طنز(رویکردهایی نوین به طنز و شوخ­طبعی)"تهران؛ سوره مهر، چاپ اول.
حضرتی، افسون.(1391)"پایان نامه: بررسی اصول و معیارهای اخلاق رسانه­ای در برنامه 90" به استاد راهنمایی دکتر صدیقه ببران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
حلبی، علی­اصغر(1377)"تاریخ طنز و شوخ­طبعی در ایران" تهران؛ بهبهانی، چاپ اول.
خرمشاهی، بهاءالدین.(1385)"حافظ حافظه ماست" تهران؛ قطره، چاپ سوم.
درودیان، ولی­الله.(1388)"بازخوانی چرند و پرند" تهران؛ سوره مهر، چاپ اول.
رسول­اوف، رامین.(1389)"نخستین‌های تاریخ روزنامه‌نگاری" تهران؛ جامعه شناسان، چاپ اول.
روان، شیرمحمد.(1375)"اخلاق رسانه­ای در آلمان" فصلنامه رسانه، سال هفتم، شماره سوم.
زرویی نصرآباد، ابوالفضل.(1389)"کاریکاتور در نشریات ایران" پژوهش­نامه تاریخ مطبوعات ایران، تهران؛ بهرام، صص 646-642 .
ساروخانی‌، باقر.(1373)"روش­های تحقیق در علوم اجتماعی" تهران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد دوم، چاپ دوم،
سنی­مان، پی جی و دیگران.(1375)"نگاهی دیگر به اخلاق رسانه­ای" ترجمه­ی محمود حقیقت کاشانی و دیگران، تهران؛ مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها، چاپ اول.
سورین، ورنر و جیمز، تانکارد.(1381)"نظریه­­های ارتباطات" علی دهقان، تهران؛ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
شفیعی­کدکنی، محمدرضا.(1366) "صور خیال در شعر فارسی" تهران؛ آگاه، چاپ سوم.
شهیدی، داود.(1384)"طنز سیاه و سفید در هستی خاکستری" ماهنامه­ی کیهان کاریکاتور، سال چهاردهم، شماره 158-157 ، ص 44.
صدر، رویا.(1381)"بیست سال با طنز" تهران؛ هرمس، چاپ اول.
طاهری، قدرت­الله.(1382)"بازی­های طنزآمیز زبانی ابوسعید در اسرارالتوحید" مجله پژوهش­های ادبی، شماره دوم. صص122 – 107.
کریستینز، کلیفورد.(1375)"مبارزه اخلاق رسانه­ای با امپریالیسم فرهتگی" ترجمه­ی مینو بهتاش، فصلنامه رسانه، سال هفتم، شماره سوم.
کمالی­پور، یحیی.(1372)"عینی­گرایی، آزادی رسانه­ای و مسؤولیت اجتماعی؛ یک نگاه خاورمیانه­ای" ترجمه­ی یونس شکرخواه، فصلنامه رسانه، سال چهارم، شماره دوم.
گرانپایه، بهروز.(1378)"توسعه مطبوعات و اصول اخلاق رسانه­ای: معنویت­گرایی، توسعه­گرایی و مردم­گرایی؛ رویکرد رسانه­ای مطلوب" فصلنامه رسانه، سال دهم، شماره چهارم.
گورکی، ماکسیم.(1354)" ادبیات از نظر ماکسیم گورکی" ترجمه ابوتراب باقرزاده، تهران؛ انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم.
محمدی، مجید.(1379)"اخلاق رسانه­ها" تهران؛ تقش و نگار، چاپ اول.
معین، محمد.(1364)"فرهنگ فارسی دکتر محمد معین" تهران؛ امیرکبیر.
موحد، عبدالحسین.(1382)"طنز و خلاقیت" فصلنامه پژوهش­های ادبی، شماره 4.
میلانی، عباس.(1384) "پیدایش رمان فارسی"(از مجموعه­ی صیاد سایه­ها)، آمریکا.
نمک­دوست تهرانی، حسن.(1383)"حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و دموکراسی" فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره سوم.
نورونسترنگ، کارل.(1374)"اخلاق حرفه­ای روزنامه­نگاری؛ جنبه­های پنهان وآشکار" ترجمه­ی مجنبی صفوی، فصلنامه رسانه، سال ششم، شماره سوم.
وینسنترا، ک، اف و پی، کاسوما.(1375)­"نگاهی دیگر به اخلاق رسانه­ای(مجموعه مقالات)" ترجمه­ی محمود حقیقت کاشانی و دیگران، تهران؛ مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها، چاپ اول.
هارکوپ، تونی.(1389)"ژورنالیسم، مفاهیم نظری و کاربردی" ترجمه­ی داود حیدری، تهران؛ سروش، چاپ اول.
هوسمن،کارل.(1375)"بحران وجدان" ترجمه­ی داود حیدری، تهران؛ مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها، چاپ اول.
 
Hempelmann, Christian F. (2000). ” Incongruity and Resolution of Humorous” Narratives Linguistic Humor Theory and the MedievalBawdry of Rabelais, Boccaccio, and Chaucer. Unpublished M.A.